Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale og retningslinjer vedrørende udflytning af patienter fra Aalborg Universitetshospital til matrikel Hobro og indlæggelse fra ambulatorier

 

Udflytning fra Aalborg - Skade-Modtagelsen

Som hovedprincip tilstræbes det, at akutte patienter fra Skade-Modtagelsen i Aalborg, så vidt muligt flyttes til AMA i Aalborg fremfor til matrikel Hobro.

Besluttes overflytning alligevel ses patienten af akutlæge på Aalborg UH, der vurderer, at patienten kan viderebehandles i Hobro. Udflytningen aftales telefonisk med medicinsk bagvagt i Hobro, som også informeres om patientens forløb og behandling indtil nu. Dette skal være dokumenteret i Columna og i epj, når patienten udflyttes.

Medicinsk bagvagt i Hobro orienterer herefter forløbslederen i AMA, Hobro, som vurderer pladsmulighed.

Patienten transporteres og modtages i AMA, Hobro, hvor der optages journal og gennemgang.

 

Udflytning fra Aalborg - Akut Modtage Afsnit

Ved behov for udflytning af patienter fra AMA i Aalborg til AMA/sengeafsnit i Hobro kontakter koordinerende sygeplejerske i AMA, Aalborg den koordinerende sygeplejerske i AMA, Hobro for at aftale mulighederne. Herefter er det den stuegangsgående læge i AMA, Aalborg, som orienterer medicinsk bagvagt i Hobro om udflytningerne – en beslutning, der ikke står til diskussion med mindre, der er gode faglige argumenter herfor. Behandlingsniveau skal være fastlagt. Patient skal kunne varetages med de tilbud, der forefindes i Hobro.

 

Der er skrevet journal, gennemgang med plan, medicinstatus og sygeplejestatus i epj, således patienten kan udflyttes direkte til sengeafsnit i Hobro.

Forløbskoordinator i AMA, Hobro orienterer berørte sengeafsnit.

 

Der fortsættes med journalføring i samme journal.

 

Udflytning fra Medicinsk Sengeafsnit, Aalborg UH til Hobro

Patienten udflyttes efter lægelig vurdering fra medicinsk sengeafsnit i Aalborg til fortsættelse af allerede opstartet behandling i Hobro efter aftale med medicinsk bagvagt, Hobro. Bagvagt Hobro orienterer Hobro, AMA forløbsleder, der vurderer pladsmulighed.

Den sygeplejefaglige koordinator i sengeafsnittet kontakter den koordinerende sygeplejerske i AMA, Hobro, som formidler videre til aktuelle sengeafsnit.

Der skal være et kort overflytningsnotat (et resumé ved indlæggelse over 5 dage) med plan og medicinstatus.

Patienten overflyttes direkte til sengeafsnit i Hobro. Der fortsættes med journalføring i samme journal og den allerede lagte plan følges.

 

Overflytning fra Kirurgisk afdeling til viderebehandling af indlæggelseskrævende medicinsk sygdom

Overflytning fra kirurgisk afsnit skal altid aftales med medicinsk bagvagt, Hobro. Er denne i tvivl om, der er behov for indlæggelse på en medicinsk afdeling, kan der udbedes et medicinsk tilsyn inden eventuel overflytning. Medicinsk tilsyn fordeles efter CPR nøglen.

Bagvagt Hobro orienterer Hobro, AMA forløbsleder, der vurderer pladsmulighed.

Der skrives fuld journal på patienterne fra kirurgisk afdeling.

 

Ved ankomsten til Hobro skal der skrives journal og gennemgang efter vanlige retningslinjer. Gennemgang kan dog som regel vente til den følgende dag.

 

Overflytning til Rehabiliteringsafsnit

Er ønsket en overflytning med henblik på rehabilitering skal bagvagten anmode om, at der fremsendes en motiveret henvisning til Afsnit M3, der snarest derefter vil kontakte henvisende afdeling.

 

Indlæggelser fra ambulatorier

Patienter tilset i ambulatorium i Hobro, der har behov for indlæggelse, skal meldes til AMK på telefon efter forudgående TOKS/triatering med henblik på visitering til rette sygehus.

 

Patienter, der har behov for subakut indlæggelse, både fra Hobro og andre afsnit/sygehuse, aftales med medicinsk bagvagt, som orienterer Hobro AMA forløbsleder, der vurderer pladsmulighed.