Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeaftaler for sygeplejersker på NOTIA vedrørende medicinindgift

Indhold

Målgruppe – modtagelse5

Begrænsninger5

Kredsløbsstabiliserende5

Atropin5

Effekt5

Bivirkninger5

Kontraindikationer5

Indikation for rammeordination5

Rammedosering5

Kontakt til læge5

Efedrin5

Effekt5

Kontraindikationer5

Indikation for rammeordination5

Styrke5

Rammedosering6

Sygeplejehandlinger i øvrigt6

Kontakt til læge6

Adrenalin6

Effekt6

Bivirkninger6

Kontraindikationer6

Indikation for rammeordination6

Styrke6

Rammedosering6

Kontakt til læge6

Noradrenalin6

Effekt6

Bivirkninger6

Kontraindikationer6

Indikation for rammeordination6

Styrke6

Rammedosering7

Kontakt til læge7

Dopamin7

Effekt7

Bivirkninger7

Kontraindikationer7

Indikation for rammeordination7

Styrke7

Rammedosering7

Kontakt til læge7

Dobutamin7

Effekt7

Bivirkninger7

Kontraindikationer7

Indikation for rammeordination8

Styrke8

Rammedosering8

Kontakt til læge8

Sedativa og morfika8

Generelt8

Midazolam8

Effekt8

Bivirkninger8

Kontraindikationer8

Indikation for rammeordination8

Styrke8

Rammedosering8

Kontakt til læge8

Propofol8

Effekt8

Bivirkninger9

Kontraindikationer9

Styrke9

Rammedosering9

Sygeplejehandlinger i øvrigt9

Kontakt til læge9

Fentanyl9

Effekt9

Bivirkninger9

Kontraindikationer9

Indikation for rammeordination9

Styrke9

Rammedosering9

Sygeplejehandlinger i øvrigt10

Kontakt til læge10

Andet10

Mixtur Kaliumklorid10

Effekt10

Bivirkninger10

Kontraindikationer10

Indikation for rammeordination10

Ordination10

Styrke10

Rammedosis10

Sygeplejehandlinger i øvrigt10

Kontakt til læge10

K-infusion10

Effekt10

Bivirkninger10

Kontraindikationer10

Indikation for rammeordination11

Ordination11

Styrke11

Rammedosis11

Sygeplejehandlinger i øvrigt11

Kontakt til læge11

Furosemid11

Effekt11

Bivirkninger11

Kontraindikationer11

Indikation for rammeordination11

Styrke11

Rammedosering11

Kontakt til læge11

 

Målgruppe – modtagelse

For sygeplejerskerne på NOTIA gælder nærmere beskrevne rammeaftaler for indgift af farmaka.

Begrænsninger

Gælder for voksne patienter på 40-120 kg.

 

Se medicin.dk for dybdegående beskrivelse af farmakologi, bivirkninger, indikationer og kontraindikationer.

Kredsløbsstabiliserende

Atropin

Effekt

Atropin er et parasympatolytikum. Virkningsmåden er blokade af acetylcholinets muskarinreceptorer i glat muskulatur og kirtelceller.

Modvirker (især vagusbetinget) bradykardi og BT-fald.

Virkningen indtræder hurtigst ved intravenøs indgift. Hvis i.v. adgang ikke er til stede, kan Atropin gives i.m. eller via trakealtube. Virkningen vil dog så optræde lidt senere og være knap så udtalt.

Virker ikke på et denerveret hjerte, således ikke til organdonorer, der ved betydende bradykardi i stedet skal have Isoprenalin.

Bivirkninger

Mundtørhed, takykardi, pupildilatation.

Kontraindikationer

Glaukom, Parkinsonisme.

Indikation for rammeordination

Pludselig opstået bradykardi med signifikant BT-fald (>25% af udgangsværdien).

Styrke

1 mg/ml

Rammedosering

0,01 mg/kg i.v. Gentages hvis effekt udebliver.

Ved svær bradykardi/asystoli gives 1 mg i.v. Gentages hvis effekt udebliver.

Kontakt til læge

Hvis Atropin ikke er udtrykkeligt ordineret i journalen, skal vagthavende læge kontaktes umiddelbart efter indgiften.

Efedrin

Effekt

Efedrin virker sympatomimetisk, α- og β-stimulerende, dvs. med både karkontraherende og hjertestimulerende effekt.

Kontraindikationer

Tyreotoksikose, fæokromocytom.

Indikation for rammeordination

Akut svigtende cirkulation hos patienter, der ikke er i anden blodtryksstimulerende behandling (med fx Noradrenalin).

Indikation er hurtigt opstået signifikant BT-fald >25% af udgangsværdien, <80 mmHg systolisk eller hvis øvrige angivne BT-mål pludselig ikke opfyldes (fx CPP, cerebral vævsiltmåling).

Styrke

50 mg/ml

Rammedosering

5 mg i. v.

Sygeplejehandlinger i øvrigt

Ved fornyet BT-fald opsættes NaCl, Efedrin indgift gentages og lægen tilkaldes.

Kontakt til læge

Vagthavende læge kontaktes umiddelbart i forbindelse med indgiften.

Adrenalin

Effekt

Adrenalin virker sympatomimetisk, α- og β-stimulerende, det vil sige både karkontraherende og hjertestimulerende.

Rammeordinationen gælder, hvor Adrenalin anvendes som infusion ved svigtende kredsløb.

Bivirkninger

Risiko for nekroser, hvis det gives i perifer venflon. Må derfor kun gives i CVK.

Kontraindikationer

Kun relative.

Indikation for rammeordination

Hvor det er ordineret, at et specifikt BT og/eller CPP skal opnås ved hjælp af Adrenalin, og der ikke er givet andre ordinationer med hensyn til dosering, kan sygeplejersken ændre dosis inden for nedennævnte intervaller.

Styrke

Blandes i henhold til blandingsvejledningen til en styrke på enten 80ug/ml eller 200ug/ml.

Rammedosering

Der kan justeres mellem 0 - 0,2 ug/kg/min.

Kontakt til læge

Vagthavende læge skal konsulteres ved doser over 0,2ug/kg/min og ny rammedosering skal ordineres.

Noradrenalin

Effekt

Noradrenalin virker sympatomimetisk, stimulerer alfareceptorerne, og er derfor specifikt karkontraherende.

Benyttes som infusion ved svigtende kredsløb og er oftest 1. valg hos patienter med hypotension, hvor der ikke er tilstrækkelig effekt af væskeindgift.

Bivirkninger

Risiko for nekroser, hvis det gives i perifer venflon. Må derfor kun gives i CVK, medmindre det drejer sig om lille dosis i få timer.

Kontraindikationer

Kun relative.

Indikation for rammeordination

Hvor det er ordineret, at et specifikt BT, CPP eller cerebral vævsilttension (pBtO2) skal opnås ved hjælp af Noradrenalin og der ikke er givet andre ordinationer med hensyn til dosering, kan sygeplejersken ændre dosis inden for nedennævnte intervaller.

Styrke

Blandes i henhold til blandingsvejledningen til en styrke på enten 10ug/ml, 80ug/ml eller 200ug/ml.

 

Rammedosering

Der må justeres inden for samme halvdekade. En halvdekade defineres som 5 ml, det vil sige, at første halvdekade går fra 1-5 ml/time, anden halvdekade fra 5-10 ml/time og så videre.

Der kan justeres mellem 0 - 0,3 ug/kg/min.

Kontakt til læge

Vagthavende læge skal konsulteres hvis den ventede effekt ved øgning udebliver, samt ved øgning fra 5 til 6 ml/time, fra 10-11 ml/time, fra 15-16 ml/time og så videre.

Vagthavende læge skal konsulteres ved doser over 0,3 ug/kg/min og ny rammedosering skal ordineres.

Dopamin

Effekt

Dopamin har direkte β- og indirekte α-stimulerende virkning. Øger hjertets minutvolumen, primært betinget af en betastimulerende effekt. Det renale plasmaflow øges ved lave koncentrationer via specifikke Dopaminerge receptorer, hvilket medfører en natriuretisk og svag diuretisk effekt.

Virkningen af Dopamin er afhængig af dosis:

Lav dosis (0,5-3 mikrogram/kg/minut): primært effekt på nyregennemblødning.

Intermediær dosis (7-15 mikrogram/kg/minut): β-1 stimulerende effekt (som Noradrenalin).

Høj dosis (>15-20 mikrogram/kg/minut): Giver ofte arrytmier.

Benyttes ikke ofte til intensiv-patienter, men anvendes peroperativt og kan da i visse tilfælde fortsættes postoperativt.

Bivirkninger

Risiko for nekroser, hvis det gives i perifer venflon. Må derfor kun gives i CVK, medmindre det drejer sig om lille dosis i få timer.

Kontraindikationer

Kun relative.

Indikation for rammeordination

Hvor det er ordineret, at et specifikt BT og/eller CPP skal opnås ved hjælp af Dopamin og der ikke er givet andre ordinationer med hensyn til dosering, kan sygeplejersken ændre dosis inden for nedennævnte intervaller.

Styrke

Blandes i henhold til blandingsvejledningen til en styrke på 8 mg/ml.

Rammedosering

Der kan justeres mellem 0 - 20 ug/kg/min.

Kontakt til læge

Vagthavende læge skal konsulteres, hvis den ventede effekt ved øgning udebliver, eller hvis patienten bliver tiltagende takykard.

Endvidere ved øgning fra 3 til 4 ml/time, fra 7 til 8 ml/time og ved behov for >14 ml/time.

Vagthavende læge skal konsulteres ved doser over 20 ug/kg/min eller ved tiltagende takykardi og ny rammedosering skal ordineres.

Dobutamin

Effekt

Dobutamin virker sympatomimetisk, overvejende β-1-stimulerende, det vil sige positivt inotropt.

Benyttes som infusion ved svigtende kredsløb, hvor nedsat pumpefunktion er en del af genesen og hvor patienten menes at være væske loaded tilstrækkeligt.

Bivirkninger

Risiko for nekroser, hvis det gives i perifer venflon. Må derfor kun gives i CVK.

Kontraindikationer

Kun relative.

Indikation for rammeordination

Hvor det er ordineret, at et specifikt BT og/eller CPP eller cardiac output skal opnås ved hjælp af Dobutamin og der ikke er givet andre ordinationer med hensyn til dosering, kan sygeplejersken ændre dosis inden for nedennævnte intervaller.

Styrke

Blandes i henhold til blandingsvejledningen til en styrke på 10 mg/ml.

Rammedosering

Der kan justeres mellem 0 - 5 ug/kg/min.

Kontakt til læge

Vagthavende læge skal konsulteres ved doser over 5 ug/kg/min eller ved tiltagende takykardi og ny rammedosering skal ordineres.

Sedativa og morfika

Generelt

Der gives altid lavest mulige dosis, der opfylder de mål, der er angivet for sedationsgrad af den enkelte patient.

Midazolam

Effekt

Midazolam er et korterevarende hypnotikum af benzodiazepingruppen. Der vil dog efter længere tids infusion finde ophobning sted, og der vil være tilvænning og risiko for abstinenser.

Benyttes på afdelingen som sedativum, oftest i form af kontinuerlig infusion. Der vil næsten altid blive givet samtidig analgetisk behandling.

Bivirkninger

Blodtryksfald, tilvænning og abstinenser ved for hurtig aftrapning/seponering.

Vær opmærksom på, at bolusdoser hos patienter på egen- eller assisteret ventilation (pressure support), kan påvirke respirationen.

Kontraindikationer

Relative: myastenia gravis, svær leverinsufficiens

Indikation for rammeordination

Når Midazolam er startet, kan sygeplejersken give ekstra bolusdoser, når der skal foretages plejeprocedurer, der er ubehagelige for patienten, eller ved pludselige tegn på forhøjet intrakranielt tryk.

Såfremt patienten også er i behandling med Propofol, vil det oftest være mest hensigtsmæssigt at anvende dette som bolus (se dette).

Styrke

5 mg/ml.

Rammedosering

Bolusdoser kan være på 2,5-5 mg, afhængigt af patientens grundsedering og kredsløbsstabilitet. Større doser skal lægeordineres specifikt.

Kontakt til læge

Ved behov for mere end 1 bolusdosis hver anden time skal vagthavende læge kontaktes med henblik på ændring af sedationsstrategien, evt. øgning af grundsederingen.

Ændringer af den kontinuerlige infusion skal ordineres af vagthavende læge.

Propofol

Effekt

Propofol er et anæstetikum/sedativum med kort virkningstid og ringe analgetisk virkning.

Benyttes på afdelingen til sedation, primært som kontinuerlig infusion. Propofol anvendes ofte som supplement til Midazolam-sedation, for at mindske tilvænning og for at have en mere styrbar sedation.

Kan med fordel anvendes sammen med ultra-hurtigtvirkende morfikum (Remifentanil), hvor man ønsker en meget styrbar sedation med mulighed for hurtig vækning og vurdering af (neuro)status.

Bivirkninger

Blodtryksfald, bradykardi, respirationsdepression, lokalirriterende med smerter på injektionsstedet.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til sedation af børn <16 år eller til længerevarende sedation (>2-3 døgn) i større doser (>4-5 mg/kg/time) på grund af risiko for Propofolinfusionssyndrom.

Nedsat dosering ved leverinsufficiens.

Indikation for rammeordination

Når Propofol infusion er opstartet, kan sygeplejersken indgive ekstra bolusdoser, når der skal foretages plejeprocedurer, der er ubehagelige for patienten, eller ved pludselige tegn på forhøjet intrakranielt tryk.

Endvidere kan det være nødvendigt, specielt i startfasen af sedationen, at øge hastigheden af den kontinuerlige infusion.

Styrke

10 mg/ml

Rammedosering

Bolusdoser kan være på 10-30 mg. Større doser skal specifikt ordineres af læge.

Sygeplejehandlinger i øvrigt

Indeholder ikke konserveringsmidler og en infusion må derfor højst vare 12 timer.

Propofol er opløst i en fedtemulsion (sojaolie), der medregnes i ernæringsregnskabet med 1 kcal/ml.

Kontakt til læge

Ved behov for mere end 1 bolusdosis/time skal vagthavende læge kontaktes med henblik på evt. omlægning af sedationen eller øgning af grundsederingen. Hvis det skønnes nødvendigt at øge infusionshastigheden med mere end 25% af udgangsværdien, eller over det ordinerede maksimale niveau, skal vagthavende læge kontaktes.

Fentanyl

Effekt

Fentanyl er et korterevarende syntetisk morfikum, en ren opioid-agonist. Ophobes ved længerevarende infusion.

Benyttes på afdelingen som analgetikum ved sedation, oftest i form af kontinuerlig infusion og oftest sammen med sedativa.

Bivirkninger

Hypotension, respirationsdepression, ophobning med tilvænning og risiko for abstinenser ved for hurtig aftrapning/seponering.

Kontraindikationer

Absolutte: Ingen.

Relative: Nedsat lever- og nyrefunktion.

Indikation for rammeordination

Når Fentanyl infusion er startet, kan sygeplejersken give ekstra bolusdoser, når der foretages plejeprocedurer, der er smertefulde eller ubehagelige for patienten, eller ved pludselige tegn på forhøjet intrakranielt tryk.

Styrke

50 mikrogram/ml

Rammedosering

Bolusdoser kan være på 50-100 mikrogram, større doser skal specifikt ordineres.

Sygeplejehandlinger i øvrigt

Vær opmærksom på, at bolusdoser hos patienter på egen- eller assisteret ventilation (pressure support), kan påvirke respirationen.

Kontakt til læge

Ved behov for mere end 1 bolusdosis/time skal vagthavende læge kontaktes med henblik på omlægning af sedationsstrategien, evt. øgning af grundsederingen.

Dosisændringer af den kontinuerlige infusion skal ordineres af vagthavende læge.

Andet

Mixtur Kaliumklorid

Effekt

Kaliumbalancen har stor indvirkning på syre-basebalancen og dermed også på respirationen.

En høj se-kalium medfører metabolisk acidose og dermed en tendens til at kompensere respiratorisk med hyperventilation.

En lav se-kalium medfører omvendt en metabolisk alkalose og dermed tendens til respiratorisk kompensation i form af hypoventilation.

Bivirkninger

Hyperkaliæmi.

Kontraindikationer

Relativ: For høj se-kalium, nyreinsufficiens.

Indikation for rammeordination

Ordineret K-niveau, som ikke opretholdes med den i øvrigt givne medicin, væske og ernæring.

Ordination

Der ordineres et ønsket niveau for S-kalium i journalen.

Styrke

1 mmol/ml = 1 meq/ml.

Rammedosis

20-30 ml ad gangen.

Sygeplejehandlinger i øvrigt

K-niveauet kontrolleres ved gastal efter to timer og såfremt der ikke er stigende tendens, kan gives yderligere 20 ml i sonden.

Kontakt til læge

Såfremt der er behov for at give K-mikstur hyppigere end hver 6. time, kontaktes vagthavende med henblik på fast ordination eller overgang til i.v. infusion.

K-infusion

Effekt

Se ovenstående afsnit om Mixtur Kalium-Klorid

Bivirkninger

Hyperkaliæmi.

Stærkt vævsirriterende.

Kontraindikationer

Absolut: Manglende centralt venekateter.

Relativ: Hyperkaliæmi, nyreinsufficiens.

Indikation for rammeordination

Ved ordineret K-niveau, som ikke opretholdes med den i øvrigt givne medicin, væske og ernæring og som ikke kan dækkes ved hjælp af indgift i sonde, kan efter lægelig ordination opsættes Kaliumklorid-infusion.

Ordination

Der ordineres et ønsket niveau for se-kalium i journalen.

Styrke

1 mmol/ml = 1 meq/ml.

Rammedosis

5-10 ml/time.

Sygeplejehandlinger i øvrigt

Kaliuminfusion skal altid gives i CVK, da det er stærkt lokalirriterende.

Sygeplejersken må i intervallet 1-10 ml/time selv regulere dosis. Plasma-kalium kontrolleres hyppigt ved ændringer i behovet, oftest ved gastal.

Kontakt til læge

Såfremt 10 ml/time ikke er tilstrækkeligt, kontaktes vagthavende læge.

Furosemid

Effekt

Furosemid er et loop-diuretikum med høj maksimal virkning.

Bivirkninger

Hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypokloræmisk alkalose. Hypotension. Muskelsmerter og lægkramper (ved høj dosis og stærkt nedsat nyrefunktion).

Kontraindikationer

Ingen absolutte.

Indikation for rammeordination

Hvis det er ordineret, at en specifik væskebalance eller en specifik timediurese skal opnås ved hjælp af diuretika og disse ikke er i den forventede størrelsesorden, kan gives bolusdoser Furosemid.

Hvis det er ordineret, at en specifik væskebalance eller en specifik timediurese skal opnås ved hjælp af Furosemid infusion og disse ikke er i den forventede størrelsesorden, kan sygeplejersken ændre i infusionshastigheden.

Styrke

Injektion: 10 mg/ml

Infusion: 10 mg/ml.

Rammedosering

Bolus: 2,5–10 mg p.n.

Infusion: Maksimalt 40 mg/time.

Kontakt til læge

Ved behov for at give bolusdoser hyppigere end hver 2. time, eller hvis det forventede respons udebliver, kontaktes læge.

Hvis sygeplejersken har indtryk af hypovolæmi (faldende BT, stigende puls, eventuelt koncentreret urin), kontaktes læge.