Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kommune- og tværsektorielt samarbejde – generelt

Ambulant

Børn

Indlæggelse

Ledsagelse og praktisk hjælp i forbindelse med indlæggelse

Kommunekontakt

Forebyggelse

Hjælpemidler

Genoptræning og rehabilitering

Udskrivningskonference som videokonference

Udskrivelse

Opgaveflytning

Send sikker mail

Sundhedsaftaler

 

Ambulant

Aftale om brugen af elektroniske korrespondancemeddelelser ved ambulante patientforløb samt korttidsindlæggelser i forhold til hjemmepleje og hjemmesygepleje mellem Region Nordjylland og kommunerne (regionens hjemmeside med sundhedsaftaler)

Huskeseddel - Udfyld korrespondance

Samarbejdsaftale om Telemedicinsk sårvurdering

 

Børn

Sundhedsaftale om kommunikation på børneområdet ved brug af sikre mails

 

Indlæggelse

Kommunikation i det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb for somatiske patienter

Huskeseddel - Læs indlæggelsesrapport

Huskeseddel - Læs og besvar korrespondance

Huskeseddel - Send kopi til ny kontakt/indlæggelse Se E-breve fra tidligere kontakt/indlæggelse

Huskeseddel - Udfyld korrespondance

 

 

Ledsagelse og praktisk hjælp i forbindelse med indlæggelse

Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og kommunerne om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med hospitalsbehandling

 

Kommunekontakt

Melding til kommuner om udskrivningsparate (færdigbehandlede) patienter

Huskeseddel - Udfyld melding om færdigbehandling

Kommunal kontaktliste

Kommunekontakter - misbrug

Samarbejde mellem Rusmiddelafsnittet – Visitationen, Aalborg Kommune, og Sund Info, Aalborg Universitetshospital

Kontaktoplysninger til asylcentre i Region Nordjylland i forbindelse med behandling af asylansøgere

Kontaktpersoner vedrørende opgaveflytning

Huskeseddel - Læs og besvar korrespondance

Huskeseddel - Udfyld korrespondance

 

 

Forebyggelse

Arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet

Ernæring: Screening, ernæringsplan, monitorering og opfølgning

Instruks for henvisning til misbrugsbehandling på Svenstrupgaard

Hvor kan man få hjælp til en selvmordstruet borger? (regionens hjemmeside med sundhedsaftaler)

Send henvisning via Refhost (Henvisningshotellet) (vedr. tobak, alkohol og rehabilitering)

Kommunekontakter – misbrug (også kontaktoplysninger til selvhjælpsgrupper mv.)

Samarbejde mellem Rusmiddelafsnittet – Visitationen, Aalborg Kommune, og Sund Info, Aalborg Universitetshospital

 

Hjælpemidler

Casekatalog vedr. ansvarsfordeling i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler

Bleer

 

Genoptræning og rehabilitering

MedCom - Faglig trin for trin guide til den gode genoptræningsplan

Huskeseddel - Udfyld genoptræningsplan

 

Udskrivningskonference som videokonference

Videotolkning - Huskeseddel til Tandberg E20

 

Udskrivelse

Melding til kommuner om udskrivningsparate (færdigbehandlede) patienter

Huskeseddel - Udfyld melding om færdigbehandling

Udskrivelse - pleje - Clinical Suite anvendelsesdokument

Anbefaling om særlig opfølgning efter udskrivelse (opfølgende hjembesøg)

Kommunikation i det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb for somatiske patienter

Send henvisning via Refhost (Henvisningshotellet)

Vejledning vedr. elektronisk ernæringsplan

Parenteral ernæringsterapi efter udskrivelse

Udskrivelse med sondeernæring

Vederlagsfri udlevering af lavmolekylære hepariner - nødsituation

Udfyld plejeforløbsplan

Epikrise - udarbejdelse og indhold af den gode epikrise

Henvisning til kommunal akutfunktion - Aalborg Universitetshospital

 

Opgaveflytning

Kontaktpersoner vedrørende opgaveflytning (regionens hjemmeside med sundhedsaftaler)

Sundhedsaftale til sikring af tværsektoriel koordineret opgaveflytning

 

Send sikker mail

Huskeseddel, Send meddelelse, Send Sikkert i Outlook

Sundhedsaftale om kommunikation på børneområdet ved brug af sikre mails

 

 

Sundhedsaftaler

Aftale om brugen af elektroniske korrespondancemeddelelser ved ambulante patientforløb samt korttidsindlæggelser i forhold til hjemmepleje og hjemmesygepleje mellem Region Nordjylland og kommunerne (regionens hjemmeside med sundhedsaftaler)

Kontaktpersoner vedrørende opgaveflytning (regionens hjemmeside med sundhedsaftaler)

Sundhedsaftalen til sikring af tværsektoriel koordineret opgaveflytning

Sundhedsaftalen om genoptræning

Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning

Sundhedsaftalen om kommunikation på fødselsområdet

Sundhedsaftale om kommunikation på børneområdet ved brug af sikre mails