Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Monofer, intravenøs jernbehandling – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Beskrivelse

Indikation

Monofer® er beregnet til behandling af jernmangel hos patienter, hvor peroral behandling ikke er tilstrækkelig. Hos medicinske patienter er der typisk tale om malabsorption (f.eks. cøliaki), kroniske inflammatoriske sygdomme (Crohn’s sygdom eller colitis ulcerosa) eller en kronisk blødningsanæmi (f.eks. angiodysplasi).

Diagnosen jernmangel baseres altid på følgende laboratorie-analyser, i parentes de typiske fund ved jernmangelanæmi:

 • • S-Ferritin (altid lav)

 • • P-Jern (altid lav)

 • • S-Transferrin (normalt eller typisk forhøjet)

 • • Jernmætning (altid lav)

 • • MCV (middelcellevolumen, ofte <80 fl)

 

Delegation af arbejdsopgaver

I henhold til PRI-dokument ”Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed” kan patienter med jernmangel og behov for behandling, jf. ovenstående - varetages af sygeplejerske tilknyttet Gastroenterologisk Ambulatorium og Gastroenterologisk Dagafsnit (GADA). Opgaven/opgaverne varetages under ansvar af speciallæge og under supervision.

 

Det med * mærket kan delegeres til sygeplejerske i Dagafsnit/Ambulatorium.

Det fordres, at ”Produktresumé” (Sundhedsstyrelsen) kendes i detaljen.

 

Beregnet dosis*

Dosering af Monofer® tilpasses individuelt og det totale jernbehov/deficit kan estimeres ved at anvende Ganzonis formel:

 

Jerndeficit = vægt (kg) x (ønsket Hb – aktuel Hb) x faktor 3.9 + jerndepot (mg)

 

Hb: mmol/L, jerndepot: 500 mg ved vægt >35 kg, <35 kg: 15 mg/kg.

Beregnet dosis konfereres altid med Speciallæge.

 

 

Billede 2

Administration*

1 ml Monofer® indeholder 100 mg jern som jern (III) – isomaltosid1000. Der findes flg. hætteglas/ampul- størrelser: 1 ml (100 mg), 2 ml (200 mg), 5 ml (500 mg) og 10 ml (1000 mg). Monofer® kan gives som:

 

 • • Bolusinjektion – maks. 200 mg jern dagligt og maksimalt 3 gange på en uge

I Medicinsk afsnit 205A anvendes alene infusion!! Der skal indgives jern svarende til indhold i ampuller (dvs. at den indgivne mængde skal tilpasses ampulstørrelsen for at undgå spild).

 

Monofer® opløses i maksimalt 500 ml 0,9% NaCl og må kun gives intravenøst – ikke intramuskulært - og indgives/doseres efter nedenstående skema:

 

Monofer®

Mængde

0,9% NaCl

Minimum

infusionstid

5 – 10 mg/kg

100 ml

30 min.

11 – 20 mg/kg

100 ml

30 min.

>20 mg/kg**

100 ml

30 min.

 

 

** dosis skal deles og indgives med 1 uges interval. Peroral jernbehandling pauseres, og genoptages efter 5 dage. Jerndosis op til 1000 mg infunderes over en periode på 30 minutter. Jerndosis over 1000 mg infunderes over 60 minutter. P-ferritin ”topper” efter 7 – 9 dage og falder til udgangsniveau efter ca. 3 uger.

 

Kontraindikationer*

Brugen af Monofer® er kontraindiceret ved:

 • • Kendt overfølsomhed overfor præparatet eller indholdsstoffer

 • • Patienter med astma, allergisk eksem eller anden atopisk allergi

 • • Bakteriæmi

 • • Anæmi som ikke skyldes jernmangel (check blodprøver!)

 • • Tegn på jernoverskud eller leverdysfunktion

 • • Dekompenseret levercirrose og hepatitis

 • • Reumatoid artrit med symptomer eller tegn på aktiv inflammation (øget risiko for allergisk reaktion)

 • • Graviditet i første trimester.

 

Der konfereres med speciallæge ved tvivl om eventuelt tilstedeværende kontraindikation – indikation for behandling træffes af læge i ambulatorium/sengeafsnit.

 

Bivirkninger

Bivirkninger er generelt sjældne og færre end ved anvendelse af Venofer®, som tidligere er brugt i afsnittet. Den lavere frekvens af bivirkninger skyldes blandt andet, at der ikke er indhold af dextran.

 

Den hyppigste bivirkning er hovedpine, som ses hos ca. 3% af patienterne. Andre sjældne bivirkninger er:

 • • Nervesystem: Svimmelhed

 • • Vaskulært: Hypotension (sjældent) og rødme

 • • Mave/tarmkanal: Kvalme, mavesmerter, forstoppelse og diarré

 • • Hud: Udslæt, kløe og nældefeber

 • • Knogler, led, muskler og bindevæv: Muskelsmerter, ledsmerter

 • • Laboratorieanalyser: Øget ALAT, gammaglutamyl transferase og LD.

 

Reference

Lægemiddelstyrelsens produktresume, juli 2013