Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gravide patienter i AMA

 

Målgruppe

Medarbejdere i AMA og Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsler.

 

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at gravide patienter i AMA tilbydes udredning, diagnostik og behandling:

Det gennemføres i samarbejde, så både den gravides og fosterets behov tilgodeses.

Af høj faglig kvalitet, der følger faglige retningslinjer og best practice.

Der medvirker til, at den gravide oplever et koordineret og effektivt udredningsforløb.

 

Principper for udredning, diagnostik og behandling

Det skal være den gravides kliniske problemstilling, der bestemmer, hvilken afdeling der skal være primært behandlingsansvarlig.

Drejer det sig f.eks. om mistanke om appendicit, intern herniering hos gastric bypass opereret vil den optimale faglighed være i AMA/Kirurgisk Afdeling A. Afhænger ikke af graviditetslængden.

Er det en medicinsk problemstilling, kan der konfereres med gynækologisk bagvagt. Er det sygdomme, der kræver kardiologisk overvågning (lungeemboli, hjertesygdomme) vil fagligheden være bedst tilgodeset på Kardiologisk Afdeling eller Intensiv Afdeling.

Vedr. diabetisk ketoacidose: Se neden for.

Kræves billeddiagnostik kan ultralyds- og MR-scanning anvendes uden risiko for fosteret. CT-scanning og røntgendiagnostik indebærer stråling, men skal bruges, når den kliniske tilstand berettiger det. Det er væsentligt, at gravide udredes som ikke-gravide.

Der samarbejdes om den gravide i hvert enkelt tilfælde enten undervejs i det akutte forløb eller efterfølgende. Der konfereres med gynækologisk bagvagt.

Jordemoder kan tilkaldes med henblik på at lytte hjertelyd eller køre CTG, med henblik på vurdering ved mistanke om veer og hvis kvinden mærker mindre liv.

 

Tokolyse

Ved abdominale operationer (både ved laparoskopi og åben operation) gives profylaktisk tokolytisk behandling med Confortid supp. fra graviditetsuge uge 12 + 0 dage til graviditetsugeuge 32 + 0 dage.

Der gives supp. Confortid 100 mg som bolus umiddelbart før operation. Herefter 50 mg hver 8. time i i alt 2 døgn.

Se PRI dokument ”Tokolytisk behandling”.

 

Abdominal operation med samtidig indikation for sectio

Formålstjenligt at kvinden overflyttes til Sygehus Nord. Overflytning må selvfølgelig bero på kvindens kliniske tilstand og behov for specialistbehandling.

Sectio kan lavers i lavt tværsnit som vanligt. Ved behov for kirurgisk vurdering af øvre abdomen kan det gøres laparoskopisk efter lukning af laparotomien. Se PRI dokument ”Bariatrisk opererede gravide”.

TOKS.

Gravide observeres efter afdelingens principper.

Grænseværdier for handling er som hos ikke-gravide.

 

Ketoacidose

Ved ketoacidose før graviditetsuge 26 + 0 dage indlægges kvinden på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling. Det aftales i hvert enkelt tilfælde, hvor tit der skal være tilsyn fra Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel.

Ved ketoacidose mellem uge 26 og 30 vurderes det i hvert enkelt tilfælde, hvor kvinden skal være indlagt, Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel eller Medicinsk Endokrinologisk Afdeling. Er kvinden indlagt på Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel, vil hun være på Afdeling 103 til observation og behandling med daglige tilsyn fra Medicinsk Endokrinologisk Afdeling. Er kvinden på sygehus syd skal der køres daglig CTG ved jordemoder, og det aftales i hvert enkelt tilfælde, hvor ofte der skal være tilsyn fra obstetrisk læge.

Efter graviditetsuge 30 visiteres kvinden til Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel som stamafdeling. Observeres på Afd. 103 med daglige tilsyn fra Medicinsk Endokrinologisk Afdeling og Obstetrisk Afdeling.

Ved udskrivelse sikres, at kvinden har en tid i diabetesambulatoriet, Graviditet og Ultralyd.

 

Smertebehandling

Panodil og morfica, fraset Kodein , kan anvendes som hos ikke-gravide.

Gives morfica mere en 7 døgn vil Familieambulatoriet, Obstetrisk Afdeling blive kontaktet med henblik på indikation for opfølgning af barnet. Henvisning sendes elektronisk.

NSAID præparater må ikke anvendes som smertestillende. Kan anvendes som tokolytisk behandling, men da kun efter konference med gynækologisk bagvagt-

 

Fødsel

Ved mistanke om veer tilkaldes jordemoder.

Er kvinden i fødsel, må det vurderes, om hun kan overflyttes til Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel. Mest formålstjenligt med overflytning.

Der findes sectiobakke på Sygehus Syd.

Neonatal transporthold kan tilkaldes.

 

Opfølgning

Der kan aftales tid i Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd undervejs i forløbet eller efter udskrivelse fra AMA/Kirurgisk Afdeling A. Tid kan bestilles elektronisk eller på telefon 97 66 31 01 (koordinator i Graviditetsambulatoriet)

 

Telefonnumre

Fødegang: 97 66 31 08 eller 97 66 31 09

Gynækologisk bagvagt: Personsøger 400.

Gynækologisk forvagt: Personsøger 406.

Neonatalt transporthold: aktiveres gennem omstillingen.

 

 

Margrethe Møller, overlæge

05.05.2016