Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation til pædagogisk-/psykologisk indlæggelse

Beskrivelse

En pædagogisk-psykologisk indlæggelse kan bruges ved flere forskellige problemstillinger: fækal inkontinens, urininkontinens, mavesmerter, funktionelle tilstande, trivselsproblematikker mv

En pædagogisk-psykologisk indlæggelse omfatter det samlede tilbud som beskrevet i indlæggelsesforløbet ovenfor. Familien kan ikke vælge dele af tilbuddet fra.

Da der kan forventes ventetid på indlæggelse skal patienten i venteperioden tilbydes et ambulant forløb mhp forsøg på løsning af problemstillingen.

Visitationskriterier:

 • • Henvisning til indlæggelse skal altid vurderes af en speciallæge og konfereres med psykologen.

 • • Barnet skal være somatisk udredt og behandlet.

 • • Barnet/familien accepterer behandlingstilbuddet.

 • • Det tilstræbes, at henvisning til indlæggelse er forudgået af et ambulant forløb, hvor problematikken har været søgt løst. Dvs at patienten som hovedregel ikke henvises efter 1. ambulante kontakt medmindre der er tungtvejende årsager hertil.

 • • Ved henvisning fremgår følgende klart af det ambulante journalnotat:

  • årsag til indlæggelsen

  • formål med indlæggelsen

  • plan for indlæggelsen

Ca. 5 uger forud for planlagt indlæggelse får kontaktlægen besked om forventet indlæggelse. Kontaktlægen skal herefter kontakte familien mhp om behovet for indlæggelse fortsat er til stede.

Visitationsudvalget planlægger det konkrete indlæggelsesforløb med datoer og mødeaktiviteter. Patientens team orienteres om planen via mail. Skolestuen får kopi af mailen v. skolebørn.

Kontaktlægen udarbejder evt. specifik plan for indlæggelsesforløbet (f.eks. udrensning inden indlæggelse for fækal inkontinens).

Kan kontaktlægen ikke være med i hele eller dele af det planlagte indlæggelsesforløb overdrager kontaktlægen selv ansvaret og opgaverne til en kollega – speciallæge eller yngre læge under supervision.

 

Definition af begreber

Pædagogisk-psykologisk indlæggelse – se forløbsbeskrivelse ”Forløbsbeskrivelse for Pædagogisk-psykologiske indlæggelser i Børne- og Ungeafsnittet v. Sygehus Vendsyssel”

Visitationsudvalg består af speciallæge fra det psykosomatiske team, psykolog og forløbsansvarlige viceklinikchef (alternativt afsnitsleder eller stedfortræder for afsnitsleder).

Patientens team består af plejeperson, pædagog, kontaktlæge og psykolog. Andre relevante fagpersoner (ex. fysioterapeut, diætist) involveres ad hoc.