Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til den børneonkologiske patient i stamafdelingen

Beskrivelse:

Præcisering af arbejdsgange i forhold til kortvarig anæstesi til børneonkologiske børn i stamafdelingen.

Forløbsbeskrivelse:

Bemandingen er som standard:

En anæstesilæge samt evt. en læge i hoveduddannelsesstilling

En børneonkologisk læge og sygeplejerske samt evt. relevante studerende.

Patienten noteres til anæstesi og de ønskede procedure i kalenderen på stamafdelingen 303B. Husk at skrive at cytostatica skal bestilles dagen før.

Patienten meldes ligeledes på programmet til anæstesien ved at ringe til Lotte Bak på 6-2930, der skal ikke faxe henvisning.

Forberedelse inden ved børneonkologisk sygeplejerske:

Klargøring af stue 6 til anæstesi

 • • Tjek ilt og sug, finde relevant str maske frem og koble engangsventilationsmaske på. (0,5 l til mindre børn, 1 l til større børn)

 • • Probe til sat måler

 • • BT apparat flyttes fra vogn til holder på stuen, relevant BT-manchet påsættes

 • • Der findes relevant materiale klar til KM og IT (jvf.PRI instruks Knoglemarvsundersøgelse på børneonkologiske patienter)

 • • Der findes overtrækskittel, hue og maske frem til den børneonkologiske læge

 • • Medicin Propofol og Rabifen tages fra medicinrummet og stilles klar til anæstesien på akutvognen

 • • Nacl drop med trevejshane eller venflonbakke gøres klar ved behov for anlæggelse af venflon.

Klargøring af patient

 • • Patient identifikation og armbånd

 • • Sikre fasteregler er overholdt (jvf PRI instruks Fasteregler for børn)

 • • Nacl drop kobles til iv adgang

 • • Ved anlæggelse af perifer iv adgang klargøres relevant smertelindring, emla, lattergas mm.

Fordeling af opgaver

 • • Afklaring af hvem der tager sig af forsendelse af prøver, oprydning efter proceduren, forældre på stuen mm.

 

Anæstesiforløbet:

Anæstesiholdet har ansvaret for bedøvelse af patienten og observation af vitale værdier herunder. Der måles udgangsværdi af BT, sat og puls som noteres i CCS. Anæstesien giver besked til det børneonkologiske team om hvornår patienten er sufficient sederet til opstart af div procedurer og behandling.

Hele holdet gennemgår hvilke procedurer der skal foretages, og anæstesiens længde afstemmes hermed.

Den børneonkologiske spl. assisterer børneonkologen ved KM og IT og aftaler herefter med anæstesien, hvis der skal foretages yderligere i form af injektion, plasterskift eller sondeanlæggelse.

Anæstesilægen vurderer, hvornår patientens tilstand er klar til observation på stuen og patienten flyttes hertil evt. ved hjælp af portør. Den børneonkologiske spl følger med patienten og har ansvaret for opvågningsfasen.

Observation i opvågningsfasen.

 • • Patienten lejres på siden

 • • Patienten kobles til saturation og puls overvågning på stuen

 • • Der måles TOKS værdier x 2 den første ½ t

 • • Ved afvigende værdier måles disse hvert 5 min. til værdi svarende til før procedure og anæstesilæge kontaktes (jvf PRI instruks Sedering uden anæstesiologisk personale)

Definition af begreber

KM = Knoglemarvsprøver, som er en række prøver der danner grundlag for undersøgelser der på forskellig vis klassificerer kræftcellen.

IT= intrathecal indgift af kemoterapi

Målgruppe – modtagelse

Patientkriterier for anæstesi i stamafdelingen:

 • • Har relevant iv adgang eller kan samarbejde til anlæggelse af venflon evt. ved hjælp af lattergas.

 • • Respiratorisk og cirkulatorisk stabil patient.

Formål

At sikre sammenhæng og kvalitet i patientforløbet til børneonkologiske patienter i forbindelse med anæstesi i stamafdelingen.

Metode

Retningslinjen er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra de involverede specialer og i forhold til lokal praksis.