Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Thyreoidea: Kongenit hypothyreose

Beskrivelse

Alle nyfødte screenes for kongenit hypothyreose ved PKU testen på 3-4. levedøgn. Børneafdelingen kontaktes fra Statens Serum Institut ved forhøjet TSH værdi, se nedenfor.

Formål: Substitutionsbehandling med L-Thyroxin iværksat før 14 dage efter fødslen m.h.p. optimal udvikling.

Hyppighed: 1 pr 4000 nyfødte.

Årsager:

 • • Aplasi, hypoplasi eller ektopi af thyreoidea udgør 85%, optræder sporadisk..

 • • Thyreoideahormon-synthese defekt udgør 10%, heraf 20% med struma, ofte familiær,

 • • autosomal recessiv.

 • • Maternel induceret under graviditeten: antithyreoid behandling, jodkontaminering,

 • • lithium behandling, thyreoidea antistoffer.

 • • Hypofysær og hypothalamisk årsag (TSH/TRH mangel).

 • • Andre sjældne tilstande, incl. endemisk jodmangel.

Obs: TSH og TRH mangel afsløres ikke ved screeningen.

Obs: Små præmature har øget tendens til forbigående hypothyreose med lav TSH foruden lav T4, hvorefter TSH stiger igen. Derfor overveje ny PKU-test ved 32 gestations uge. Dopamin til alvorligt syge nyfødte kan også undertrykke TSH sekretionen (ref. 1).

Symptomer:

Ofte ingen symptomer på diagnose tidspunktet.

Af karakteristiske symptomer kan nævnes: Hypotont barn med store fontaneller, makroglossi, udspilet abdomen med evt. umbilicalhernie, hæst skrig, tørt hår med lav hårgrænse, evt struma, hypothermi, prolongeret ikterus, trivsels problemer.

Fremgangsmåde ved positiv screening:

Cut-off grænsen for TSH ved screening på PKU-filterpapir er 20 miu/l (ref 1).

Ved positivt fund, d.v.s. TSH > 20 mU/l på PKU-filterpapir kontakter Seruminstituttet telefonisk vagthavende læge på Børneafdelingen. Lægen kontakter familien m.h.p. hurtig indkaldelse til indlæggelse til afklaring af diagnosen - tilstræbes indenfor et døgn.

Undersøgelser:

 1. 1. Anamnese: familiær disposition, antithyreoid medicin under graviditeten, evt jodkontaminering, evt thyreoidea antistoffer hos moderen mm.

 2. 2. Ved klinisk gennemgang noteres hypothyreose-tegn, evt struma.

 3. 3. Blodprøver: TSH, T3 og T4 med fremskyndet svar ved telefonisk kontakt til Klin Biokem. afd., ASN. Desuden frit T4 og T3, s-thyreoglobulin (lav/ umålelig ved aplasi) og s-thyreoidea-peroxidase antistof (TPO), obs. thyreoidit hos mater).

 4. 4. Der skal ikke længere sendes kontrolblodprøve til Statens Serum Institut. I stedet tilsender Statens Serum Institut for det enkelte barn et skema:” Kvalitetssikring for kongenit hypothyreose”, som skal udfyldes og returneres, når udredningen er afklaret.

 5. 5. Thyreoidea scintigrafi med technitium til klassifikation. Bestilles med det samme på Klin.Fys.afd, ASS, da undersøgelsen skal gennemføres før opstart på behandlingen. Hvis scintigrafien ikke kan gennemføres i løbet af få dage efter diagnosen, må behandlingen indledes. Ved mistanke om meget svær hypothyreose, f.eks. aplasi, anbefales nu opstart indenfor 1 døgn. I så fald kan scintigrafien ved behov udføres i 2 - 3 års alderen efter pause med L-Thyroxin i 3 uger.

 6. 6.  Evt ultralydsscanning. Hvis scintigrafien må opgives tilrådes ultralydsscanning mhp at be-/afkræfte lokal thyreoidea væv, og dermed skelne thyreoidea hypoplasi mod aplasi og ektopi (ofte ved tungeroden).
  Nogle centre undlader scintigrafi og klassificerer udviklingsanomalierne efter nedenstående skitse efter A. Grüters, Berlin:

Thyreoia anomali

S-thyreoglobulin

S-thyroxin

Ultralydsskanning

Aplasi/athyreiose

Lav/umålelig

Meget lav

Ingen thyr. væv

Ektopi

Normal

Nedsat

Ingen thyr. væv

Hypolasi

Normal

Nedsat

Thyr. væv påvist

7. Knoglealderbestemmelse kan i almindelighed vente til rtg. af ve .hånd og håndled 6 mdr. gammel. Hvis der ved diagnosetidspunktet er behov for knoglealderbestemmelse anvendes rtg af knæled.

Diagnosen: Bekræftes ved kontrolblodprøve med forhøjet TSH > 50 mU/l og lav T4 < 100 nmol/l.

Behandlingen:

Behandling med Eltroxin (L-thyroxin) startes så hurtigt som muligt (før 14.levedøgn) og må ikke i væsentlig grad forsinkes af undersøgelserne.

I henhold til reviderede europæiske retningslinjer (ESPE) anbefales opstart med L-thyroxin i høj dosering m.h.p. hurtig normalisering af TSH og T4.

Efter ændring af formuleringen af Eltroxintabletterne i 2009 er det ikke længere muligt at dele tabletterne på 50 µg. I stedet anvendes Tabl. Euthyrox, som findes i styrker på 25 µg og 50 µg med delekærv. Euthyrox er nu markedsført, hvorfor det kan udskrives på vanlig recept. Det tilrådes ikke at anvende mikstur, da koncentrationen ikke er stabil.
Initial dosering er 10 - 15 µg/kg i en enkel daglig dosis.
Der startes oftest med 37,5 µg dgl.

Behandlingseffekten følges med TSH, T3 og T4 (Labka: Thyreoidea behandlings kontrol), hvor TSH er den mest følsomme parameter for behandlingen og tilstræbes midt i normalområdet (0,3 – 4,5 mU/l). T4 skal ligge højt i normal- området (< 220 og > 130 nmol/l).

Ved behov for ændring i doseringen justeres op eller ned med 25 µg hver 2. eller hver 3.dag.

Initial opfølgning:

Blodprøve med Thyreoidea behandlings kontrol ugentlig indtil normalisering, sædvanligvis indenfor 2 - 4 uger. Herefter blodprøver med lidt længere interval efter behov, f.eks. 2 - 4 uger, men efter normaliseringen kommer ofte en periode med tendens til “overbehandling”, hvor det bliver nødvendigt med mindre reduktion i doseringen.

Opfølgende blodprøvekontroller:

Efter stabilisering kontrolleres thyreoidea tal (Labka: thyreoidea behandlingskontrol) hver 3. måned, samt 4 - 6 uger efter justering af dosis.

Ambulant kontrol:

Det første år hver 3.måned. I det 2. og 3. leveår hver 6.mdr, herefter årligt.

Hver gang:

Højde, vægt, hovedomfang, tegn på over/underbehandling.

Psykomotorisk udvikling.

Knoglealder: 6 mdr. gammel, herefter årligt i 3 år, efterfulgt af hvert 2. år eller sjældnere efter behov, afhængig af væksten og regulationen.

Audiologisk undersøgelse i første leveår (især ved struma og positiv familieanamnese, Pendred syndrom).

Nedenstående referencer er vejledende ud fra forskellige opgørelser:

 

Navlesnor

Dag 1

Dag 5

>7 dage

TSH miu/l

5 - 18

3 – 12

0,5 – 10

0,6 – 8

Total T4 nmol/l

70 – 200

170 – 400

140 – 350

90 – 200

Total T3 nmol/l

0,4 – 1,7

0,9 – 3,8

1,1 – 3,5

1,5 – 4,5

Nedenstående referencer for børn fra 1 måned er samordnet med Skejby på grundlag af tysk normalmateriale med Roche analysemetode, som anvendes på Skejby og Aalborg

TSH miu/l

1 mdr – 1 år:
1 år – 18 år:

0,6 – 8,1
0,6 – 4,5

 

 

Total T4 nmol/l

1 mdr. – 6 år
6 år – 18 år

68 – 200
68 – 185

 

 

Total T3 nmol/l

1 mdr. – 6 år
6 år – 18 år

1,25 – 4,0
1,3 – 3.4

 

 

 

Referencer

 1. 7. S. Heyerdahl: Longterm outcome in children with congenital hypothyroidism. Acta Pædiatr 2001;90:1220-1222.

 2. 8. European Society for Paediatric Endocrinologi (ESPE) consensus guidelines on screening, diagnosis, and management of congenital hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99:363-384

 3. 9. Cognitive development in congenital hypothyroidism: Is overtreatment a greater threat than undertreatment? J Clin Endocrinol Metab 2013; 98: 4499-4506