Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TVT-O-TVT

Beskrivelse

Operation for urininkontinens med indsættelse af midturethral slynge

TVT- Tensionfree Vaginal Tape (KLEG10)

TVT-O- Tensionfree Vaginal Tape gennem foramen obturator (KLEG10A)

 

Operationen udføres som oftest i lokalanæstesi og sedering.

Lejring under operation:

TVT- alm. gynækologisk lejring

TVT-O for at undgå nerve- og karskader skal hofte-krop vinkel være mindre end 90 g., mens der er knivtid. Pt lejres i alm gu-leje under desinfektion og påsætning af afdækning.

 

Fremstilling:

TVT-O

Prolaps container

Færdigpakket engangssæt med Gynocare TVT obturator system (åbnes først under operationen)

Foleykateter nr. 14

Instillagel

5 ml spøjte

20 ml sprøjte x 1

20 ml sprøjte med luerlock x 1

Pudenduskanyle x 1

Marcain ¼% med adrenalin 60 ml

60 ml sprøjte med stor studs

Plastik skål 1000 ml

Nacl 500 ml – opvarmet

Steril tusch

Vicryl 3-0 v332H

Krøller til desinfektion

Evt steristrips

(Kniv nr 15) åbnes kun ved behov

 

Cefuroxim 1,5 g iv gives umiddelbart præoperativt på OP e.o

 

Ved mistanke om blærelæsion cystoskoperes med flexible cystoskop

 

TVT

Prolaps container,

cystoskop med steril afdekning

Engangssæt TVT slynge

Sillikonekateter ch 18

Installagel

Lokalanæstesi: 2x75 ml Lidocainhydrochlorid 2,5 mg m/adrenalin 2,5 mg

2 injektioner med grøn kanyle i huden over symfysen

2 injektioner med punkturkanylen bag symfysen

1 injektio med blå kanyle i vaginalslimheden

2 injektioner med punkturkanylen højt i vagina

 

Fremgangsmåde:

TVT-O

 • • Patienten prøvelejres inden sedering. Er vi i tvivl, om pt kan lejres korrekt, tilkaldes operatør.

 • • Før afdækning påsættes, foretages desinfektion med klorhexidinsprit på labium majus, over TVT symfysen, lyske, til og med anus.

 • • Før påsætning af afdækningen klippes hullet større, således at lysken ud for clitoris er fri.

 • • Efter afdækning anlægges blærekateter, blæren tømmes og kateter afklemmes med en pean, der skal ikke påsættes kateterpose.

 • • Gyncare TVT obturatorsæt åbnes (TVT-O slynge), når operatøren bekræfter dette.

 • • Ang anlæggelse af marcain med adrenalin: Først lægges lokalanæstesi i begge lysker og vaginalslimhinden med grøn kanyle. Derefter skiftes til pudendus kanyle og resterende lokalanæstesi anlægges ved foramen obturatum.

 • • Lige inden TVT-O slyngen føres gennem bindevævspladen i foramen obturatum orienteres anæstesisygeplejersken mhp at give pt ekstra smertestillende.

 • • Når TVT-O slyngen er placeret og 300 ml tempereret nacl er fyldt i blæren med 60 ml sprøjte, fjernes blærekateter. Vejledt af urinlæk, mens pt hoster, strammes slyngen.

 • • Nacl efterlades i blæren. Der måles diurese efterfølgende på opv/ afsnit 105

 • • Slimheden sutureres med 3-0 Vicryl

 • • Huden suturers ikke. Ved sivning påsættes steristrips i lysken ellers intet.

 

TVT

 • • der er først anlagt infiltrationsanalgesi i bugvæggen, ned bag symfysen på begge sider svarende til cavum Retzi, både oppefra og nedefra samt et lille depot over urethra, i alt 105 ml

 • • Vaginalslimhinden åbnes over midturethra og der fridissikeres og tunneleres op på begge sider. Blæren tømmes og urethra holdes til side med mandreng.

 • • TVT-nålene indføres på venstre og højre side, og tages ud på abdomen. Der installeres 300 ml NaCl i blæren, og ved kontrolcystoskopi sikrer man at der ikke er tegn til læsion.

 • • Nålene føres herefter helt igennem og afklippes. Prolene slyngen anlægges løst over midturethra og plastikhylstrene fjernes. Tensionen finjusteres til let hoste inkontinens.

 • • Afklipper i hudniveau og der påsættes steristrips.

 • • Vaginalsåret lukkes med 4 vicryl 2-0 suturer

 • • der er præoperativt givet 1,5 g Zinacef

 • • Sædvanlig kontrolregime med måling af spontan vandladning og RES-urin

 

Definition af begreber

TVT-O: Tension-free vaginal tape – obturatum

TVT : Tension-free vaginal tape