Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Incision af labium absces i GA- Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

Incision af labium absces – se link

 

Sygeplejefaglig intervention tager udgangspunkt i den individuelle patients samlede situation, der inkluderer incision af absces i Generel Anæstesi

Instruksen indeholder også sygeplejerskens tværfaglige opgaver med henblik på et sikkert og sammenhængende patientforløb.

 

Dagen før indlæggelse

Fra præbookingskema overføres i CCS

 • Sygeplejeanamnese

 • MRSA-, CPO- og KRAM – screening

 • Patientens og pårørendes telefonnummer

 • Tjekke at der er foretaget anæstesitilsyn

 • Vigtige noter på cetrea

 

På indlæggelsesdagen før operationen

 • I Bookplan meldes at patienten er mødt og senere klar til operation

 • Identificere patienten med navn og CPR

 • Spørge om patienten har modtaget information om indgreb – hvis ikke gives skriftlig og mundtlig information

 • Gøre patienten klar til operation - se relation

 • Præmedicin gives efter ordination og der kvitteres i Clinical og på checkliste

 • Drop med Ringer-acetat opsættes ved faste i > 6 timer

 

På indlæggelsesdagen efter operationen

 • Bevidsthedsniveau og almen befindende vurderes umiddelbart efter operationen

 • Incision tilses mhp. blødning

 • Venflon proppes

 • Tilbyde mad og drikke

 • Ved behov for p.n. smertestillende: VAS – score før + ½ time efter indgift

 • Venflon seponeres umiddelbart inden udskrivelsen

 • Vandladning

 

Udskrivningssamtale

Tager udgangspunkt i udskrivningsarket : Udskrivningssamtale efter operativt indgreb i eller på skamlæberne eller skeden”. Se referencer.

 • Obs om patienten skal informeres af læge eller må udskrives ved sygeplejerske

 • Informere om brug af panodil samt ipren

 • Personlig hygiejne – skylle sig ved toiletbesøg, undgå havbad, svømmebad og karbad

 • Vejlede i at fjerne sorbact meche dagen efter indgrebet

 • Vejlede kvinden i at observere såret vha. spejl og reagere på tiltagende hævelse og rødme

 • Søge læge ved feber og tiltagende smerter

 

Formål

Give patienten tryghed under indlæggelse og sikkerhed ved udskrivelse

Referencer

http://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5762ce99e58c622e7eed58b4/1466093225350/rev+Gyn%C3%A6kologiske+Infektioner.+11.02.16.pdf side 21 – 22.

 

Udskrivning:

”Udskrivningssamtale efter operativt indgreb i eller på skamlæberne eller skeden”. Pdf - center nr: 80010860TA04