Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale om håndtering af patienter, der udvikler reaktion mod røntgenkontrast i Frederikshavn og øvrige, der får behov for overvågning, som ikke har en kontakt i Frederikshavn

Beskrivelse

Gældende for Klinik Diagnostik, Neuroenhed Nord Frederikshavn og Klinik Anæstesi, Regionshospital Nordjylland

Formål

Formålet med denne samarbejdsaftale er at etablere gode og sikre patientforløb i forbindelse med røntgenundersøgelser med indgift af kontrast, hvor uhensigtsmæssige reaktioner kan forekomme. Samtidigt sikres, at anæstesiteamet ved behov kan frigøres til andre akutte tilkald.

Denne aftale vil også gælde andre, der under besøg på Regionshospital Frederikshavn, akut får behov for tilsyn af anæstesisygeplejerske/anæstesilæge og evt. overvågning i Opvågningsafsnit Frederikshavn (eks.vis pårørende, der bliver utilpasse under besøg o.l.,)

Aftaler

Ved patienter i røntgen, der udvikler en reaktion mod røntgenkontrast i en grad ud over hvad røntgenpersonalet kan håndtere, træder følgende handlingsplan i kraft:

 • • Ved reaktioner, hvor patienten har fuld bevidsthed og ubesværet vejrtrækning kaldes vagthavende anæstesisygeplejerske med decttelefon lokal 42078 til vurdering og observation. Anæstesisygeplejersken kalder om nødvendigt anæstesilægen herefter

 • • Hvis bevidsthed eller respiration er påvirket, kaldes vagthavende anæstesilæge og –sygeplejerske via hjertestopkaldet

 • • Ved reaktioner der ikke klinger af efter en kort periode, vurderer anæstesilægen, om patienten kan observeres internt i Regionshospitalet Nordjylland Frederikshavn eller om der er behov for overflytning til anden hospitalsenhed

 • • Opvågningsafsnit Frederikshavn varetager herefter eventuel observation af få timers varighed indtil patienten kan sendes hjem eller overflyttes

 • • I perioder/på dage hvor Opvågningsafsnit Frederikshavn har lukket, observeres patienten i stedet i Neuroenhed Nords afsnit i Frederikshavn indtil patienten kan sendes hjem eller overflyttes. I givet fald adviseres personalet i Neuroenhed Nord på telefon lokal 41993

Aftaler

Ved personer, der under ophold på Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn, som ikke har en indskrivning/åben kontakt i huset, får akut behov for tilsyn læge:

 • • Er patienten ved fuld bevidsthed og har ubesværet vejrtrækning kaldes vagthavende anæstesisygeplejerske med decttelefon lokal 42078 til vurdering og observation. Anæstesisygeplejersken kalder om nødvendigt anæstesilægen herefter

 • • Hvis bevidsthed eller respiration er påvirket, kaldes vagthavende anæstesilæge og –sygeplejerske via hjertestopkaldet

 • • Ved symptomer der ikke klinger af efter en kort periode, vurderer anæstesilægen, om patienten kan observeres internt i Regionshospitalet Nordjylland Frederikshavn eller om der er behov for overflytning til anden hospitalsenhed

 • • Opvågningsafsnit Frederikshavn varetager herefter eventuel observation af få timers varighed indtil patienten kan sendes hjem eller overflyttes

 • • I perioder/på dage hvor Opvågningsafsnit Frederikshavn har lukket, observeres patienten i stedet i Neuroenhed Nords afsnit i Frederikshavn indtil patienten kan sendes hjem eller overflyttes. I givet fald adviseres personalet i Neuroenhed Nord på telefon lokal 41993

 

 

Bemærk ved eventuel observation i Neuroenhed Nords afsnit i Frederikshavn

 • • Neuroenhed stiller plads til rådighed. Det er fortsat anæstesiteamet der observerer og i øvrigt tager sig af patienten

 • • Hvis der i løbet af observationsperioden sker tilkald af anæstesiteamet til anden akut opgave i huset overtager personalet i Neuroenhed Nord ansvaret for patienten

 • • I forlængelse af ovenstående skal patienter med betydende reaktioner/symptomer, hvor det er usikkert om anæstesiteamet ved behov kan overdrage ansvaret til Neuroenhed Nords personale, overflyttes til andet sygehus snarest muligt

Opvågningsafsnit Frederikshavns åbningstider

Opvågningsafsnittet har åbent døgnet rundt mandag kl. 8.00 til fredag kl. 14. Der er lukket alle weekends. Desuden er der lukket alle skævehelligdage og eventuelt enkelte dage i tilknytning hertil. Desuden er der lukket 3 uger i forbindelse med sommerferieafvikling (oftest uge 29-31). Desuden er der lukket 1-2 uger omkring jul og nytår.

Oprettelse af akut ambulant indskrivning på ovenstående patienter

For at have mulighed for at registrere observationer og notater og bestille blodprøver på denne patientkategori, er det nødvendigt at lave en akut ambulant kontakt igennem Clinical Suite – vejledning til dette er vedhæftet som bilag.