Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Leverbiopsi, UL-vejledt – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Formål

På trods af udviklingen indenfor billeddiagnostik og klinisk biokemi er histologisk undersøgelse af levervæv essentiel for diagnostik af de fleste patologiske processer i lever og intrahepatiske galdeveje.

I Medicinsk Afdeling, RHN anvendes alene ultralydsvejledt histologisk biopsi (ikke finnålsaspiration – FNA). Biopsi tages således efter sædvanlig UL-skanning af leveren for at udelukke tilstedeværelse af evt. kontraindikation.

 

Beskrivelse

Indikationer

 1. 1. Uafklarede parenkymatøse leverlidelser (akut/kronisk)

 2. 2. Fokale forandringer (mistænkt metastatisk, malign sygdom)

 3. 3. Monitorering af behandlingseffekt ved kroniske leverlidelser.

Kontraindikationer (absolutte)

 1. 1. Øget blødningsrisiko (se "Forprøver" nedenfor)

 2. 2. Store hæmangiomer

 3. 3. Infektion i indstiksområdet

 4. 4. Ekinokokcyste

 5. 5. Stor mistanke om primær leverkræft (Hepatocellulært Carcinom - HCC)

 6. 6. Manglende kooperation hos patienten.

Kontraindikationer (relative)

 1. 1. Ascites (middelsvær eller svær). Patienter med ascites får denne udtømt før biopsi

 2. 2. Obstruktiv icterus med udtalt intrahepatisk galdestase (risiko for cholascos).

Laboratorieforprøver

På grund af risiko for blødning tages nedenstående prøver inden undersøgelsen:

 • • Koagulationsfaktorer eksterne: INR tilstræbes < 1,5

 • • Koagulationsfaktorer interne: APTT tilstræbes < 40 sek.

 • • Trombocytter tilstræbes: > 40 x 109/l

 • • Hæmoglobin tilstræbes: > 6 mmol/l

 • • BAC-test

 

Prøverne tages i ugen op til undersøgelsen og må højst være 3 dage gamle.

Præbioptisk regime

Henvisning sendes af læge via Rekvisition/svar modul, og når undersøgelsestidspunkt er planlagt, meddeles dette fra Billeddiagnostisk Afdeling til sekretær på afsnit 205 (lokal 40881/40872). Fuld journaloptagelse varetages ved patientens fremmøde i ambulatoriet - og denne læge er ligeledes ansvarlig for at diktere et "klinisk resume" til PAI, Aalborg Universitetshospital. Dette resume skal indeholde:

 

 • • Kort anamnese inkl. forbrug af alkohol og evt. cirrosestigmata

 • • Beskrivelse af biokemi (fuldstændig – se instruks: Leverprøver)

 • • Fuldstændig medicinanamnese (inkl. naturlægemidler, helsekosttilskud)

 

 

 

Dette kliniske resume sendes umiddelbart af vores sekretærer som mail til:

Sekretærerne på PAI, Aalborg Universitetshospital

 

Patienten møder på undersøgelsesdagen (fastende fra kl. 24.00), og evt. nytilkomne problemer noteres i EPJ - hvor aktuelle medicinliste ligeledes gennemgås og ajourføres til indlæggelsesjournal.

 

Præmedicinering: Som oftest unødvendigt. Såfremt patienten forekommer meget nervøs forud for undersøgelsen gives der 5-10 mg stesolid rektalt i form af rektiole. Børn og unge under 18 år skal sædvanligvis i generel anæstesi – disse tilfælde skal altid aftales direkte på overlægeniveau mellem os og Røntgenafdelingen. Heri indgår aftale med Anæstesiafdelingen.

 

Biopsiteknik

Der foretages, jf. ovenstående UL-vejledt biopsi

 

Postbioptisk regime

Patienten skal være sengeliggende i 4 timer efter biopsien. Puls og BT kontrolleres før biopsi-tagning samt:

 

 • • Hvert 15 min. i den første time efter biopsi-tagning

 • • Hvert 30 min. i de næste 2 timer

 • • Herefter 1 gang pr. time til i alt 6 timer efter proceduren

 

Værdier lægges på sædvanligvis i EPJ. Hvis der har været problemer i observationsperioden, skal patienten tilses af læge før tilladelse til e.l.-regime (abdominalundersøgelse med henblik på defense/flankedæmpning).

 

Patienten må først spise 2 timer efter leverbiopsien, såfremt vedkommende er upåvirket og med stabile værdier.

 

Patienten tilses eventuelt af læge (mellemvagt/bagvagt) efter 6 timers observation, såfremt der har været eventuel komplikation (blodtryksfald, smerter). Patienten må herefter stå op og observeres i yderligere 1 time. Såfremt der er tale om et klart ukompliceret forlø, kan patienten herefter udskrives - såfremt der er en anden voksen person til stede på opholdssted til næste dags morgen, og at opholdsstedet ligger i en maksimal kørselsafstand på 30 minutter fra Regionshospital Nordjylland, Hjørring. I alle andre tilfælde indlægges patienten i Medicinsk sengeafsnit 205 og kan ved ukompliceret forløb udskrives 24 timer efter, at biopsien er foretaget. Patienter, der har fået foretaget biopsi fra fokal proces, bør altid være indlagt i 24 timer efter biopsien.

 

Komplikationer

De fleste patienter har et ukompliceret efterforløb. 5-50% har lette smerter ved indstiksstedet samt smerter i epigastriet/højre skulderregion. Kun 10-20% har smerter, der kræver analgetikum i form af Paracetamol 1 g eller Tramadol 50 - 100 mg.

 

Umiddelbart efter biopsitagningen ses hos enkelte patienter bradykardi og fald i BT, og dette er et tegn på en vaso-vagal reaktion. BT-faldet er således ikke udtryk for intraperitoneal blødning. Tilfældet behandles om nødvendigt med i.v. væske (NaCl/Isoton Glukose).

 

Alvorlige komplikationer

Intraperitoneale blødninger - sædvanligvis inden for de første 6 timer efter leverbiopsien.

Galdeperitonitis (cholascos)

Pneumothorax

Hyppighed: 1 ud af hver 300 leverbiopsier, sjældent ved UL-vejledt procedure

 

Referencer