Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsinstruks for indlagte patienter på Lungemedicinsk Afsnit

 

 

 

 

 

 

 

 

Formål

Formålet med denne ernæringsinstruks er, at alle lungemedicinske patienter bliver risikovurderet ernæringsmæssigt, og at der udarbejdes ernæringsplan, som følges og revurderes under indlæggelsen.

 

Ansvarsfordeling (signatur forklaring)

L = lægegruppen P = plejegruppen N = Nattevagter

 

Ernæringsscreening

Alle patienter skal ernæringsscreenes i Clinical Suite inden for de første 24 timer efter indlæggelsen (P)

 

Undtaget fra ernæringsscreening

Patienter, som forventes indlagt under 2 døgn samt patienter, hvor døden skønnes nært forestående, eller hvor behandling skønnes udsigtsløs. Begrundelse for fravalgt screening dokumenteres i Clinical Suite (P)

Screeningsstrategien overholder hospitalets krav og standarder for ernæring.

Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning til indlagte patienter

 

Alle patienter noteres som svært syge på grund af deres lungesygdom (P)

 

 

Vejledende oversigt over stress-metabolisme ved lungemedicinske patienter

 

Grad 1

   • •  Ingen patienter i Lungemedicinsk Afsnit vurderes til grad 1

 

Grad 2

   • • KOL patienter, Patienter med cancer pulmonalis (alle patienter i Lungemedicinsk Afsnit scores som minimum grad 2)

 

Grad 3

   • •  Svært syge patienter/ sengeliggende/ lige overflyttet fra intensivt afsnit (NIV patienter, sepsis, pt. modtaget efter langt intensivt forløb)

 

 

Ernæringsintervention under indlæggelsen

 

Ernæringsplan (3 trin)

 

Trin 1

 

   • • Tilbyde kost til småtspisende i form af 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider, 3 proteinholdige ernæringsdrikke dagligt, dagligt multivitamintilskud (P)

   • • Hos patienter i prednison-behandling vurderes behovet for Calcium og D-vitamin tilskud

 • • Afdække samt afhjælpe risikofaktorer ved patienten, som kan nedsætte kostindtaget, mundsvamp, tandstatus, forstoppelse, diarre, kvalme, smerter mv.)(P)

 • • Ernæringsplanen samt behandlingsplan ift. risikofaktorer lægges i OPUS af journaloptagende læge (L)

 • • Afdække patientens kostvaner og bestil evt. ønskekost (P)

(I lunge medicinsk afdeling tilbydes udelukket mad til småt spisende patienter

 

 

Trin 2

   • • Indtager risikopatienten ikke sufficient ernæring på 2 indlæggelsesdag opstartes kostregistrering. Resultatet udregnes i it programmet ”Kostberegning” og dokumenteres under Observationer ”Ernæring og væskebalance” i Clinical Suite. Patientens energi og proteinbehov udregnes i ernæringsscreeningsredskabet i Clinical Suite (P/ nattevagt)

   • • Resultat af kostregistrering: Indtager patienten under 75 % af sit daglige energi og proteinbehov skal der på 3. indlæggelsesdag drøftes ernæring til stuegang og der skal ordineres en ernæringsplan i journalen. (P/L/D)

 

Trin 3

   • • Indtager patienten ikke sufficient ernæring pr os skal der opstartes sondeernæring eller parenteral ernæring som fuld ernæring eller som supplering (P/L/D)

   • • Patienten kostregistreres herefter dagligt og der gives supplerende ernæringsterapi, så patienten dagligt opnår 75 % -100 % af energi og proteinbehovet (P/D)

   • • Herefter vejes patienten 2 x ugentligt (P)

 

 

Udvalg af ernæringsdrikke i Lungemedicinsk Afsnit

 

   • • Ernæringsdrikke er KUN til indtagelse pr os og må ikke gives i sonde da det ikke kan udelukkes at sonden kan ligge i tyndtarmen.

 

 

En ernæringsplan skal indeholde. (Ved behov kan pt. en drøftes med diætist)

 

 • • Beregnet energi- og proteinbehov

 • • Aktuelt kostindtag ifølge kostregistrering

 • • Ordination af supplerende ernæring + mængde, administrationsform og indløbshastighed

 • • Stillingtagen til eventuelt supplerende vitamin- og mineraltilskud

 • • Behov for blodprøvekontrol. Blodprøvepakken ” ernæringsterapi opstart” anbefales ved opstart af sondeernæring eller parenteral ernæring.

 

 

Før opstart af sondeernæring/parenteral ernæring vurderes om patienten er i risiko for refeeding pga.

 • • Meget lille kostindtag i over 10 dage,

 • • Lavt BMI (under 16,5),

 • • 15 % vægttab i over de seneste 3-6 måneder

 • • Lave P, K, Mg værdier

 

Disse patienter har særlige forholdsregler (P/L) og der kræves langsom opstart af ernæring efter skema. Start med 10 kcal/kg/dag, der øges langsomt til behovsdækning efter 4-7 dage under monitorering af blodprøver daglig jfr. nedenstående. I særligt svære tilfælde af risiko for refeeding f.eks. ved BMI <14 eller ved intet indtag i> 15 dage, opstartes med 5 kcal/dg under monitorering af hjerterytme.

 

Refeeding syndrom - forebyggelse og behandling

 

 

Sondeernæring

 

Følgende sondeernæringsprodukter er udvalgt i samråd med diætist

 

 

 

Produkt /indhold pr. 100 ml

 

Energi

Protein

Bemærkning

Nutrison protein plus

Multi fibre

130 kcal. /535 kJ

6,5 g

Energi- og proteinrigt

 

Isosource Mix

100 kcal. /420 kJ

4,4 g

Anvendes, hvis der opstår toleranceproblemer f.eks. diarré

 

 

Normalt opstartregime ved ikke refeedingsrisiko

 

Normal opstart af sondeernæring: Bolus indgift

Bolus kan med fordel gives på ernæringspumpe over 30-60 min. Obs at infusionssæt + sondeernæring må hænge på stuen i 24 timer. Skiftes af plejepersonalet ved 1. måltid. Se i øvrigt næste afsnit

 

Dag

Mængde pr. døgn

Pumpestyret

1

500 ml

50 ml/time i 10 timer

2

1000 ml

100 ml/time i 10 timer

3

1500 ml

150 ml/time i 10 timer

4

Evt. 2000 ml eller derover efter behov

150 ml/time i x antal timer

 

 

Bolusindgift

 

Den beregnede sondekost-mængde fordeles på ca. 6 daglige måltider med ca. 3 timers mellemrum. Hvis pt. ikke kan tolerere måltidsstørrelsen skal der tilføjes et ekstra måltid eller der skiftes til en anden sondeernæring. Hvis pt. ikke kan drikke tilstrækkeligt skal der suppleres med ekstra vand i sonden (P/D)

 

Ernæringssonde, udvælges ud fra følgende kriterier:

 

Størrelse 12-14 anvendes fortrinsvis. Til den konfuse, cerebralt påvirkede patient, meget sengeliggende patient anvendes kun str. 12-14 (kontrolleres ved hver indgift ved PH kontrol)

 

Størrelse 10 kan anvendes til den vågne, ikke konfuse patient, som kan samarbejde til anlæggelse og har intakt hosterefleks (pga. lille lumen kan PH kontrol være svært at udføre og placering sikres ved indblæsning af luft med 30 ml i lilla sprøjte og samtidig stetoskopi af ventriklen, hvor der skal høres tydelig ”boblen”.

 

Alle ny anlagte sonder kontrolleres ved røntgengennemlysning

 

Se endvidere sondeanlæggelse, kontrol, opstartsregime for ernæring og medicin indgift. Se PRI dokument (P)

Anlæggelse af ernæringssonde og kontrol, opstart og administration af sondeernæring, samt medicinindgift pr. sonde.

 

Tilsyn ved klinisk diætist

Ved patienter i ernæringsrisiko, ved større vægttab, ved komplikationer til standardbehandling med sondeernæring/ parenteral ernæring eller ved særlige ernæringsbehov kan klinisk diætist Ingeborg Andersen kontaktes telefon 63571 (P/L)

 

Parenteral ernæring

Parenteral ernæring kan gives som hel eller delvis ernæring til patienter, som ikke kan ernæres tilstrækkeligt oralt og/eller enteralt.

Blodprøver tages før opstart: Indgår i standardpakken ”Ernæringsterapi, opstart” (P/L)

 

Standardsortiment af parenteral ernæring

 

SmofKabiven til perifer brug

Indholdet svarende en trekammerpose:

1300 kcal/ 5460 KJ 60 g protein, 1904 ml væske

 

SmofKabiven til central brug

Indholdet svarende en trekammerpose:

1600 kcal/ 6720 KJ, 75 g protein, 1477 ml væske

2200 kcal: Pr pose – 9240 KJ, 100 g protein, i alt 1970 ml væske

 

 

Apotekets produkt

 

Bestilles kun ved fuld parenteral ernæring i mere end 2 døgn. Vitaminer/mineraler tilsættes og pose tilpasses patientens individuelle behov.

 

Obs i lungemedicinsk afdeling er der Ikke normalt tilsat vitaminer da de fleste pt.er kan suppleres med en multivitamin tablet pr. os. Er dette ikke muligt skal apoteket informeres.

 

I Clinical Suite skal fremgå mængde, indløbshastighed og ernæringsmål for patienten ifj. PRI dokument om parenteral ernæring

Parenteral ernæring (P/L/D)

 

Kontrol af ernæringsterapi

 

Blodsukker: Forhøjet blodsukker kan forekomme, specielt ved diabetikere. Blodsukker måles 4 gange dagligt de første 3 dage. Blodsukker reguleres med insulin efter ordination af læge. (P/L/D)

Blodprøver: ”Ernæringsterapi opstart pakke” tages 2 gange ugentligt

 

Monitorering af ernæringsterapi

 

På baggrund af kostregistrering samt patientens almene tilstand vurderes den daglige ernæringsterapi (P)

Ved ændringer i patientens fysiske tilstand eksempelvis respiratorisk forandring eller ødemdannelse tages ernæringsplanen op til stuegang (P/L)

Risikopatienten vejes min 2 gange ugentligt (P)

 

Ophør af supplerende ernæringsterapi

 

Supplerende ernæringsterapi ophører, når (P/L/D)

Patientens eget kostindtag dækker over 75 % af behovet.

 1. Patientens tilfredsstillende kostindtag sker uden særlig indsats (f.eks. daglig motivering, hyppige ændringer af kostform), således at patienten kan forventes selv at kunne dække sit energi- og proteinbehov uden særlig hjælp.

 2. Når patienten re-screenes til ikke at være i ernæringsrisiko.

 3. Hvis patienten skønnes at være for dårlig til at modtage supplerende ernæringsterapi.

 

Ernæring ved udskrivelsen

 

Alle patienter i ernæringsrisiko screenes ved udskrivelsen. Ved fortsat ernæringsrisiko udføres følgende tværfaglige tiltag, som besluttes i samråd med patienten.

 

Læge/klinisk diætist

 

Ernæringsplan gældende efter udskrivelse ordineres af udskrivende læge i epikrisen og indeholder følgende: (L/D)

 • • Vurdering af behov for ernæringsterapi efter udskrivelsen.

 • • Opsætte ernæringsmål for patienten, inklusive energi- og proteinbehov samt nedre grænse for vægt.

 • • Metode til opnåelse af behov (f.eks. kost til småtspisende og energi- og proteinrige drikke, sondeernæring eller parenteral ernæring).

 • • Der opsættes mål for vægt- og/eller funktionsøgning

 • • Tidsperspektiv for opnåelse af mål opsættes.

 • • Plan for opfølgning og kontrol samt hvem har ansvaret.

 • • Behov for eventuel diætisttilknytning ved kommunens diætist efter udskrivelse.

 • • Der skrives eventuel grøn recept (evt. medgives produkter til opstart)

 

Plejepersonale

 

Plejepersonalet som planlægger udskrivelse udfører følgende vurdering af patienten og er ansvarlig for koordinering med kommunen (P)

 • • Har patienten brug for hjælp til at spise, hjælp til indkøb samt behov for mad udefra i en periode (P)

 • • Har patienten behov for supplerende ernæringsterapi i form af energi- og proteinrige drikke, sondeernæring eller parenteral ernæring

 • • Patienten orienteres om, at veje sig 2 gange ugentlig og ved vægttab, under den nedre grænse for vægt, skal den ansvarlige for opfølgning kontaktes. Vigtigt, at den opfølgningsansvarlige fremgår i den elektroniske ernæringsplan (hjemmesygeplejerske/egen læge eller kommunal diætist)

 • • Der gives besked om dette til kommunen via en elektronisk ernæringsplan (E-brev) senest kl. 12 dagen før udskrivelsen eller tidligere hvis det er muligt

 

I den elektroniske ernæringsplan (E-brev) gives besked om følgende ernæringsdata (P)

 

 • • Årsag til ernæringsbehandlingen

 • • Ernæringsplan: Opsatte ernæringsmål for patienten, inklusive energi- og proteinbehov, mål for vægt- og eller funktionsøgning, tidsperspektiv for behandlingen / opnåelse af mål samt nedre grænse for vægten

 • • Ernæringsterapi: F.eks. kost til småtspisende og energi- og proteinrige drikke, sondeernæring og parenteral ernæring

 • • Plan for opfølgning og kontrol for ernæringsrisiko, hvem der har opfølgningsansvaret samt eventuel diætisttilknytning

 • • Ved supplerende ernæringsterapi oplyses, hvilket ernæringsfirma, evt. apotek ved energi og proteinrige drikke, der varetager produkthåndteringen og hvilke aftaler, der er indgået med firmaet

 • • Nævne de ernæringsprodukter, der er bestilt til patienten samt de produkter patienten evt. har fået med fra hospitalet

 

Vejledning til udskrivelse med sondeernæring eller parenteral ernæring se følgende PRI dokumenter

Udskrivelse med sondeernæring

Udskrivelse med parenteral ernæring