Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Montering, opbevaring og rengøring af hjertelungemaskine (HLM)

Formål

At overholde infektionshygiejniske krav til montering, priming opbevaring og rengøring af HLM.

Definition af begreber

HLM: hjertelungemaskine

Priming: væske, som hjertelungemaskinens slangesæt fyldes med inden anvendelse

Beskrivelse

1. Montering af HLM
Samling af maskinen betragtes som en aseptisk procedure.

Forhold vedr. lokale:

  • • Den skal samles i et rent rum, fx separat rum/depot

  • • Hold begrænset trafik og aktivitet i rummet

  • • Dørene holdes lukkede

  • • Der skal være ventilation i rummet

  • • Rengøringsniveauet skal være sådan, at der ikke findes synligt støv

 

Forhold vedr personale:

  • • Der skal udføres almindelig håndvask og/eller hygiejnisk hånddesinfektion før montering

  • • Der må ikke bæres ringe, ure og armbånd

  • • Der skal anvendes sterile engangshandsker

  • • Der skal anvendes ren arbejdsdragt og operationshue

 

2. Opbevaring af HLM efter montering

Efter montering må maskinen opbevares utildækket i op til 72 timer. Ved opbevaring på operationsstuen ved risiko for sprøjt og stænk, skal HLM tildækkes.

 

3. Priming af HLM

Priming foretages umiddelbart før anvendelse. I situationer, hvor en primet HLM alligevel ikke anvendes, er det mikrobiologisk forsvarligt at anvende maskinen i op til 24 timer.

 

4. Rengøring af HLM

Rengøring foretages med sæbe og vand eller engangsklud med sæbeopløsning. Dette udskiftes mellem hver maskine.

 

5. Slangesæt til HLM

Slangesættet skal hænge min. 30 cm over gulvniveau. Tablepack skal håndteres således at steriliteten bibeholdes under priming. Ved væskelækage skal slangesæt kasseres.

 

Referencer

Informationsmateriale om infektionshygiejne ved monitorering, opbevaring og rengøring af hjerte-lunge-maskine (HLM) https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/informationsmateriale/3558-05-hjerte-lunge-maskine.pdf?la=da