Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsinstruks for indlagte patienter på Nyremedicinsk og Reumatologisk Afsnit 8Ø

 

Ansvarsfordeling (signatur forklaring)1

Ernæringsscreening1

Undtaget fra ernæringsscreening1

Vejledende oversigt over stress-metabolisme hos indlagte patienter1

Ernæringsintervention2

Ernæringsterapi under dialyse3

Ernæringsterapi ved længerevarende faste perioder3

Sondeernæring3

Parenteral ernæring4

Monitorering af ernæringsterapi4

Udskrivelse5

Bilagsoversigt til ernæringsinstruksen5

 

 

Formålet med denne ernæringsinstruks er, at alle patienter får vurderet deres ernæringstilstand og at patienter i ernæringsrisiko får udarbejdet ernæringsplan, som følges og revurderes under indlæggelsen.

 

Ansvarsfordeling (signatur forklaring)

L= lægegruppen P= plejegruppen D= Diætist

 

Ernæringsscreening

Alle patienter ernæringsscreenes i Clinical Suite indenfor de første 24 timer efter indlæggelsen (P)

Modtagende sygeplejerske er ansvarlig for at screeningen bliver udført (P)

 

Undtaget fra ernæringsscreening

Patienter, som forventes indlagt under 2 døgn samt patienter, hvor døden skønnes nært forestående, eller hvor behandling skønnes udsigtsløs.

Begrundelse for fravalgt screening dokumenteres i Clinical Suite.(P)

 

Screeningsstrategien overholder hospitalets krav og standarder for ernæring.

Ernæring Aalborg Universitetshospital

 

Vejledende oversigt over stress-metabolisme hos indlagte patienter

Grad 1: Dialysepatienter (Hæmo/ PD), kronisk nyreinsufficiens. Pt i immunosuppressiv behandling (vasculitis/ transplanteret), diabetes, almen medicinsk patient, misbrugspatient, patient i helingsfase (fraktur/sår/postoperativt).

Grad 2: Patienter som har grad 1 + infektion eller anden akut sygdom. Patienter med akut nyresvigt, nefrotisk syndrom, ny diagnostiseret vasculitis.

Grad 3: Patienter som har grad 1 og dertil svær infektion. Akut sygdom i > 2 organsystemer. Patienter som overflyttes fra intensiv.

 

 

Ernæringsintervention

Patienter, som ikke er i ernæringsrisiko jfr. ernæringsscreening:

 

  • • Re-ernæringsscreening på 7 indlæggelsesdag + ved udskrivelse (P)

  • • Kontrol vejning på 7 indlæggelsesdag (P)

  • • Kostform: Tilbydes normal kost.(P)

 

Reumatologiske patienten tilbydes alle komponenter i kosttilbuddet(P).

Nyrepatienter tilbydes et tilpasset kosttilbud efter kostråd til nyresyge (P)

 

Diætetisk hensyn ved nyrepatienter:

 

Fosfatbegrænsning:

Anvendes til patienter med renalt betinget hyperfosfatæmi. Det væsentligste princip er begrænsning af mejeriprodukter af enhver art.

Der tilstræbes et fosfatniveau indenfor 1,13 – 1,50(1,80)mmol/l

 

Kaliumbegrænsning

Anvendes mest rigoristisk overfor hæmodialyse patienter uden restnyrefunktion.

De væsentligste principper er begrænsning af frisk frugt, nødder, mandler, tørret frugt og juice. Der kan være tilfælde hvor begrænsning af mejeriprodukter af enhver art er nødvendig.

Der tilstræbes et kaliumniveau på 3,5 – 5,0mmol/l.

 

Natrium – og væskebegrænsning

Maden saltes ikke yderligere. Saltholdige produkter som chips, snacks, saltede nødder o.l. skal undgås.

Der lægeordineres væskeminimum og væskemaximum hos relevante patienter.

 

I visse tilfælde kan hensynet til sufficient ernæring sidestille behovet for at overholde diætprincipperne for fosfat og natriumrestriktioner.

Væsketal og kalktal monitoreres dagligt.

 

Patienter i ernæringsrisiko:

 

Ernæringsplan: Kost til småtspisende i form af

  • • 3 hovedmåltider

  • • 3 mellemmåltider og/eller

  • • 3 proteinholdige ernæringsdrikke dagligt

  • • Dagligt multivitamin mineral tablet (P)

Ved nyrepatienter tilpasses tilbuddet efter kostråd for nyrepatienter (Diætetiske hensyn ved nyrepatienter) og med særlig opmærksomhed på evt. individuel væskerestriktion. Her tilbydes eksempelvis væskereducerede ernæringsdrikke(P/L)

  • • Patientens energi og proteinbehov udregnes automatisk i Clinical Suite (P)

  • • Kostregistrering opstartes kl. 22.00 på indlæggelsesdagen og resultatet dokumenteres (P)

  • • Vurdering af risikofaktorer ved patientens mundstatus i forhold til evt. mundsvamp, tandstatus og svælg/synkeproblemer. Dokumenteres i Clinical Suite(P)

  • • Afdække patienten kostvaner og bestil evt. ønskekost. Dokumenteres i Clinical suite(P)

Ønskekost

  • • Patientkøkkenets forslag til ønskekost

  • • Resultat af kostregistrering: Indtager patienten under 75 % af sit daglige energi og proteinbehov drøftes ernæring til stuegang og der ordineres en revideret ernæringsplan i Clinical suite. (P/L)

  • • Indtager patienten ikke sufficient ernæring pr os (75 % dækket) opstartes sondeernæring eller parenteral ernæring, enten som fuld ernæring eller som supplering til kostindtaget.

  • • Patienten kostregistreres dagligt og der gives supplerende ernæringsterapi, så patienten dagligt opnår sit fulde energi og proteinbehov. ( P/L)

  • • Ved behov for vejledning af patient eller personale i individuel ernæringsplan kan diætisten kontaktes.

  • • Det noteres i patientjournalen at diætisten tilkobles (L)

 

Ernæringsterapi under dialyse

  • • Den ordinerede ernæringsplan for risikopatienter er gældende for alle behandlende afsnit.

  • • Ernæringsrisikopatienter tilbydes derfor et energi og proteinrigt måltid samt drikkevarer under dialysen, da patientens hovedmåltider kan ligge i dialyseperioden. (P i dialyseafsnittet)

  • • Hovedmåltider og mellemmåltider leveres til afsnit 8Ø og afhentes af personale fra dialyseafsnittet. (P i dialysen)

  • • Ved kostregistrering af risikopatienten udfyldes dette under dialysen.(P i dialysen)

  • • Let måltid i form af sandwich (tilbydes til ikke risikopatienter) og proteindrik er tilgængeligt i dialyseafsnittet.

 

Ernæringsterapi ved længerevarende faste perioder

Ved længerevarende faste ordineres individuel ernæringsplan evt. med brug af parenteral ernæring.

 

Sondeernæring

Vælg af sondeernæringsprodukter samt vejledning til opstart og opsætning er vedhæftet som bilag til instruksen.(P)

 

Blodprøver: Kontrollere væsketal før opstart samt hver 3 dag herefter mhp risiko for refeeding og hydreringstilstand (brug standardpakken ”ernæringsterapi opstart” . (P)

 

Standard produkt:

Nutrison Energy Multi Fibre pr. 100ml: 150kcal/ 630kJ; 6g protein

 

Produkt ved væskebegrænsning

Nutrison Concentrated indhold pr. 100ml: 200kcal/ 840kJ; 7,5g protein

 

Peritonitis:

Nutrison Protein Plus Multi Fibre indhold pr. 100ml: 130kcal/535kJ; 6,5g protein

 

Diarre:

Isosource Mix indhold pr. 100ml: 100kcal/ 420kJ; 4,4g protein

 

Plan for opstart af sondeernæring udarbejdes.

 

Sondeanlæggelse, kontrol, opstartsregime for ernæring og medicin indgift. Se PRI dokument (P)https://pri.rn.dk/Sider/5183.aspx

 

For at øge patientsikkerheden ved administration af sondeernæring anvendes sprøjter med lilla markering. Disse sprøjter kan anvendes ved samme patient i 24 timer.

Parenteral ernæring

 

Parenteral ernæring kan gives som fuld ernæring eller som supplering til patienter, som ikke kan ernæres tilstrækkeligt enteralt https://pri.rn.dk/Sider/9306.aspx

 

Inden opstart af parenteral ernæring laves risikovurdering ift. Refeeding

Se https://pri.rn.dk/Sider/8357.aspx

 

Blodprøver tages før opstart: Brug blodprøvepakken ”Ernæringsterapi, opstart”

Medicinsk justering i forhold til blodprøvesvar: (Kalium/ fosfat/ magnesium/ Thiamin)

 

Følgende produkter er udvalgt i 8Ø

 

Smofkabiven til perifer brug:

800 kcal: Pr pose: 3360 kJ, 38 g protein, i alt 1206 ml

1300 kcal: Pr pose: 5460 KJ 60 g protein, i alt 1904 ml (ved faste)

 

Smofkabiven til central brug:

550 kcal: Pr pose: 2255 KJ, 25 g protein, i alt 493 ml væske

1100 kcal: Pr pose: 4620 KJ, 50 g protein, i alt 986 ml væske

 

Apotekets produkt: Bestilles kun ved total parenteral ernæring i mere end 2 døgn. Vitaminer/mineral tilsættes og pose tilpasses patientens individuelle behov. Kabiven fra apoteket skal ligge i køleskabet og tages ud 1 time før brug.

 

Normalt opstartsregime

 

Infusionshastighed:

SmofKabiven central vene. Max 2 ml/kg/time.

SmofKabiven perifer. Max 3 ml/kg /time.

Infusions tid max 24 timer.

 

Kontrol under infusion af parenteral ernæring

 

Blodsukker: Måles efter individuel ordination.

 

Blodprøver: ”Ernæring terapi opstart” tages som kontrol 2 gange ugentlig (P)

 

 

Monitorering af ernæringsterapi

På baggrund af kostregistrering samt patientens almene tilstand vurderes den daglige ernæringsterapi (P)

 

Ved ændringer i patientens fysiske tilstand eksempelvis respiratorisk forandring, nyrefunktions forandringer eller ødemdannelse tages ernæringsplanen op til stuegang(P/L)

 

Risikopatienten vejes mandag, onsdag, fredag i hver uge.

 

Udskrivelse

Udskrivelsesscreening udføres ved risikopatienter og der ordineres en ernæringsplan af udskrivende læge (P/L/D)

 

  • • Den elektroniske ernæringsplan kan indeholde følgende ernæringsdata; (P)

  • • Årsag til ernæringsbehandlingen.

  • • Vurdere om patienten har behov for levering af mad udefra.(P)

  • • Ernæringsplan: Opsatte ernæringsmål for patienten, inklusive energi- og proteinbehov, mål for vægt- og/eller funktionsøgning, tidsperspektiv for behandlingen / opnåelse af mål samt nedre grænse for vægten.

  • • Ernæringsterapi: F.eks kost til småtspisende og energi- og proteinrige drikke, sondeernæring og parenteral ernæring.

  • • Nyremedicinske patienter vil have ambulant opfølgning ved nyremedicinsk diætist. Sikre at diætisten har kendskab til patienten inden udskrivelse(P)

  • • Ved supplerende ernæringsterapi oplyses, hvilket ernæringsfirma, evt. apotek ved energi og proteinrige drikke, der varetager produkthåndteringen og hvilke aftaler, der er indgået med firmaet.

  • • Nævne de ernæringsprodukter, der er evt. er bestilt til patienten, samt de produkter patienten evt. har fået med fra hospitalet.

 

Vejledning til udskrivelse med sondeernæring eller parenteral ernæring. Udskrivelse med sondeernæring , Udskrivelse af patienter med parenteral ernæringsterapi

 

Bilagsoversigt til ernæringsinstruksen

 

  1. 1. Lommekort til plejepersonale/læger

  2. 2. Kostregistreringsskema