Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nyretransplantation – AB0-uforlig med levende donor

 

Så snart det er kendt, at der er tale om AB0 uforlig, skal dette drøftes med donor og recipient. De informeres om behov for forbehandling ifa immunadsorptions-behandling før transplantation for at fjerne recipientens antistoffer mod donor-blodtype, og øget mængde immundæmpende medicin. Immunadsoprtionsbehandling foregår i Skejby. Der er let øget risiko ved AB0-uforlig ifa øget risiko for rejektion og øget infektions-risiko det 1. år efter transplantationen. Herefter er risiko som ved AB0-forligelig transplantation. Ønsker såvel donor som recipient at gå videre, henvises de til yderligere transplantationssamtale i Skejby, hvor de informeres videre omkring procedure og risiko. Ved henvisning til Skejby skal der tages vævstyper, cross-match og antistof-titer hos recipient mod donor-blodtype. Svar skal foreligge ved samtale i Skejby, således at det kan bruges ved risiko-vurdering og planlægning af forbehandling.

 

Den immundæmpende behandling er forøget sammenlignet med transplantationer med ABO forlig. Blodtyper vil oftest være kendt allerede ved første samtale. Gennemførsel af transplantation forudsætter at recipientens blodtype antistof titer ≤ 512.

 

Det er derfor vigtigt at blodtypeantistoftiteren tages tidligt udredningsforløbet.

 

 

Ved A uforlig Donor:     Der bestilles subtype af A, der sendes til KIA i Skejby.

  Recipient:  Der bestilles anti-A titer, der sendes til KIA i Skejby.

 

Ved B uforlig: Recipient: Der bestilles anti-B titer, der sendes til KIA i Skejby.