Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøring, desinfektion og/eller sterilisation af udmalkningssæt, malkemaskiner, ammebrikker, flergangssutter til sutteflasker og narresutter (8.7)

Formål

At forhindre opformering af mikroorganismer og forebygge smittespredning.

Målgruppe

Sundhedsfagligt personale.

Generelt

Malkemaskiner, udmalkningssæt, ammebrikker, flergangssutter til sutteflasker og narresutter kan udgøre en smitterisiko, hvis udstyret ikke håndteres og genbehandles korrekt. For at forebygge opformering af mikroorganismer og smittespredning bør der i videste udstrækning anvendes udstyr, som er ”single patient use”.

Retningslinjen er udarbejdet ud fra nationale retningslinjer, god klinisk praksis samt fra producenters anvisninger. Det er det enkelte afsnits ansvar at reagere, hvis der skiftes producent.

Definition af begreber

”Flergangsbrug” er udstyr, der kan anvendes til flere patienter. Udstyret skal genbehandles efter brg.

”Ren procedure” er en handling, hvor målet er at forebygge, at der tilføres potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer via personalets hænder

”Single patient use” er udstyr, der kan anvendes flere gange til samme patient efter genbehandling og kasseres efter en fastlagt frekvens.

”Single use” er udstyr, der kan anvendes én gang til én patient, hvorefter udstyret skal kasseres.

”Udmalkningssæt” består af pakket udmalkningssæt (flaske, brysttragt, konnektor, ventilhoved og ventilmembran).

Håndhygiejne

Der udføres håndhygiejne (2.1) før og efter al håndtering af udstyr.

Udmalkningssæt og malkemaskiner

Udmalkning og håndtering af brystmælk skal være en ren procedure.

Det forudsætter

 • • At mødrene foretager håndhygiejne før og efter udmalkning

 • • At malkemaskiner og udmalkningssæt er rene og desinficerede

  • • Producentens anvisning på produktet skal som hovedregel følges

 • • Der skal til hver udmalkning anvendes

  • • Et pakket udmalkningssæt (flaske, brysttragt, konnektor, ventilhoved, ventilmembran)

  • • En slange, som enten er rengjort og desinficeret mellem hvert brug eller er patientbundet (udleveret i en plastpose med navn og dato)

   • • Såfremt slangen er patientbundet, skal den rengøres og desinficeres efter maksimalt 7 dage

 • • Inden første ibrugtagning af nye malkemaskinesæt og –slanger skal disse rengøres og desinficeres i instrumentopvasker.

Rengøring og desinfektion af udmalkningssæt og malkemaskiner

 • • Udmalkningssættet (flaske, brysttragt, konnektor, ventilhoved, ventilmembran) og –slangen afmonteres fra malkemaskinen

  • • Hvis der er synlige rester af mælk eller kondens i slangen, skal den kasseres

 • • Udmalkningssættet (flaske, brysttragt, konnektor, ventilhoved, ventilmembran) skilles ad

 • • Udmalkningssæt og slange skal rengøres og desinficeres med en af følgende metoder

  • • Instrumentopvasker

   • • Delene anbringes i instrumentopvaskeren

   • • Slangen sættes på studs

  • • Kogekar

   • • Før desinfektion i kogekar skal delene rengøres med sæbevand

   • • De rengjorte dele anbringes i et egnet kogekar

   • • Der påfyldes vand, så delene er helt dækket

   • • Vandet bringes i kog

   • • Koges i fem minutter

  • • Mikrobølgeovn

   • • Før desinfektion i mikrobølgeovn skal delene rengøres med sæbevand

   • • De rengjorte dele anbringes i en skål beregnet til kogning i mikrobølgeovn

   • • Der påfyldes vand, så delene er helt dækket

   • • Skålen sættes i mikrobølgeovnen

   • • Vandet bringes i kog med tydelig bobledannelse. Den efterfølgende kogetid skal være fem minutter

  • • Slangen skal, såfremt den er patientbundet, rengøres og desinficeres efter maksimalt 7 dage som beskrevet ovenfor

  • • Membranhat og beskyttelsesmembran rengøres og desinficeres minimum en gang om ugen efter producentens anvisning.

Opbevaring

 • • Delene lægges til tørre på et rent, sugende underlag

 • • Sættet samles og pakkes

 • • Opbevares rent og tørt.

Desinfektion og opbevaring af malkemaskine

Efter udmalkning desinficeres malkemaskinen med et spritholdigt middel (f.eks. ethanol 70-85%), såfremt maskinen er synlig ren. Hvis maskinen ikke er synlig ren, skal der først foretages rengøring med vand og sæbe inden desinfektion.

Malkemaskiner, som ikke er i brug, opbevares tildækket.

Flaskesutter

Flaskesutter skal være rengjorte og desinficerede inden ibrugtagning.

Flaskesutter kan være

 • • ”Single use”, hvor de kasseres efter brug

 • • ”Single patient use”, hvor de er patientbundne og umiddelbart efter brug

  • • Vaskes i varmt sæbevand

  • • Skylles grundigt i rent vand

  • • Skoldes

  • • Opbevares tørt hos moderen

 • • Til flergangsbrug, hvor de genbehandles efter hvert brug på Sterilcentralen.

Ammebrikker

Ammebrikker skal steriliseres eller skoldes inden ibrugtagning

Ammebrikker kan være

 • • ”Single use”, hvor de kasseres efter brug

 • • ”Single patient use”, hvor ammebrikken er patientbundet og umiddelbart efter brug skal

  • • Rengøres i varmt sæbevand

  • • Skylles grundigt i rent vand

  • • Skoldes

  • • Opbevares tørt hos moderen

 • • Til flergangsbrug mellem flere patienter, hvor de rengøres, desinficeres og steriliseres efter brug.

Narresutter

Narresutter er ”single patient use”.

Rengøring og desinfektion

Èn gang i døgnet rengøres sutterne med sæbevand for at fjerne mælkerester og de skoldes efterfølgende.

Referencer

SSI.dk- NIR For desinfektion i sundhedssektoren. 1.3 udgave 2018 Hentet 07-04-2021

SST Amning - en håndbog for sundhedspersonale 5. udgave, 1. oplag, 2021 Hentet 07-04-2021