Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ambulant forløb – forundersøgelser – håndpatienter Frederikshavn


Formål

 • At afdække mulige scenarier iht. evt. operation/behandling.

 • At få overblik over patientens helbredstilstand.

 • At informere om risici ifm. operationen.

 • At afklare evt. tvivlsspørgsmål fra patienten.

 • At give samtykke til operation/behandling.

 • At foretage klinisk vurdering, evt. suppleret af yderligere radiologiske undersøgelser som konventionel røntgen, MR, CT, ENG m.m.

 • At foretage KRAM-screening

Metode


Booking af forundersøgelsen:

Henvisninger modtages dagligt. Henvisningerne visiteres herefter ved håndkirurgisk overlæge (også dagligt). Lægesekretæren booker direkte herefter henvisningerne ud fra det visiterede.

 

Hvordan foregår forundersøgelsen:

En forundersøgelse varer mellem 10-25 minutter. Patienten bliver spurgt ind til sygehistorie, symptomer, allergier, medicin, tidligere behandlinger og røntgenundersøgelser, som har sammenhæng med patientens problemer.

Lægen laver en objektiv undersøgelse ud fra sygdomsbilledet.

Efter undersøgelsen diskuteres, om der er behov for supplerende undersøgelser. Det kan dreje sig om ENG-målinger, MR-, CT- eller ultralydsscanninger. Undersøgelserne rekvireres de steder, pt. ønsker at få dem udført.

Undersøgelser som blodprøver, EKG, evt. konventionel røntgen gennemføres så vidt muligt på samme dag som forundersøgelsen.

Når resultaterne foreligger:

 • Bookes patienten til en ny samtale mhp. planlægning af det videre forløb, og lægen lægger en plan for det videre forløb i samråd med patienten.

 • Har undersøgelserne vist, at en operation er påkrævet, tilbydes patienten en operationsdato, som udleveres på skrift eller sendes via e-Boks.

 • Patienten får udleveret relevant informationsmateriale ift. operation og bedøvelse; herunder gennemgang af fasteregler.

 • Patientoplysningsskema gennemgås, herunder allergi og medicin.

 • Er patienten i A/K-behandling scores patienten elektronisk ud fra bridging-skema på Dansk Selskab for Thrombose og Hæmostase´s hjemmeside, og der udleveres evt. Fragmin til patienten, der er scoret til at være en højrisiko patient, da disse patienter skal have Fragmin præoperativt. Patienter, der scores som lav til moderat risiko, får først udleveret Fragmin på operationsdagen.

 • Der måles BT, puls, vægt, højde.

 • Patienten stetoskoperes.

 • Patienten KRAM-screenes.

 • Patienten MRSA-screenes.

 • Patienten informeres om operationsdagens forløb.

 • Relevante data noteres i den elektroniske patientjournal.