Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lang dexamethason suppressionstest

Princip

Administration af lavdosis Dexamethason medfører hos raske, i modsætning til patienter med Cushings syndrom, et fald i såvel plasma som urin kortisol pga. den negative feedback mekanisme. Administration af højdosis Dexamethason medfører, i modsætning til patienter med ektopisk produktion af CRH/ACTH (ektopisk syndrom), en delvis suppression af plasma kortisol hos patienter med ACTH-producerende hypofyseadenomer (morbus Cushing).

 

Indikation

Udredning af patienter, hos hvem der er mistanke om Cushings syndrom (klinisk og ved positiv biokemisk screening). Differentiering mellem morbus Cushing og ektopisk syndrom.

 

Fremgangsmåde

Undersøgelsen udføres over 6 døgn under indlæggelsen på sengeafsnit 8V. Testen omfatter blodprøvetagninger, døgnurinopsamlinger samt administration af tabl. Dexamethason, og er opdelt i 3 faser. For at danne sig et overblik over testen se svarskema (bilag).

 

Blodprøver

Der tages dagligt blodprøver til bestemmelse af p-kortisol og p-kortikotropin (ACTH) på morgenrunde kl. 08.00 og eftermiddagsrunde kl. 16.00. Den sidste blodprøve tages kl. 08.00 på døgn 7.

 

Døgnurin

Der opsamles døgnurin for kreatinin mængde (i LABKA: mU-Crea) og kortisol (i LABKA: dU-Cort) fra kl. 09.00 til kl. 09.00 i 6 døgn. Den sidste døgnurinopsamling afsluttes kl. 09.00 på døgn 7.

 

Ved start lader patienten vandet kl. 09.00, denne urin kasseres, herefter samles alt urin frem til kl. 09.00 næste morgen. Urinen opsamles i dunk uden tilsætning. Ved døgnets afslutning sendes hele den opsamlede urin til KBA.

 

Dexamethason (tabl. á 0,5 mg)

Døgn 1 og 2 er kontroldøgn – der gives ikke tabl. Dexamethason. I de følgende døgn gives tabl. Dexamethason hver 6. time og det er vigtigt, at tabletterne gives på de bestemte tidspunkter: kl. 08.00, kl. 14.00, kl. 20.00 og kl. 02.00.

Den 1. dosis af Dexamethason på 0,5 mg (lavdosis) gives kl. 08.00 på døgn 3, og den sidste kl. 02.00 på døgn 5 (i alt 8 doser). Den 1. dosis af Dexamethason på 2,0 mg (højdosis) gives kl. 08.00 på døgn 5, og den sidste kl. 02.00 på døgn 7 (i alt 8 doser).

Dexamethason ordineres i OPUS som standardordination (regime): ENDO – lang Dexamethason test.

 

OBS. Morgendosis af Dexamethason på døgn 3-6 gives umiddelbart efter blodprøvetagningen kl. 08.00.

 

Tolkning

Lavdosis Dexamethason: suppression af p-kortisol til < 50 nmol/l, suppression af p-ACTH < 10 ng/l og reduktion af kortisol i urin med mindst 80% udelukker Cushings syndrom, medmindre den kliniske mistanke er meget stærk.

Højdosis Dexamethason: suppression af p-kortisol og p-ACTH med mindst 50% og suppression af kortisol i urin med mindst 90% tyder på hypofysær ætiologi (morbus Cushing). Manglende suppression tyder på ektopisk syndrom eller adrenal ætiologi.

 

Normale værdier:  

p-kortisol (kl. 08.00 – 09.00): 200-600 nmol/l

p-ACTH (kl. 08.00 – 09.00): 10-60 ng/l

dU-kortisol: 37-300 nmol/d  

 

Bilag

Svarskema til lang Dexamethason suppressiontest