Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TVT-O

Beskrivelse

Operation for urininkontinens med indsættelse af midturethral slynge

 

Operationen udføres som oftest i lokalanæstesi og sedering.

Lejring under operation: For at undgå nerve- og karskader skal hofte-krop vinkel være mindre end 90 g., mens der er knivtid. Pt lejres i alm gu-leje under desinfektion og påsætning af afdækning.

 

Fremstilling:

 

Prolaps container

Færdigpakket engangssæt med Gynocare TVT obturator system (åbnes først under operationen)

Foleykateter nr. 14

Instillagel

5 ml spøjte

20 ml sprøjte x 1

20 ml sprøjte med luerlock x 1

Pudenduskanyle x 1

Marcain ¼% med adrenalin 60 ml

60 ml sprøjte med stor studs

Plastik skål 1000 ml

Nacl 500 ml – opvarmet

Steril tusch

Vicryl 3-0 v332H

Krøller til desinfektion

Evt steristrips

(Kniv nr 15) åbnes kun ved behov

 

Cefuroxim 1,5 g iv gives umiddelbart præoperativt på OP e.o

 

Ved mistanke om blærelæsion cystoskoperes med flexible cystoskop

 

Fremgangsmåde:

 

 • • Patienten prøvelejres inden sedering. Er vi i tvivl, om pt kan lejres korrekt, tilkaldes operatør.

 • • Før afdækning påsættes, foretages desinfektion med klorhexidinsprit på labium majus, over symfysen, lyske, til og med anus.

 • • Før påsætning af afdækningen klippes hullet større, således at lysken ud for clitoris er fri.

 • • Efter afdækning anlægges blærekateter, blæren tømmes og kateter afklemmes med en pean, der skal ikke påsættes kateterpose.

 • • Gyncare TVT obturatorsæt åbnes (TVT-O slynge), når operatøren bekræfter dette.

 • • Ang anlæggelse af marcain med adrenalin: Først lægges lokalanæstesi i begge lysker og vaginalslimhinden med grøn kanyle. Derefter skiftes til pudendus kanyle og resterende lokalanæstesi anlægges ved foramen obturatum.

 • • Lige inden TVT-O slyngen føres gennem bindevævspladen i foramen obturatum orienteres anæstesisygeplejersken mhp at give pt ekstra smertestillende.

 • • Når TVT-O slyngen er placeret og 300 ml tempereret nacl er fyldt i blæren med 60 ml sprøjte, fjernes blærekateter. Vejledt af urinlæk, mens pt hoster, strammes slyngen.

 • • Nacl efterlades i blæren. Der måles diurese efterfølgende på opv/ afsnit 105

 • • Slimheden sutureres med 3-0 Vicryl

 • • Huden suturers ikke. Ved sivning påsættes steristrips i lysken ellers intet.

 

Definition af begreber

TVT-O: Tension-free vaginal tape – obturatum