Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentation af væskeregnskab på Neonatalafsnit 12 og 13

 

Patientgruppe

Alle børn, der indlægges og er indlagt på Neonatalafsnit 12/13 AUH.

Formål

At sikre optimal væsketerapi til barnet ved korrekt brug og dokumentation af væskeregnskab.

Definition af begreber

Væskeregnskab:

Registrering af barnets indgift af mad, infusionsvæsker og udgifter.

Udvidet væskeregnskab:

For børn født før uge 28 og kritisk syge børn. Registrering af barnets indgift af mad, infusionsvæsker og medicinmængde samt registrering af udgifter.

Døgnmængde:

Væskebehov i døgnet - udregnet efter ernæringsinstruks eller ordineret til stuegang/ ved behov.

Total:

Sammenlægning af infunderede væsker, medicin/skyl og mad på et givent tidspunkt, hvilket giver en status for væskeregnskabet.

Fremgangsmåde

Væskeregnskab og dokumentation:

 • • Strækker sig over 24 timer fra 06 til 06.

 • • Nattevagten af slutter væskeregnskabet og dokumenterer over/underskud i f.h.t. udregnet/ordineret døgnmængde.

 • • Nattevagten udregner barnets døgnmængde for det kommende døgn vha. ernæringsinstruksen: Ernæringsstrategien

 • • Ved ændring af koncentration af infusionsvæske f.eks. skift fra 10% Glucose til 15% Glucose skal pumpen aflæses, værdi føres til højre på obs. skema og pumpen nulstilles. Der skrives sep. og overstreges med gul på obs. skema.

 • • Infusionspumper nulstilles hver dag kl. 06. Man nulstiller Alaris pumpen på følgende vis. Tryk på volumen, herefter fremkommer et billede med teksten ”Slet volumen? Ja/ nej”. Tryk ”Ja”. Herefter fremkommer det normale skærmbillede. Husk at notere værdier.

 • • Alt skal noteres på observationsskemaet, husk initialer, og ved uregelmæssigheder dokumenteres i EPJ.

 • • Ved ændring i den ordinerede mængder tydeliggøres dette med en rød streg under tallet og initialer.

Udvidet væskeregnskab og dokumentation

Gælder for alle børn født før uge 28 (se PRI Ekstremt præmature) og kritisk syge børn. Er ordineret af læge.

 • • Nattevagten afslutter og dokumenterer som ved væskeregnskab; men ny døgnmængde ordineres af læge til stuegang eller ved behov på baggrund af barnets kliniske tilstand, vægt og væskebalance.

 • • Medicin og skyllevæske medregnes i døgnmængden. Marker infusions- pumpen og infusionsslangen med relevante mærkater.

 • • Udvidet væskeregnskab indebærer dokumentation af ordineret og reelt infunderet væske og status på væskebalancen i løbet af hver vagt. Husk at medregne mad og medicin + skyllevæske.

 • • Det anbefales at aflæse på hele klokkeslet, notere i kolonnen før stregen og herefter udregne total indgift hver 2.-3. time for at sikre en jævn indgift og synliggøre eventuelle afvigelser.

 • • Der udregnes timediurese (ml/kg/t) efter hver vagt eller efter ordination samt døgndiurese (total antal ml/kg/t/døgn)

 • • Vigtigt at være opmærksom på alle udgifter f.eks. aspirater, diurese etc.

 • • Ved natlig vejning føres vægten på kommende døgns skema i rubrikken ”Aktuelle vægt”.

 • • Alt skal noteres på observationsskemaet, husk initialer, og ved uregelmæssigheder dokumenteres i EPJ.

 • • Ved ændring i den ordinerede infusionsmængde tydeliggøres dette med en rød streg under tallet og initialer.

 • • Ved ændring af præparat eller ændring af koncentration aflæses værdi og føres i højre side af observationsskemaet. Pumpen nulstilles. Der skrives sep. Og overstreges med gul på observationsskemaet.

 • • Infusionsvæsker og blandinger skrives af nattevagten på næste døgns observationsskema. Nattevagten kontrollerer at blandingen er korrekt Til stuegang signerer lægen på observationsskemaet.

 • • Ved væsker der, ifølge aftale med læge, ikke skal medregnes i døgnmængden sættes et kryds i totalfeltet til højre på observationsskemaet.

 • • Brug separat pumpe ved indgift af medicin eller anden væske over en tidsafgrænset periode. Husk ved opstart af pumpe ALTID at trykke ”Ja” til slet opsætning.

Se bilag ”Eksempel på væskeregnskab”