Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure ved allergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock.

 

 

Milde

 

Urticaria

Kløe

Kvalme

Lidt opkastning

Ambulante patienter:

 

Informer radiolog

Fjern ikke i.v. adgangen

Observer patienten

Patienten må først forlade afdelingen, når de er velbefindende.

 

Indlagte patienter:

 

Fjern ikke i.v. adgangen

Informer henvisende afd.

Følg med pt. tilbage på stamafdeling

 

Moderate

 

Hævet i ansigt

Hævede slimhinder

Hævet urticaria

Bronospasmer

Vasovagalt tilfælde

Hvis du er i tvivl i situationen, brug akutknappen

 

Tilkald radiolog – tilkald anæstesilægen

Hent akutbordet

Mål BT og puls. Mål Sp02 (02-mætning) hvis muligt

Giv ilt nasalt

 

Antihistamin efter ordination

 

Tavegyl 1 mg/ml

 

Dosering 1 mg/ml: 1 – 2 ml i.m. eller langsomt i.v.

 

Hvis symptomerne ikke klinger af efter en kort periode, vurderer anæstesilægen om pt. skal observeres internt på sygehuset (afsnit OM2).

Hvis pt. har fuld bevidsthed og ubesværet vejrtrækning, kan anæstesisygeplejersken kaldes til efterfølgende observation og vurdering i vores afsnit.

 

Udfyld skema til OM2 med symptomer og behandling

 

Alvorlige

 

Påvirket resp./respirationsstop

Påvirket bevidsthed

Bleghed

Hurtig puls/svær tacycardi

Lavt BT

Bradycardi/asystoli

Tilkald akutholdet – TRYK akutknappen

Tilkald radiolog

Sikre frie luftvej

Elever fodende

Giv ilt nasalt

Mål blodtryk og puls (mål evt. Sp02)

NaCl drop til hurtigt indløb (1 – 3 liter)

 

Giv adrenalin 1 mg/ml enten i.m. eller i.v.

Doserne er forskellige.

Vigtig at sikre i.v. adgang hos disse patienter så hurtigt som muligt

 

Allergisk shock: 0,6 mg dybt i.m.

Efter ordination: Refrakte doser á 0,1 mg op til 0,5 mg i.v.

Gentagelse af dosen er ofte nødvendig.

 

Hjertestop: 0,5 - 1,0 mg i.v.

 

Udfyld skema med symptomer og behandling

 

 

 

 

Observation af patienter med reaktion på kontraststof på Billeddiagnostisk Afsnit (BDA), Frederikshavn

 

Efter aftale med Klinik Anæstesi er der indgået en aftale med nedenstående indhold.

 

Hvis Anæstesiafsnittet på Frederikshavn Sygehus bliver kaldt til en patient fra BDA, hvor der er reaktion på indgivet kontraststof har Anæstesiafsnittet ansvaret for eventuel efterfølgende observation af patienten. Aftalen gælder for patienter, der har fået indgivet kontrast i tidsrummet 8 – 16 på hverdage.

 

I perioder/på dage hvor opvågningsafsnit Frederikshavn har lukket, observeres patienten i stedet i Neuroenhed Nords afsnit i Frederikshavn indtil patienten kan sendes hjem eller overflyttes. I givet fald adviseres personalet i Neuroenhed Nord på telefon lokal 41993.

 

Samarbejdsaftale