Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Zikavirus

 

Problemstilling

Håndtering af hjemvendte rejsende, som kan være eksponeret for zikavirus.

Målgruppe

Læger, Infektionsmedicinsk Afdeling og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling.

Definition af begreber

Zikavirusinfektion er en symptomatisk eller asymptomatisk infektion forårsaget af zikavirus, der overføres med Aedes myg.

Formål

Beskrive håndteringen af hjemvendte rejsende, som kan være eksponeret for zikavirus og klarlægge arbejdsdelingen mellem de to involverede afdelinger.

Metode

Instruksbaseret på Sundhedsstyrelsens ”Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med zikavirus hos gravide pr. 15. februar 2016”.

Beskrivelse

Mistanke om akut eller overstået zikavirusinfektion er relevant ved rejsende, der er hjemvendt fra et land, hvor der udbrud af zikavirus.

http://www.ssi.dk/Aktuelt/Sygdomsudbrud/zikavirus.aspx

 

Casedefinition, akut zikavirusinfektion

To eller flere af følgende symptomer opstået under et ophold eller indenfor 3 uger efter ophold i et område, hvor der er aktuel transmission af zikavirus:

  • • feber

  • • generaliseret makulopapuløst eksantem

  • • muskel- og ledsmerter

  • • øjenbetændelse

Obs. op til 80% er asymptomatiske. Der er mistanke om, at zikavirusinfektion under graviditeten kan være årsag til alvorlige fostermisdannelser.

Håndtering

Ikke-gravide hjemvendte rejsende

Ved feber efter rejse til lande med aktuelt udbrud af zikavirus (herunder troperne) henvises som vanligt til indlæggelse på Infektionsmedicinsk Afdeling eller til subakut vurdering i Infektionsmedicinsk Dagafsnit efter aftale med infektionsmedicinsk bagvagt. Hvis det vurderes, at der kan være mistanke om zikavirus, kan der være indikation for blodprøve for zikavirus. Samtidigt vurderes mulighed for andre differentialdiagnoser.

Mænd, der får påvist zikavirus, tilrådes at anvende kondom i 6 måneder, hvis partneren er gravid.

Gravide hjemvendte rejsende

Ved feber efter rejse til lande med aktuelt udbrud af zikavirus (herunder troperne) henvises som vanligt til indlæggelse på Infektionsmedicinsk Afdeling eller til subakut vurdering i Infektionsmedicinsk Dagafsnit efter aftale med infektionsmedicinsk bagvagt. Hvis det vurderes, at der kan være mistanke om zikavirus, skal der tages blodprøve for zikavirus. Samtidigt vurderes mulighed for andre differentialdiagnoser. Patienten henvises altid til Obstetrisk Afdeling til ultralydscanning ved føtalmediciner.

Gravide, der har rejst i lande med aktuelt udbrud af zikavirus, men som er asymptomatiske, hvis symptomer er overståede, eller som har symptomer, der ikke opfylder casedefinitionen, henvises direkte til Obstetrisk Afdeling til blodprøve for zikavirus og ultralydscanning ved føtalmediciner.

Diagnostik

Der er to blodprøver til rådighed til diagnostik af aktuel eller nylig zikavirusinfektion.

PCR

Anvendes under den febrile sygdomsfase op til 7 dage efter symptomdebut. (SSI blanket nr. 2 ”Virus” blå kant, under ”andet” skrives rekvisition 2027 PCR-zikavirus).

Antistoffer

Anvendes fra 4 dage efter symptomdebut (SSI blanket nr. 2 ”Virus” blå kant, under ”andet” skrives rekvisition 2017 zikavirus-antistoffer). Positiv IgM-antistof eller -titerstigning i IgG-antistof tyder på aktuel infektion.