Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Forløb for hofteartroskopi, Hjørring

Patientforløb

 

 

 

 

 

Visitering

 

 

 

 

 

 

1.

Artroskopisk Center For -undersøgelse

2.

Administrative opgaver dagen før operation

 

 

4.

Operation udføres

 

6. Postoperative observationer/ sygepleje

 

3.

Op dagen

Forberedelse til operation

 

 

5. Opvågning

7.

Udskrivelse samme dag

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

11.

Sygeplejerske

10.

Fysioterapi

 

9.

Sekretær

opgaver

 

8.

Lægen

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Visitering

Ud fra henvisning visiteres patienten til forundersøgelse i Artroskopisk Center.

Inden forundersøgelsen har patienten modtaget en indkaldelse via E- boks eller brev indeholdende:

Oplysningsskema: http://digitalpost/pdfpreview/782.pdf

HUSK -bilag: http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Aalborg%20UH/Husk/153GHU01_X221.pdf

 

 

Artro forundersøgelse

Det ambulante besøg foregår i Artroskopisk Center.

 

Lægen

 • • Informationsmateriale ”Kikkertoperation af hofteled” udleveres og gennemgås.

 

Sygeplejerske

 • • Der foretages KRAM, MRSA screening og indhentes informeret samtykke.

 • • Det hele dokumenteres i Nord EPJ

 • • Folderne Anæstesi udleveres

 • • Patienter med diabetes møder altid kl. 7.30 på Sammedagskirurgisk afsnit jf GIK- drop. Der bestilles s - kreatinin og s-kalium på hotel og patienten informeres om, at han dagen inden operationen skal få taget blodprøve via egen læge eller på hospital.

 • • Er der ordineret tromboseprofylakse, skal det fremgå af skemajournalen. Såfremt AK- behandlingen skal gives præoperativt, skal sygeplejersken medgive patienten det ordinerede lægemiddel og afklare om patienten selv kan tage injektioner – evt. ved hjælp fra pårørende, eller om der skal bestilles hjemmesygeplejerske.

 • • Narkoselæge kontaktes via sms. Patienten taler med narkoselæge. Patienten får eventuelt taget blodprøver + EKG.

 • • Hvis ikke operationstid kan medgives, skrivespatienten på operationslisten (se afsnit 9 sekretæropgaver). Patienten informeres om at operationsdato tilsendes i E - Boks.

 • • Patienten udfylder spørgeskemaet i knæ databasen DHAR - hvis de vil deltage- på PC i Artroskopisk Center eller der medgives en seddel med QR koder til DHAR registrering, så patienten kan tilgå database via egen telefon.

 

Dagen før operation – plejepersonalets forberedelse på sammedags

 • • Journalen gennemgås via EPJ (lægens konklusion og ordinationer i forbindelse med det ambulante besøg, blodprøver, samt andet relevant for den enkelte patient) for at sikre, at alt er klar til operation.

 • • Anæstesi journalen tjekkes for data og evt. ordinationer.

 • • Der opstartes sygeplejedokumentation på via dagkirurgi ” Klargøring til OP”

 • • Tøj findes frem til patienten – husk stiklagen og knap – trusser.

 • • Præ doseres – husk label

 • • Seng bestilles i Ascom – det skal være en ny seng

 • • Seng klargøres på stuen med navn

 • • Navn skrives på patientoversigt til dagen efter

 

Indlæggelsesdagen

 • • Patienten møder fastende på afsnittet.

 • • Modtages og præsenteres for afsnittets omgivelser.

 • • Informeres kort om forløbet, og evt. overnatning til efterfølgende dag på 109.

 • • Patienten informeres om operationen og eventuelle gener i skridtet (scrotum / skamlæber) efter indgrebet.

 • • Patienten klæder om til sygehus tøj samt knap - trusser

 • • Sikre at der er registreret telefonnummer på pårørende

 • • Give præmedicin med max. 150 ml. vand. (Patient gives præ medicin straks ved ankomst, nr. to patient gives præ medicin, når den første patient er kørt osv.).

 • • Pt. informeres om at lade vandet umiddelbart før kørsel til operationsgangen.

 

Operation udføres

Hofteartroskopi, lejring

Sikker kirurgi

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Lægen dikterer operationsbeskrivelsen, plan/epikrise, ordinerer smertestillende medicin, samt kontrol: 3 måneder ved telefonkontakt af sygeplejerske i Artroskopisk Center samt og 1 år efter indgrebet ved fysioterapeut i Artroskopisk Center. Der tages røngten billed før undersøgelsen.

 

Opvågning

 • • Opringning fra opvågningen vedrørende overflytning af patienten til afsnittet.

 

Postoperativt

 • • Patienten modtages på afsnittet.

 • • Forbinding observeres for gennemsivning.

 • • Observation for smerter

 • • Sensibilitet og kapillærrespons undersøges og dokumenteres

 • • Obs. Vandladning

 • • Obs genitalier for tryk – dette dokumenteres

 • • Tilbydes mad og drikke.

 • • Der udleveres krykker

Udskrivningsfasen samme dag som operation

 • • Pakke / doserer medicin efter ordination af operatør - sikre at der er skrevet recepter

 • • Pakke plastre til forbindskift efter udskrivelse. Suturer fjernes hos egen læge 14 dage efter indgrebet.

 • • Grundig information om mobilisering efter operation hvor der må støttes til smertegrænsen

 • • Informeres om vigtigheden af grundig nedre hygiejne, grundet strækket under operationen.

 • • Udskrives i Nord EPJ

Lægen

Patienten tilses og informeres af operatør samme dag som indgrebet (udskrivnings samtale). FMK skal gennemgås og ajourføres til epikrise ved udskrivelsen.

 

Sekretær opgaver

På operationsdagen: sekretærerne på saArtroskopisk Center skriver journal efter op. Booker tid til ambulant kontrol efter 3 måneder og 1 år.

Ved forundersøgelsen:

 • • Efter forundersøgelse skrives journal af sekretæren i Artroskopisk Center.

 • • Journalen opbevares i Artroklinikken.

 • • Hvis patienten ikke har fået operationstids, sendes en fiktiv tid til patienten med patientens rettigheder

 • • Når dato kendes, sendes indkaldelsesbrev til patienten evt. via E - boks.

 

Dagen før op dagen

 • • Sekretæren på Artroskopisk Center klargør journalen

Dagen for operation

 • • Operationsnotat skrives umiddelbart efter operationen.

 • • Kontrol tid bookes, såfremt det er ordineret.

 • • Der sendes elektronisk lægebrev til egen læge.

 

Fysioterapi

1 år efter indgrebet, kommer patienten til kontrol hos fysioterapeuten. Patienten får taget røngten af det opererede knæ inden undersøgelsen.

 

Sygeplejerske

Der er en 3 måneders telefonkontrol ved sygeplejerske

 

Referencer

Hoftearthroskopi, præ - og postoperativt. E – dok, Aarhus universitetshospital.

http://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/desktop.html?Open

 

Hofteartroskopi. Overlæge Bent Lund, professor Kjeld Søballe, overlæge Søren Winge, overlæge Per Hølmich, overlæge Steffen Jacobsen & overlæge Martin Lind. Videnskab; oversigtsartikel. Ugeskr Læger 2011;173(3):197-200

http://www.auh.dk/siteassets/afdelinger/ortopadkirurgisk-afd-e/idrat/pdf/artikler/hofteartroskopiufl_bl.pdf

 

Sideindhold

Komplikationer til strækbehandling ved hofteartroskopi Aarhus Universitetshospital

Poster: Abstrakt:

Lone Frandsen. specialeansvarlig sygeplejerske, Idrætsklinikken, Bent Lund, overlæge, Svend Erik Christiansen, overlæge,
Torsten Grønbech Nielsen, Martin Lind, professor, dr.med.

http://www.dsr.dk/Artikler/Sider/Sygeplejefestival/Postere/Komplikationer-til-strakbehandling-ved-hofteartroskopi-.aspx

 

Genoptræning efter hofteartroskopi, Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

https://fysio.dk/Upload/graphics/PDF/Fagfestival2009/Praesentationer%20torsdag/Genoptr%C3%A6ning%20efter%20hofteartroskopi.pdf