Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TVT-O operation, plejeplan, Dagafsnit 105

 

Beskrivelse

Sygepleje-

diagnose:

Risiko for postoperative komplikationer i relation til TVT-O.

Mål:

At undgå postoperative komplikationer.

 

Handlinger:

 

Med-

inddragelse

Igennem dialog at give patienten mulighed for at deltage i planlægning, udførelse og evaluering af sygeplejen ved præoperativ sygeplejesamtale samt løbende under opholdet.

Ifølge:

Information/

undervisning

På operationsdagen:

 • • Være opmærksom på om patienten har yderligere behov for information.

 • • Informere løbende om forventet ventetid inden op.

 • • Orientere pårørende om, hvornår kvinden forventes tilbage i afsnittet efter OP, og at de kan blive på stuen/opholdsstuen i ventetiden.

 • • Vejlede i hensigtsmæssig metode at komme ud af sengen på

Før patienten tager hjem:

 • • Sikre at patienten er informeret om indgreb og videre plan af ansvarlig læge

 • • Stuegang

Ifølge: Vigtige samtaler med patienten

 • • Informere om forholdsregler: Løft, motion, kost, bækkenbundsøvelser, cykling, samleje, smertestillende, sygemelding, fjernelse af strips, hygiejne, infektion/blødning, eventuelt genoptagelse af Vagifembehandling (i henhold til patientvejledningen). Patientvejledning TVT-O

 

 • • Sikre at patienten er informeret om det videre forløb, samt om eventuelt ambulant kontrol.

Støtte

 • • Opfordres til at kalde ved hjælp af kaldesystem, når hun har brug for hjælp/støtte/vejledning.

 • • Lytte til og samtale med patient om bekymringer i relation til indgreb og behandling, eller generelt om hele forløbet.

 • • Tage kontakt til pårørende efter patientens ønske.

Miljø

 • • Tilbyde patienten at hun kan se TV eller høre radio.

 • • Sikre at kaldesystem og betjening til seng er indenfor rækkevidde.

 • • Vise kvinden toiletforhold og patientskab med mulighed for aflåsning.

 • • Spørge til om vinduet skal være åbent/ lukket, gardin/persienner til eller fra.

 • • Behagelig temperatur på stuen.

Grundlæggende sygepleje

Ernæring:

 • • Postoperativt tilbyde og servere mad og drikke når patienten ønsker det

 • • Sikre, at patienten har spist og drukket

Personlig hygiejne:

 • • Tilbyde rent bind og rene trusser efter behov.

 • • Tilbyde hjælp til nedre toilette efter behov.

 • • Følge patienten ved første toiletbesøg postoperativt.

 • • Mobilisering:

 • • Mobiliseres så bækkenbunden aflastes mest muligt.

 • • Udskillelse:

 • • Informeres om vigtigheden af at give sig og tid, og ikke sidde og presse, urinen kan løbe langsommere end normalt, dobbeltvoiding.

Træning

På operationsdagen:

 • • Venepumpeøvelser

 • • Oppegående

 • • Påbegynde bækkenbundstræning i henhold til pjecen ”Krop og fysik”

Observation/

Overvågning

Postoperativt:

 • • At patienten er vågen og klar ved tiltale.

 • • Naturlig hudfarve, eventuelt let bleg.

 • • At patienten er varm og tør.

 

Speciel sygepleje

Præoperativt

Forberedelse til operation. Ifølge sygeplejeopgaver i forbindelse med modtagelse af gynækologiske patienter i dagafsnit 105 og TVT-O præ- og postoperativ sygeplejeoppgaver (se bilag)

 • • Klippes i hele vulva- og lyskeområde

 • • Urinstiks

 

Postoperativt

 • • Spontan vandladning efter patienten kommer tilbage fra operation, da der ved endt operation fyldes 300 ml væske i blæren, vente på vandladningstrang op til 2 timer efter operationen. Blæren skannes for at sikre, at der ikke står mere end 400 ml.

 • • Vandladning måles og der skal være 300 ml eller mere

 • • Herefter blæreskannes patienten

  • • Ved RU under 100-150 ml udskrives patienten

  • • Ved RU mellem 150-400 ml skal patienten forsøge vandladning efter en time

  • • Ved RU over 400 ml skal patienten SIKKES

  • • Hvis det ikke lykkes at tømme blæren skal patienten oplæres i RIK, med kontrol i ambulatoriet efter 2-3 dage.

 • • Blødning

  • • Uden meche accepteres max AS3-2 eller L-3, hvis der skulle være oplagt en meche accepteres max AS3-1, når den fjernes skal der dokumenteres hvordan den ser ud og hvornår den fjernes. Se -Vaginalblødning beskrevet via foto, ord og gram.

 • • Venflon/drop

  • • Funktion af drop

  • • Hud omkring venflon PVK

 • • Smerter i forhold til NRS-skalaen

  • • Dokumentation af NRS i sygeplejestatus under Smerter.

  • • NRS <3 i hvile og NRS 3-4 under aktivitet er acceptabelt.

 • • Kvalme/opkastning

  • • Tidspunkt, mængde, udseende

  • • Strips i lårfurerne tilses.

Før patienten tager hjem:

 • • Sikre, at der er vag. Blødning sv.t. max AS3-2 eller L3

 

 

Lægemiddel-administration

Patienten administrer selv eventuel vanlig fast medicin.

Give smertestillende medicin efter ordination i Medicinmodulet

Give p.n. medicin hvis patienten har brug for yderligere smertestillende og/ eller kvalmestillende ordineret i Medicinmodulet.

Koordinering

Modtager telefonorientering om patientens opvågningsforløb.

Læse opvågningsjournalen og procedurenotat i EPJ.

Sikre at patienten har mulighed for hjemtransport.

Der laves en kort afslutningsstatus på patienten i Sygeplejestatus under helhedsvurdering.

Sygeplejen dokumenteres.

Eventuelt bestille og /eller udlevere ambulant tid.

Eventuelt kontakte hjemmeplejen

Booke opfølgende telefonisk samtale i sygeplejetelefonkons 105 til dagen efter operationen.

Registreres til telefoninterview ca.3 måneder postoperativ ved sygeplejerske. Telefoninterview af urogynækologiske operationspatienter

Definition af begreber

Plejeplan = plan for fremadrettet pleje af et patientforløb.

TVT-O = betyder Tension free vaginal tape gennem foramen obturator og udføres sådan, at et bånd af kunststof (prolene) lægges som en hængekøje under urinrøret og ud til lysken. Operation for stressinkontinens.

Ifølge: urininkontinens

 

Formål

At sikre en ensartet og individuel pleje af høj kvalitet med patientsikkerheden i fokus.