Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fasteregler for intensive patienter

Beskrivelse

Har patienten en sikker luftvej, og er der ikke planlagt ekstubation efter indgreb/procedure, er der som hovedregel ikke indikation for faste før indgreb/procedure. Patienten faster naturligvis under indgreb/procedure.

Ikke intuberet patient

Følger de normale fasteregler til anæstesi Præoperative fasterutiner

Intuberet patient til kirurgi/undersøgelse

Patienter med cuffet endotrakeal tube har en sikker luftvej. Derfor kan ernæring fortsætte frem til anæstesistart. Undtaget er nedenstående tilfælde

 • • Indgreb i gastrointestinalkanalen (herunder TEE)

 • • Indgreb i abdomen under fascien

 • • Kirurgiske indgreb i bugleje

 • • Indgreb i mundhule/luftveje, hvor tubeskift kan blive aktuelt/hvor der er risiko for, at den sikre luftvej tabes. Det gælder også ved anlæggelse af trakeostomi

 • • Patienter med ikke korrigerbar ventrikelretention

 • • Ekstubation med risiko for reintubation

 • • Diagnostiske procedurer, f.eks. PET-CT-skanning og nogle UL skanninger

Fasteregler ved disse indgreb

Børn

 • • 6 timer for fast føde og mælkeprodukter

 • • 4 timer for modermælk

 • • 2 timer for klare væsker

 

Voksne

 • • 6 timer for fast føde og mælkeprodukter

 • • 2 timer for klare væsker

Intensiv patient til CT-scanning

Se PRI-instruks for radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital: Røntgenklar patient – CT

Intensiv patient ved ekstubation eller trakeotomi

Ved ekstubation eller elektiv trakeotomi skal patienten være fastende 6 timer før proceduren. Der aspireres på ventrikelsonden inden indgrebet påbegyndes.

Intensiv patient til glat kanyle

Patienter, der er i stand til at forsvare egne luftveje, skal ikke faste før skift fra cuffet til glat kanyle. Vurdér ud fra undtagelser ved sikker luftvej som beskrevet ovenfor.

Definition af begreber

Ernæring defineres i denne kontekst som enteral ernæring og ernæring per os.

Målgruppe – modtagelse

Den kritisk syge patient indlagt på intensivt afsnit

Formål

Korrekt håndtering af fasteregler i forbindelse med indgreb og procedurer på intensivt afsnit

Problemstilling

Intuberede, sondeernærede intensive patienter kan risikere unødig faste i lange perioder før planlagte indgreb eller procedurer. Det kan betyde, at patienten ikke får den ordinerede ernæring og dermed ikke ernæres sufficient.

Referencer

Havre P, Behzadi MT, Illum D, Jensen MJ. Larsen T, Michelsen J, Bott-Petersen H, Skram U, Wiis J. Er-næring til kritisk syge – DASAIM marts 2019