Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitering af børn til endoskopier på Kirurgisk afsnit, RH Nordjylland, Hjørring.

Beskrivelse

Arbejdsgang

Henvisninger til endoskopier hos børn sendes til Kirurgisk Afdelingspostkasse.

Kirurgiske sekretær sender henvisningen til visitering hos Hans Christian Læssøe-Madsen, alternativt Niels Gyldholm Møller.

Ved tvivlstilfælde kan den visiterende læge kontakte pædiater Karen Tilma eller henvisende pædiater.

Hvis der ikke er indikation for undersøgelse, skal den henvisende læge have besked.

Når endoskopien bookes gives besked til henviser om tidspunkt, sådan at en evt. indlæggelse kan arrangeres.

Formål

At sikre lægelig visitering før der bookes børn til endoskopi, så aflysninger på undersøgelsesdagen undgås.