Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kommune- og tværsektorielt samarbejde – generelt

Ambulant

Børn

Indlæggelse

Ledsagelse og praktisk hjælp i forbindelse med indlæggelse

Kommunekontakt

Forebyggelse

Hjælpemidler

Genoptræning og rehabilitering

Udskrivningskonference som videokonference

Udskrivelse

Opgaveflytning

Send sikker mail

Samarbejdsaftaler

Øvrige samarbejdsaftaler under Den Tværsektorielle Grundaftale

 

Ambulant

Kommunale modtagere af elektroniske forsendelser (rn.dk)

Kontaktliste for kommunernes hjemmepleje

Samarbejde om telemedicinsk sårvurdering (rn.dk)

Samarbejdsaftale om brugen af elektroniske korrespondancemeddelelser ved ambulante patientforløb samt korttidsindlæggelser (rn.dk)

Tips og tricks til korrespondancer (rn.dk)

Udskrivelse af patient til intravenøs behandling i kommunalt regi (rn.dk)

Vejledning til brug af færdigblandet antibiotika på elektroniske og elastomeriske pumper i Region Nordjylland (rn.dk)

 

Børn

Samarbejde om kommunikation på børneområdet ved brug af sikre mails

 

Indlæggelse

Kommunikation i det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb for somatiske patienter (rn.dk)

 

Ledsagelse og praktisk hjælp i forbindelse med indlæggelse

Samarbejdsaftale om ledsagelse ifm. indlæggelse og praktisk hjælp ifm. hospitalsbehandling (rn.dk)

 

Kommunekontakt

Kommunal kontaktliste (rn.dk)

Kommunekontakter - misbrug (rn.dk) (også kontaktoplysninger til selvhjælpsgrupper mv.)

Kontaktoplysninger til asylcentre i Region Nordjylland i forbindelse med behandling af asylansøgere (rn.dk)

Kopier epikrise til korrespondancebrev (rn.dk)

KP Huskeseddel - Kommunikation med hjemmeplejen (rn.dk)

OBS i forhold til COVID-19, hvor testsvar mangler ved udskrivelse til kommune (rn.dk)

Opgaveflytning - kontaktpersoner mv. (rn.dk)

Tips og tricks til korrespondancer (rn.dk)

Udskrivelseskoordinering (rn.dk)

Udskrivningsparate (færdigbehandlede) patienter - melding til kommunen (rn.dk)

Vejledning til melding om færdigbehandling i NordEPJ (rn.dk)

 

Forebyggelse

Ernæring: Screening, ernæringsplan, monitorering og opfølgning

Henvisninger til kommunal forebyggelse (rn.dk)

Kommunekontakter - misbrug (rn.dk) (også kontaktoplysninger til selvhjælpsgrupper mv.)

Oversigt - hjælp til selvmordstruet borger (rn.dk)

Samarbejdsaftale om henvisning til forebyggelse i kommunerne indenfor tobak, alkohol og stoffer

 

Hjælpemidler

Bleer (rn.dk)

Casekatalog vedr. ansvarsdeling i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler (rn.dk)

Nøddepot (rn.dk) (personalenet)

 

Genoptræning og rehabilitering

Genoptræningsplan - Faglig trin for trin guide (rn.dk)

Opret genoptræningsplan (rn.dk)

 

Udskrivningskonference som videokonference

Deltag i Teams-møder fra Cisco Videosystem (rn.dk)

Videosamtaler

 

Udskrivelse

Anbefaling om særlig opfølgning efter udskrivelse (rn.dk) (opfølgende hjemmebesøg)

Enteral ernæring - Udskrivelse af patienter med sondeernæring

Epikrise - Udarbejdelse og indhold af den gode epikrise (rn.dk)

Henvisning til kommunal akutfunktion - Aalborg Universitetshospital (rn.dk)

Henvisninger til kommunal forebyggelse (rn.dk)

Kommunal kontaktliste (rn.dk)

Kommunale modtagere af elektroniske forsendelser (rn.dk)

Kommunikation i det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb for somatiske patienter (rn.dk)

Kopier epikrise til korrespondancebrev (rn.dk)

KP Huskeseddel - Kommunikation med hjemmeplejen (rn.dk)

Nøddepot (rn.dk) (personalenet)

OBS i forhold til COVID-19, hvor testsvar mangler ved udskrivelse til kommune (rn.dk)

Telefon-/hotlineliste til praktiserende læge (rn.dk) (dokument i højre side)

Udskrivelse af patient til intravenøs behandling i kommunalt regi (rn.dk)

Udskrivelse med parenteral ernæring

Udskrivelseskoordinering - NordEPJ (rn.dk)

Udskrivningsparate (færdigbehandlede) patienter - melding til kommunen (rn.dk)

Vederlagsfri udlevering af lavmolekylære hepariner - nødsituation (rn.dk)

Vejledning til brug af færdigblandet antibiotika på elektroniske og elastomeriske pumper i Region Nordjylland (rn.dk)

Vejledning til melding om færdigbehandling i NordEPJ (rn.dk)

 

Opgaveflytning

Opgaveflytning - kontaktpersoner mv. (rn.dk)

Samarbejdsaftale om sikring af tværsektoriel opgaveflytning (rn.dk)

 

Send sikker mail

NY Huskeseddel, Send til flere, Send Sikkert i Outlook (rn.dk)

Samarbejde om kommunikation på børneområdet ved brug af sikre mails

 

Samarbejdsaftaler

Opgaveflytning - kontaktpersoner mv. (rn.dk)

Samarbejde om kommunikation på børneområdet ved brug af sikre mails

Samarbejdsaftale om brugen af elektroniske korrespondancemeddelelser ved ambulante patientforløb samt korttidsindlæggelser (rn.dk)

Samarbejdsaftale om genoptræning (rn.dk)

Samarbejdsaftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb (rn.dk)

Samarbejdsaftale om kommunikation på fødselsområdet (rn.dk)

Samarbejdsaftale om sikring af tværsektoriel opgaveflytning (rn.dk)

 

Øvrige samarbejdsaftaler under Den Tværsektorielle Grundaftale

Sundhedsaftalen og samarbejdsaftaler (rn.dk)