Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kommune- og tværsektorielt samarbejde – generelt

Ambulant

Børn

Indlæggelse

Ledsagelse og praktisk hjælp i forbindelse med indlæggelse

Kommunekontakt

Forebyggelse

Hjælpemidler

Genoptræning og rehabilitering

Udskrivningskonference som videokonference

Udskrivelse

Opgaveflytning

Send sikker mail

Sundhedsaftaler

 

Ambulant

Aftale om brugen af elektroniske korrespondancemeddelelser ved ambulante patientforløb samt korttidsindlæggelser i forhold til hjemmepleje og hjemmesygepleje mellem Region Nordjylland og kommunerne (regionens hjemmeside med sundhedsaftaler)

Huskeseddel - Udfyld korrespondance

Kontaktliste for kommunernes hjemmepleje

Samarbejdsaftale om Telemedicinsk sårvurdering

Udskrivelse af patient til intravenøs behandling i kommunalt regi

Vejledning til brug af færdigblandet antibiotika på elektroniske og elastomeriske pumper i Region Nordjylland

 

Børn

Sundhedsaftale om kommunikation på børneområdet ved brug af sikre mails

 

Indlæggelse

Kommunikation i det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb for somatiske patienter

Huskeseddel - Læs indlæggelsesrapport

Huskeseddel - Læs og besvar korrespondance

Huskeseddel - Send kopi til ny kontakt/indlæggelse Se E-breve fra tidligere kontakt/indlæggelse

Huskeseddel - Udfyld korrespondance

 

Ledsagelse og praktisk hjælp i forbindelse med indlæggelse

Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og kommunerne om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med hospitalsbehandling

 

Kommunekontakt

Huskeseddel - Læs og besvar korrespondance

Huskeseddel - Udfyld korrespondance

Huskeseddel - Udfyld melding om færdigbehandling

Kommunal kontaktliste

Kommunekontakter - misbrug

Kontaktoplysninger til asylcentre i Region Nordjylland i forbindelse med behandling af asylansøgere

Kontaktpersoner vedrørende opgaveflytning (regionens hjemmeside med sundhedsaftaler)

Melding til kommuner om udskrivningsparate (færdigbehandlede) patienter

OBS i forhold til COVID-19, hvor testsvar mangler ved udskrivelse til kommune

 

Forebyggelse

Arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet

Ernæring: Screening, ernæringsplan, monitorering og opfølgning

Henvisninger til kommunal forebyggelse

Hvor kan man få hjælp til en selvmordstruet borger? (regionens hjemmeside med sundhedsaftaler)

Kommunekontakter – misbrug (også kontaktoplysninger til selvhjælpsgrupper mv.)

 

Hjælpemidler

Bleer

Casekatalog vedr. ansvarsfordeling i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler

 

Genoptræning og rehabilitering

Vejledning til udarbejdelse af genoptræningsplan (G-GOP) via E-breve i Clinical Suite og efterfølgende registrering i AS400

MedCom - Faglig trin for trin guide til den gode genoptræningsplan

 

Udskrivningskonference som videokonference

Videomødelokaler og virtuelle møderum (personalenet)

 

Udskrivelse

Anbefaling om særlig opfølgning efter udskrivelse (opfølgende hjembesøg)

E-breve - Udfyld korrespondance

E- breve - Udfyld plejeforløbsplan

Epikrise - udarbejdelse og indhold af den gode epikrise

Henvisning til kommunal akutfunktion - Aalborg Universitetshospital

Henvisninger til kommunal forebyggelse

Huskeseddel - Udfyld melding om færdigbehandling

Kommunikation i det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb for somatiske patienter

Kontaktliste for kommunernes hjemmepleje

Melding til kommuner om udskrivningsparate (færdigbehandlede) patienter

OBS i forhold til COVID-19, hvor testsvar mangler ved udskrivelse til kommune

Udskrivelse - pleje - Clinical Suite anvendelsesdokument

Udskrivelse af patient til intravenøs behandling i kommunalt regi

Udskrivelse af patienter med parenteral ernæring

Udskrivelse med sondeernæring

Vederlagsfri udlevering af lavmolekylære hepariner - nødsituation

Vejledning til brug af færdigblandet antibiotika på elektroniske og elastomeriske pumper i Region Nordjylland

Vejledning vedr. elektronisk ernæringsplan

 

Opgaveflytning

Kontaktpersoner vedrørende opgaveflytning (regionens hjemmeside med sundhedsaftaler)

Sundhedsaftale til sikring af tværsektoriel koordineret opgaveflytning

 

Send sikker mail

Huskeseddel, Send meddelelse, Send Sikkert i Outlook

Sundhedsaftale om kommunikation på børneområdet ved brug af sikre mails

 

Sundhedsaftaler

Aftale om brugen af elektroniske korrespondancemeddelelser ved ambulante patientforløb samt korttidsindlæggelser i forhold til hjemmepleje og hjemmesygepleje mellem Region Nordjylland og kommunerne (regionens hjemmeside med sundhedsaftaler)

Kontaktpersoner vedrørende opgaveflytning (regionens hjemmeside med sundhedsaftaler)

Sundhedsaftale om kommunikation på børneområdet ved brug af sikre mails

Sundhedsaftalen om genoptræning

Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning

Sundhedsaftalen om kommunikation på fødselsområdet

Sundhedsaftalen til sikring af tværsektoriel koordineret opgaveflytning