Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbsbeskrivelse for pædagogisk-psykologisk indlæggelse i Børn og Unge afsnittet, Regionshospital Nordjylland

Beskrivelse

  • Urininkontinens

  • Fækal inkontinens

  • Trivsels- og spiseproblematikker

  • Funktionelle lidelser

Døgnindlæggelse de første 2 døgn – øvrige dage er dagindlæggelser.

 

 

DAG

PERSONALE

HVAD

 

Ambulatoriet

 

Kontaktlæge

Psykolog

Ambulatoriesygeplejerske

 

 

Forundersøgelse eller ambulant besøg → henvises til indlæggelse jf. ”Visitation til pædagogisk-/psykologisk indlæggelse”

Forventet ventetid oplyses til familien.

Forespørge om interesse for at komme ind ved afbud – husk at angive tlf.nr.

Indhente samtykke til indhentelse af skoleoplysninger, oplysninger fra daginstitution o.l. (Samtykkeerklæring)

Skriftlig information om pæd.psyk.indlæggelse udleveres

 

 

Ca. 6 uger inden indlæggelse

 

Forløbsansvarlig Viceklinikchef/Afsnitsleder

Psykolog

 

 

Dato og tidspunkt for indlæggelsen fastlægges.

Behandlingsansvarlig læge kontakter familien mhp om indlæggelse fortsat er relevant.

Kontaktlægen ordinerer eventuelle behandlingstiltag forud for indlæggelsen (f.eks. udrensning med Movicol) og orienterer familien.

Sekr. sender tid + lovpligtig information + pt.pjece + lægeunderskrevet brev om tabt arbejdsfortjeneste til familien.

 

 

Ca. 5 uger inden indlæggelse

 

 

Kontaktlæge

Psykolog

Afsnitsleder

 

Plan for indl.forløbet udarbejdes:

Patientens team sammensættes (kan kontaktlægen ikke deltage v. fastsatte samtaler/møder, da overdrager vedkommende selv opgaven til en kollega).

Forløbsansvarlig viceklinikchef/afsnitsleder sender en ”standardmail” til personerne i patientens team, hvor relevante oplysninger om indl.forløbet fremgår. (se bilag 1)

Hvis det er relevant bookes ambulant tid til rectum-ULS, uroflow + resturinmåling på indl.dagen. (Amb. kl. 10.30 – indl. kl. 11.00).

Dato og tid for 1 minimøde fastsættes (evt. flere minimøder afsættes under indl. ved behov)

Dato og tid for udskrivningssamtale fastsættes.

 

 

 

Indlæggelses-

dag 1

 

Patientens team

(læge, psykolog, sygepl./SSA, pædagog)

 

Journaloptagelse (alle)

Indlæggelsessamtale (pleje)

Evt. Rectum-ULS og/eller uroflow + resturinmåling i amb.: booket i Pæd. amb. ½ time inden indlæggelsestidspunktet.

 

Indlæggelses-

dag 1 – 3

 

Sygepl./SSA – der tilstræbes kontinuitet i hele indl.forløbet.

 

 

Observationer + dokumentation i henhold til instruks.

”Sygeplejerskens opgaver i sengeafsnittet i de 3 første døgn ved en pædagogisk/psykologisk indlæggelse” – 3 forskellige instrukser: Fækal inkontinens, urininkontinens, trivselsproblematikker

 

 

Indlæggelses-

dag 4 – 10

 

 

Pædagog

Psykolog

(Sygepl./SSA)

 

 

Pæd.psyk. observation og intervention – individuelt tilrettelagt forløb.

Skolestart og skolegang aftales individuelt.

 

Indlæggelses-

Dag 6 – 7

(tirsdag eller onsdag i hht ”kalender”) - (link lægges ind).

 

 

Patientens team

 

Minimøde på psykologkontoret: afholdes kl. 11.00 – 12.00 på de fastsatte datoer (meldt ud via mail til teamet inden indl.). Kan kontaktlægen ikke deltage, da finder han/hun selv en anden læge.

Dokumentation i NordEPJ af indhold og aftaler v. plejen

 

 

Indlæggelses-

Dag 10

(tirsdag eller fredag i hht ”kalender

 

Patientens team

 

Udskrivningssamtale/-konference.

Dato og tid fastlagt i forbindelse med indkaldelsen (medmindre andet er aftalt).

Kan kontaktlægen ikke deltage, da finder han/hun selv en anden læge.

 

 

Ambulatoriet

 

Kontaktlæge

Ambulatoriesygeplejerske

 

 

Evt. ambulant opfølgning aftales v. udskrivningssamtale og i henhold til instruks.

 

 

Hver 4. tid/forløb skal være ”akut” tid, hvor børn på venteliste kan komme ind, hvis ikke der er et barn med akut behov for indlæggelse.

Til akut indlagte børn f.eks. trivsel kan pædagogen være konsulent i forhold til andre faggrupper.