Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Forløb for hofteartroskopi, Hjørring

Patientforløb

 

0.a

Egen læge

 

 

 

visitering

 

 

 

 

8.

Udskrivelse dagen efter

 

7.

Udskrivelse samme dag

 

6. Postoperative observationer/ sygepleje

 

5. Opvågning

4.

Operation udføres

 

3.

Op dagen

Forberedelse til operation

 

 

2.

Administrative opgaver

dagen før

 

 

1.

ARTRO For -undersøgelse

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

11.

Fysioterapi

 

10.

Sekretær

opgaver

 

9.

Lægen

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 1. 0. Visitering

Ud fra henvisning visiteres patienten til forundersøgelse i Artroklinikken.

Inden forundersøgelsen har patienten modtaget en indkaldelse via E- boks eller brev indeholdende:

 

Oplysningsskema: http://digitalpost/pdfpreview/782.pdf

 

 

Venteinfo knæ: http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/NIV/NIV/Sider/Venteinfo.aspx?rp:A_S%c3%b8g=kn%c3%a6&rp:B_Behandlingsomr%c3%a5de=0cf3e10a-097b-4c4d-9f6f-41cba4420b16&rp:B_Behandling=90a02f61-70d7-4697-9be6-f2a39c8b2be4|||79c1d493-a2b9-4134-b510-70bd846b5bee|||280ead65-20b2-4695-b65c-c05fb9ccaf3e&rp:C_BehandlingsRegi=1&rp:D_Region=1082|||1081&

 

 

HUSK -bilag: http://dokumentcenter.rn.dk/pub/PDFCenter2/Aalborg%20UH/Husk/153GHU01_X221.pdf

 

 

 1. 1. Artro forundersøgelse

Det ambulante besøg foregår i Artroklinikken.

 

Lægen

 

Sygeplejerske

 

 • • Patienter med diabetes møder altid kl. 7.05 på Sammedagskirurgisk afsnit jf. Diabetes mellitus – perioperativ behandling af voksne og GIK- drop. Der bestilles s - kreatinin og s-kalium i LABKA og patienten informeres om, at han dagen inden operationen skal få taget blodprøve via egen læge eller på hospital.

 • • Det udfyldte oplysningsskema fra patienten lægges i journalen og bruges som dokumentation på patientens vanlige medicin.

 • • Er der ordineret tromboseprofylakse, skal det fremgå af skemajournalen. Såfremt AK- behandlingen skal gives præoperativt, skal sygeplejersken medgive patienten det ordinerede lægemiddel og afklare om patienten selv kan tage injektioner – evt. ved hjælp fra pårørende, eller om der skal bestilles hjemmesygeplejerske.

 • • Narkoselæge kontaktes via sms. Patienten taler med narkoselæge. Patienten får eventuelt taget blodprøver + EKG.

 • • Hvis ikke operationstid kan medgives, skrives bookingkort (se afsnittet vedrørende sekretæropgaver). Patienten informeres om at operationsdato tilsendes i E - Boks.

2. Dagen før operation – plejepersonalets forberedelse på sammedags

 • • Journalen gennemgås via EPJ (lægens konklusion og ordinationer i forbindelse med det ambulante besøg, blodprøver, samt andet relevant for den enkelte patient) for at sikre, at alt er klar til operation.

 • • Anæstesi ark tjekkes for data og evt. ordinationer.

 • • Der opstartes sygeplejedokumentation på:” Klargøring til OP” og ”Artroskopi”.

 • • Tøj findes frem til patienten – husk stiklagen og knap – trusser.

 • • Præ doseres – husk label

 • • Seng bestilles i Ascom – det skal være en ny seng

 • • Seng klargøres på stuen med navn

 • • Navn skrives på patientoversigt til dagen efter

 

3. Indlæggelsesdagen

 • • Patienten møder fastende på afsnittet.

 • • Modtages og præsenteres for afsnittets omgivelser.

 • • Informeres kort om forløbet, og evt. overnatning til efterfølgende dag.

 • • Patienten informeres om operationen og eventuelle gener i skridtet (scrotum / skamlæber) efter indgrebet.

 

4. Operation udføres

Hofteartroskopi, lejring

Sikker kirurgi

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Lægen dikterer operationsbeskrivelsen, plan/epikrise, ordinerer smertestillende medicin, samt kontrol i ambulatoriet 3 måneder og 1 år efter indgrebet.

 

 

5. Opvågning

 

6. Postoperativt

 • • Patienten modtages på afsnittet.

 • • Forbinding observeres for gennemsivning.

 • • Observation for smerter

 • • Sensibilitet og kapillærrespons undersøges og dokumenteres

 • • Obs. Vandladning

 • • Obs genitalier for tryk – dette dokumenteres

 • • Tilbydes mad og drikke.

 • • Der udleveres krykker

7. Udskrivningsfasen samme dag som operation

 • • Pakke / doserer medicin efter ordination af operatør

 • • Pakke plastre til forbindskift efter udskrivelse. Suturer fjernes hos egen læge 14 dage efter indgrebet.

 • • Instruktion af fysioterapeut, tjek om henvisning er lavet – se EPJ.

 • • Grundig information om ikke at støtte på det opererede ben, før der er fuld følelse

 • • Informeres om vigtigheden af grundig nedre hygiejne, grundet strækket under operationen.

 • • Informer og udlever pjecerne Sådan forholder du dig til sår og bandager_ og Tak for denne gang

 • • Udskrives i ASA 400.

 • • Oprydning

8. Udskrivelse dagen efter operation

 • • Patienten forbliver indlagt.

 • • Informeres om hotelfunktion/ rask ledsager.

 • • Overflyttes administrativt i AS 400 fra sammedags til 107 samt evt. rask ledsager. Det samme er gældende hvis patienten overflyttes til 108

 • • Der udleveres medicin til patienten efter ordination.

 • • Patienten instrueres i vigtigheden af at vurdere smerter og indtage medicinen ud fra dette.

 • • Forbinding skiftes hvis behov. Dette er altid dagen efter operation, hvis der ikke opstår ændringer i proceduren.

 • • Udlevere plaster til en gang skiftning i hjemmet

 • • Udskrives i ASA 400.

 • • Oprydning

9. Lægen

Pt. tilses og informeres af operatør samme dag som indgrebet (udskrivnings samtale). FMK skal gennemgås og ajourføres til epikrise ved udskrivelsen.

Ved udskrivelse dagen efter kommer operatøren muligvis og tilser patienten.

 

10. Sekretær opgaver

På operationsdagen: sekretærerne på sammedags skriver journal efter op. Booker tid til ambulant kontrol efter 3 måneder og 1 år.

Ved forundersøgelsen:

 • • Efter forundersøgelse skrives journal af sekretæren i Artroklinikken.

 • • Journalen opbevares i Artroklinikken.

 • • Hvis patienten ikke har fået operationstids, sender sekretæren i Artroklinikken bookingkortet til den bookingansvarlige sygeplejerske.

 • • Når dato kendes, sendes indkaldelsesbrev til patienten evt. via E - boks.

 

Dagen før op dagen:

 • • Sekretæren på sammedags klargør journalen med labels, forside, armbånd, henvisning til fys., booker operationen i Bookplan.

Dagen for operation:

 • • Patienten registreres ved ankomst

 • • Operationsnotat skrives umiddelbart efter operationen.

 • • Kontrol tid bookes, såfremt det er ordineret.

 • • Der printes notat af operationsbeskrivelse, som medgives patienten.

 • • GOP udfyldes, såfremt det er ordineret genoptræning og kopi medgives patient GOP – Genoptræningsplaner

 • • Der sendes elektronisk lægebrev til egen læge.

 

11. Fysioterapi

Fysioterapeuten kontakter patienten inden udskrivelse og gennemgår øvelserne ud fra Sådan træner du efter en kikkertoperation i hoften

 

 

 

 

 

Referencer

 

Hoftearthroskopi, præ - og postoperativt. E – dok, Aarhus universitetshospital.

http://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/desktop.html?Open

 

Hofteartroskopi. Overlæge Bent Lund, professor Kjeld Søballe, overlæge Søren Winge, overlæge Per Hølmich, overlæge Steffen Jacobsen & overlæge Martin Lind. Videnskab; oversigtsartikel. Ugeskr Læger 2011;173(3):197-200

http://www.auh.dk/siteassets/afdelinger/ortopadkirurgisk-afd-e/idrat/pdf/artikler/hofteartroskopiufl_bl.pdf

 

Sideindhold

Komplikationer til strækbehandling ved hofteartroskopi Aarhus Universitetshospital

Poster: Abstrakt:

Lone Frandsen. specialeansvarlig sygeplejerske, Idrætsklinikken, Bent Lund, overlæge, Svend Erik Christiansen, overlæge,
Torsten Grønbech Nielsen, Martin Lind, professor, dr.med.

http://www.dsr.dk/Artikler/Sider/Sygeplejefestival/Postere/Komplikationer-til-strakbehandling-ved-hofteartroskopi-.aspx

 

Genoptræning efter hofteartroskopi, Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

https://fysio.dk/Upload/graphics/PDF/Fagfestival2009/Praesentationer%20torsdag/Genoptr%C3%A6ning%20efter%20hofteartroskopi.pdf