Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af postoperativ sivning efter knæ- og hoftealloplastik

Baggrund:

Formålet med instruksen er at give entydig vejledning vedr. behandling af postoperativt sivning. Udtømning af et hæmatom ved fleksion er uønsket, men harmløst, hvorimod kontinuerlig sivning/piblen ofte kan være første tegn på en infektion.

Forlænget postoperativ sivning efter alloplastik giver øget risiko for kontaminering af alloplastikken og kan være det første tegn på dyb infektion. Derfor skal cikatricer med sivning behandles sterilt og sivning forsøges stoppet.

 

Definition af begreber

Patologisk sivning defineres som sivning, der efter de første 12 postoperative timer nødvendiggør plasterskifte mere end en gang i hver vagt eller kontinuerlig sivning efter 3 døgn.

Udtømning af hæmatomvæske i forbindelse med træning fra en cikatrice, som før og efter dette er tør, regnes ikke for patologisk de første 3 postoperative døgn, men bør for patienter med knæalloplastik medføre mindre aggressiv fleksionstræning.

 

Procedure:

Knæalloplastik: Patologisk sivning behandles med elevation, kompression (elastisk bandage eller høj TED) og nedsat aktivitet (strakt ben/pausering af fleksionstræning). Mobiliseringen genoptages gradvist, når plasteret holder en vagt.

Knæ og hoftealloplastik: Defekter i cikatricen kan lukkes med steristrips / tilbagestings-nylonsuturer.

 

Der er ikke indikation for antibiotikabehandling udover standardregimet (øger risiko for multiresistente stammer).

Sårpodning er ikke relevant.

 

Udskrivelse og kontrol:

Patienten kan udskrives, når plasteret holder mere end en vagt.

Såfremt der under indlæggelsen har været mere sivning end vanligt, da tilrådes roligt regime til agraf-fjernelse, og det overvejes om AK-behandling skal fortsættes. Agraffer fjernes eventuelt i ambulatoriet, pt. indskærpes at kontakte afdelingen ved tiltagende eller vedvarende sivning.

 

Persisterende sivning:

Patienten konfereres med revisions-kirurg mhp. indikation for kirurgisk sanering. Som udgangspunkt vil der være indikation for re-operation ved kontinuerlig sivning efter 5 dage og ved sivning efter agraf-fjernelse.

 

Øvrige oplysninger:

Alle alloplastik-patienter bliver informeret om at tiltagende sivning eller sivning efter agraf-fjernelse skal medføre telefonisk kontakt til den afdelingen, hvor operationen er foretaget med henblik på subakut ambulant kontrol.

 

Knæalloplastik: Såfremt sivning opstår efter fald eller hyperfleksion kan artrotomien være bristet og kræve re-suturering. Ved ruptur af cikatrice og/eller mistanke om brist af artrotomi og/eller vedvarende sivning, er der som oftest indikation for akut eksploration og suturering.

 

Ved forsinket opheling af cikatrice overvejes indikation for kirurgisk sanering.

Der behandles IKKE med antibiotika, medmindre dette er forudgået af ledpunktur.

Vedrørende patienter, hvor der er mistanke om infektion i øvrigt, henvises til instruks: ”Diagnostik og behandling af mistænkt infektion ved hofte- og knæalloplastik”.

 

Referencer

1 - Proceedings of the International Consensus Meeting on Periprosthetic Joint Infection - Workgroup 8: Wound Management p.222-248

2 - Wound closure: healing the collateral damage. Vince KG.J Bone Joint Surg Br. 2012 Nov;94(11 Suppl A):126-33

3 - Should Draining Wounds and Sinuses Associated With Hip and Knee Arthroplasties Be Cultured? Tetreault MW, Wetters NG, Aggarwal VK, Moric M, Segreti J, Huddleston JI 3rd, Parvizi J, Della Valle CJ. J Arthroplasty. 2013 Sep;28(8 Suppl):133-6

 

PRI-instruks

Diagnostik og behandling af mistænkt infektion ved hofte- og knæalloplastik

Total knæalloplastik (TKA) - Patientforløbsbeskrivelse