Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diagnostisk lumbalpunktur – Lægeinstruks

Formål

At opretholde høj klinisk, faglig standardiseret kvalitet i forbindelse med lumbalpunktur. 

Beskrivelse

Indikationer

Neuroinfektioner, demyeliniserende/inflammatoriske sygdomme, polyradiculitis, benign intrakraniel hypertension, meningeal carcinomatose og SAH (efter 12 timer).

Ved primær mistanke om bakteriel meningitis er nedenstående kontraindikationer for lumbalpunktur relative og hurtig diagnostik og behandling er essentielt. Som udgangspunkt benyttes traumatisk nål ved mistanke om bakteriel meningitis (purulent meningitis – behandling hos voksne, samfundserhvervet).

Kontraindikationer

 • • Mistanke om forhøjet intrakranielt tryk som følge af ekspansiv proces (særskilt i fossa posterior)

 • • Trombocytopeni (<50 x 109/liter)

 • • INR >1,5

 • • Såfremt anamnestisk ingen mistanke om en tilstand der forårsager trombocytopeni eller koagulationsforstyrrelse (kronisk leversygdom, blødersygdom mm) behøves der ikke tages INR og trombocytter forud for lumbalpunktur

 • • Antitrombotisk behandling: Clopidogrel pauseres 7 dage før elektiv lumbalpunktur. Behandling med acetylsalicylsyre/dipyridamol kan fortsætte uændret. Anden antitrombotisk behandling: Se særskilt bilag i højre side med udspecificeret instruks.

 • • Lokalanatomiske forhold - herunder infektion ved indstiksstedet.

Forberedelse

Informer patienten om procedure og risici.

 

Patienten lejres i sideleje med ryggen helt ud til sengekanten, knæ og hofter flekteres maksimalt, og hovedet bøjes fremover. Rygsøjlen skal herefter være vinkelret, både i vandret og lodret stilling i lænderegionen. Alternativt kan patienten placeres siddende med benene udover sengekanten, ryggen bøjes forover med albuerne støttende på knæene, hvilket kan være en fordel hos adipøse patienter. (Husk altid sideleje ved trykmåling!).

 

Lokaliser midtlinjen mellem processus spinosus på L3 og L4 ved palpation af cristae iliaca. Indstiksstedet kan markeres med vakuum-ring sprøjte.

 

Grundig desinfektion med klorhexidin-jod. Steril afdækning.

Procedure

Lokal anæstesi med ca. 3-5 ml xylocain/lidokain 1% (10 mg/ml) omkring indstiksstedet. Effekt indtræder efter 3-5 min.

 

Huden punkteres (ca. 1 cm dybde) med en almindelig rød injektionskanyle i valgte intervertebralrum (L3/L4 evt. L4/L5), som trækkes ud og bortskaffes.

 

Atraumatisk kanyle (Whitacre 22G, 0.7 mm) indføres gennem samme hul i huden. Vinkel i let kraniel retning. Hvis lumbalpunkturen ikke lykkes ved andet forsøg anmodes kollega om assistance, og man kan forsøge at benytte enten tykkere nål eller skifte til traumatisk nål. Ved fortsat manglende held tilkaldes vagthavende anæstesiolog.

 

Måling af intraspinalt tryk; stigrør påsættes kanylen ved frit udløb af CSF (normalt tryk: 7-20 cm H2O).

 

CSF opsamles dråbevis i reagensglas (20 dråber svarer til 1 ml) og farve samt klarhed noteres. Hvis de første 1-2 ml er blodtilblandede skiftes til nyt reagensglas.

 

Stiletten indføres igen og kanylen trækkes tilbage, huden renses med klorhexidin sprit opløsning og indstiksstedet påsættes plaster.

 

Efterfølgende observation

Hvile efter lumbalpunktur er ikke indiceret, men rigeligt koffein indtag kan muligvis mindske risikoen for post-lumbalpunktur hovedpine. Patienten orienteres om at henvende sig indenfor 3 dage, såfremt denne udvikler symptomer på stillingsbetinget post-lumbalpunktur hovedpine mhp. anlæggelse af blood-patch.

 

Referencer

 1. 1. Straus SE, Thorpe KE, Holroyd-Leduc J. How do I perform a lumbar puncture and analyze the results to diagnose bacterial meningitis? JAMA 2006;296(16):2012–22.

 2. 2. Arendt K, Demaerschalk BM, Wingerchuk DM, Camann W. Atraumatic Lumbar Puncture Needles. The Neurologist 2009;15(1):17–20.

 3. 3. Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases. Elsevier Inc 2015.

 4. 4. Vavricka SR, Walter RB, Irani S, Halter J, Schanz U. Safety of lumbar puncture for adults with acute leukemia and restrictive prophylactic platelet transfusion. Ann Hematol 2003;82(9):570–3.

 5. 5. Strupp M, Schueler O, Straube A, Stuckrad-Barre Von S, Brandt T. “Atraumatic” Sprotte needle reduces the incidence of post-lumbar puncture headaches. American Academy of Neurology 2001;57(12):2310–2.