Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Synacthentest

 

Beskrivelse

Synacthentest kan laves med ”Lav dosis” eller ”Høj dosis” – se afdelingens lægeinstruks).

Forberedelse:

 • • Barnet indkaldes ambulant i ambulatoriet eller til éndagsindlæggelse i sengeafdelingen. Testen kan udføres når som helst på døgnet.

 • • Tidspunktet aftales på forhånd af sygeplejerske i Børneambulatoriet eller sengeafdelingen med Klinisk Biokemisk Afdeling. Efter aftale med ordinerende læge.

 • • Sekretær i Børneambulatoriet står for at bestille blodprøver, sygeplejerske i Børneambulatoriet bestiller medicin hjem.

 • • Sammen med indkaldelsesbrevet sendes EMLA-plastre hjem til familien. Plastrene placeres i begge albuebøjninger senest 1 time før mødetidspunktet på undersøgelsesdagen. Plastrene fjernes 15 minutter før venflon anlægges.

 • • Der skal anlægges venflon til blodprøvetagning og medicinindgift. Forvagt anlægger i.v. adgang, sygeplejerske aftaler tidspunkt med forvagt.

 • • Barnet skal ikke være fastende under testen – må drikke frem til 2 timer før mødetidspunktet, og når venflon er anlagt må barnet både spise og drikke efter ønske.

Udførelse:

 • • Barnet får taget en prøve ved ankomst; en 0 - prøve.

 • • Efter dette gives efter lægeordination Synacthen (ACTH) 250 mikrogram (1 ampul á 0,25 mg/ml) i.v.. Det er forvagt, der skal ordinere medicinen i Columna.

Til mindre børn gives:

0 - 6 måneder: 36 mikrogram/kg.

6 måneder – 2 år: 125 mikrogram.

 • • Se lægeinstruks ved ”lav dosis”, der anvendes ved mistanke om nedsat binyrebarkfunktion.

 • • Herefter tages blodprøve svarende til efter 30 og 60 min. Se skema:

 

Tiden i min.

0

30

60

S-cortisol

X

X

X

Andre blodprøver til tiden 0: ______________

S–cortisol analyseres fra Aalborg Sygehus.

Bliver der taget andre prøver, skal LAB kontaktes med henblik på korrekt håndtering af materiale, eller laboratorievejledning undersøges.

Bivirkning:

Sjældne, evt. lokal reaktion, kvalme, åndenød, svimmelhed, anafylaktisk reaktion.

Resultat:

 • • Hvis man giver Synacthen virker det stimulerende på binyrernes produktion af cortisol. Hvis binyrerne fungerer normalt, vil blodets indhold af cortisol derfor stige efter indgiften.

 • • Normal respons:

Peak S-cortisol > 500 nmol/l og/eller

Stigning fra basalværdi > 190 nmol/l.

 • • Svar kommer ca. 2 uger efter, hvor barnet og familien får svar pr. brev eller ved telefonisk kontakt (aftales med lægen).

Dokumentation:

Sygepleje i forbindelse med proceduren dokumenteres i Clinical Suite.

Definition af begreber

 • • I binyrerne (kirtler beliggende ved nyrerne) dannes bl.a. binyrebarkhormoner. Cortisol er livsvigtigt for stofskiftet og saltbalancen.

 • • Nedsat binyrefunktion kan give symptomer i form af svækkelse, vægttab, salttab og tendens til mørk hud.

 

Formål

 • • At vurdere binyrebarkfunktionen, fx ved mistanke om nedsat funktion.

 

Referencer

Gentofte Hospital, Medicinsk afdeling F, Klinik for stofskiftesygdomme. Binyrebarkens funktion. (Synacthentest)

Afdelingens hidtidige sygeplejeinstruks.