Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Klonidin stimulationstest

Beskrivelse

Navn:

 

 

Dato:______

CPR

 

 

Højde:

Vægt:

Overflade

 

Indikation:

 

Undersøgelse for væksthormonmangel. Udføres som test nr. 2, hvis arginin-testen gav mistanke om væksthormonmangel.

 

Virkning:

Klonidin er et blodtrykssænkende medicin, som også stimulerer frigørelsen af væksthormon fra hypofysen. Klonidin virker både perifert og centralt, både stimulerende og blokerende på alpha-receptorer. Derfor kan ses forskellige typer af respons ved (over)dosering. Behandlingen heraf er symptomatisk, se nedenfor.

 

Kontraindikationer:

Kendt hjerte-karsygdom, behandling med cardiovaskulære stoffer inkl. diuretika, akut svært intrakranielt traume, centrale tryksymptomer, nyrearteriestenose, behandling med centralstimulerende medicin eller psykofarmaka, f.eks. Ritalin.
Turner patienter skal konfereres med kardiolog før test.

 

Forberedelse:

 • • Procedureskemaet udfyldes af kontaktlæge

 • • Sekretær i sekretariatet aftaler tidspunktet med børneafdelingen og sender indkaldelse vedlagt skriftlig information til patieten.

 • • Testen udføres først på formiddagen, evt.i forbindelse med multistimulationstest.

 • • Patienten er fastende fra midnat til testen er overstået. Må gerne drikke vand, når venflon er anlagt.

 • • Blå venflon i albuebøjning ligges af forvagt.

 • • Hviler på sengen under testen med BT og puls hver ½ time.

 • • Der skylles med 5 ml NaCl efter hver blodprøve

 • • Tidspunkter for blodprøver til væksthormon som anført på skema.

 • • Blodprøvetagning starter med spildglas

 • • Efter blodprøve til tiden 0 gives Klonidin som tabl. Catapressan 75 µg/m2 (á 25 µg):______
  Ved behov kan tabletterne knuses og tygges.

 • • Ved Væksthormonmangel er der risiko for hypoglykæmi.

 • • Væksthormon analyseres på Rigshospitalet, husk speciel rekvisition.

 

Tid min.

0

30

60

90

120

150

BT + P

X

X

X

X

X

X

Væksthormon (GH)

X

X

X

X

X

X

Blodsukker

X

 

X

 

X

 

 

Andre prøver til tiden 0: f-BS____________________

 

Bivirkninger:

Døsighed og bleghed, kraftig langvarig døsighed kan forekomme.
Initial pulsfald og blodtryksstigning efterfulgt af blodtryksfald, som topper efter et par timer.
Ved forgiftning ses endvidere apnø, bradykardi, hypotermi og miosis. Ved udtalte bivirkninger er behandling med Regitin indiceret.

 

Antidot:

Regitin (Phentolaminmesilat) injektionsvæske 10 mg/ml. Der ligger altid tre pakninger af den som antidot i køleskabet på Skadestuen.

Dosis 60 mikrog/kg langsomt i.v., max 1 mg til børn. Ved svære bivirkninger tilkaldes narkosen.

 

Svar:

Væksthormon analyseres på Afd. for Vækst og Reproduktion, GR, Rigshospitalet. Svar i løbet af 2-3 uger. Normal respons peak værdi >6 ng/ml. Til diagnosen væksthormonmangel kræves 2 forskellige tests med respons <6 ng/ml (f.eks. Arginin test og Klonidin test.).

Obs:

Stress før testen, f.eks. vanskelig anlæggelse af venflon, kan medføre en væksthormon peak før opstart på blodprøvetagningen med efterfølgende falsk flad kurve.

Adipositas kan give relativ lav kurve.

Pubertas tarda kan give ”falsk” lav kurve, hvorfor priming med østradiol/testosteron skal overvejes.

Undlade stimulationstest samme dag som procedure med narkose.

 

Nederst på formularen