Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure ved allergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock.

 

Milde

 

Universel hudkløe

Urticaria

Rødmen

Angioødem

 

Kløe og hævelse af svælg

Rhinitis

Let astma

 

Takykardi

 

Hævelse af læber

Kløe i mund

Kvalme/opkastning

Milde smerter

 

Angst

 

Ambulante patienter:

 

Informer radiolog

 

Hent akutbordet

Fjern ikke i.v. adgangen

Observer patienten

Patienten må først forlade afdelingen, når de er velbefindende.

 

Indlagte patienter:

 

Fjern ikke i.v. adgangen

Informer henvisende afd.

Følg med pt. tilbage på stamafdeling

 

Evt. antihistamin efter ordination

 

Det kan være nødvendigt, at den vagthavende anæstesiolog ordinerer første behandling pr. telefon.

Radiograf/sygeplejerske må efter telefonisk kontakt med vagthavende anæstesiolog give:

 

Clemastin/Tavegyl 1mg/ml efter ordination – langsomt i.v. (1-2 ml)

 

Dokumentere i EasyViz/vurdering af Cave.

 

Moderate

 

Hud symptomer som ved mild reaktion + hævelse i ansigt

 

Moderat astma

Hæshed

Irritativ hoste

Synkebesvær

Stridor

 

Vasovagalt tilfælde (hypotension)

 

Krampagtige smerter

Diarré

Gentagne opkastninger

 

Konfusion

Hvis du er i tvivl i situationen, brug akutknappen

 

Tilkald radiolog – tilkald anæstesilægen

Hent akutbordet

Mål BT og puls. Mål saturation.

Giv ilt nasalt ved påvirket respiration (5 l/min.)

 

Antihistamin efter ordination

 

Det kan være nødvendigt, at den vagthavende anæstesiolog ordinerer første behandling pr. telefon.

Radiograf/sygeplejerske må efter telefonisk kontakt med vagthavende anæstesiolog give:

 

Clemastin/Tavegyl 1mg/ml efter ordination – langsomt i.v. (1-2 ml)

 

Når anæstesilæge er tilstede

Solu-medrol, 80 mg i.v.

 

Hvis symptomerne ikke klinger af efter en kort periode, vurderer anæstesilægen om pt. skal observeres internt på sygehuset (afsnit OM2).

Hvis pt. har fuld bevidsthed og ubesværet vejrtrækning, kan anæstesisygeplejersken kaldes til efterfølgende observation og vurdering i vores afsnit.

 

Udfyld skema med symptomer og behandling.

 

Dokumentere i EasyViz/vurdering af Cave.

 

Alvorlige

 

Hud symptomer som ved mild reaktion + hævelse i ansigt

 

Svær astma

Cyanose/bleghed

Påvirket respiration/respirationsstop

 

Kollaps

Lavt BT

Hurtig puls

Hjertestop

 

Inkontinens

 

Påvirket bevidsthed/bevidstløshed

Tilkald akutholdet – TRYK akutknappen

Tilkald radiolog

 

Sikre frie luftveje

Elever fodende

Giv ilt nasalt (5 l/min)

Mål blodtryk og puls. Mål saturation.

Vigtig at sikre i.v. adgang hos disse patienter så hurtigt som muligt

NaCl drop til hurtigt indløb (1 – 3 liter)

 

 

Radiograf/sygeplejerske må starte primær livsredende behandling med:

1 Epipen 0,3 mg adrenalin i.m.1

 

Når anæstesilæge er tilstede gives antihistamin og steroider, som nævnt ved moderate symptomer.

 

Udfyld skema med symptomer og behandling.

 

Dokumentere i EasyViz/vurdering af Cave.

 

 

Det er KUN anæstesilægen, som må give adrenalin i.v.

Giv aldrig i.v. adrenalin til vågen patient.

 

 

 

  1. 1. Under forudsætning af at radiograf/sygeplejerske har deltaget i undervisning jfr. Bemyndigelsesskema (se bilag)

 

 

 

Observation af patienter med reaktion på kontraststof på Billeddiagnostisk Afsnit (BDA), Frederikshavn

 

Efter aftale med anæstesien er der indgået en aftale med nedenstående indhold.

 

Hvis Anæstesiafsnittet på Frederikshavn Sygehus bliver kaldt til en patient fra BDA, hvor der er reaktion på indgivet kontraststof har Anæstesiafsnittet ansvaret for eventuel efterfølgende observation af patienten. Aftalen gælder for patienter, der har fået indgivet kontrast i tidsrum, hvor der ikke er en radiolog tilstede.

 

I perioder/på dage hvor opvågningsafsnit Frederikshavn har lukket, observeres patienten i stedet i Neuroenhed Nords afsnit i Frederikshavn indtil patienten kan sendes hjem eller overflyttes. I givet fald adviseres personalet i Neuroenhed Nord på telefon lokal 41993.

 

Samarbejdsaftale

 

Medicinhåndtering i Billeddiagnostisk afsnit Frederikshavn

 

Kontrast - Tilladelse og ansvar i forbindelse med vagt- og weekendarbejde på Billeddiagnostisk afsnit Frederikshavn