Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Psykiatriens Medicinrådgivning

 

Beskrivelse

Rådgivningen kan omfatte råd og vejledning til den henvendende læge om fx psykofarmakologisk behandling herunder relevant dosering, præparatvalg, højrisiko lægemidler, vejledning om udtrapning og præparatskift.

 

Psykiatrien i Region Nordjylland har etableret en rådgivningsfunktion, hvor praktiserende læger og speciallæger kan få råd og vejledning af psykiatere i voksenpsykiatrien.

 

Henvendelser vedr. ældrepsykiatri samt børne- og ungdomspsykiatrien er ikke omfattet af denne rådgivningsfunktion.


Ældrepsykiatrien tilbyder telefonisk rådgivning, hvor praktiserende læger har muligheden at kan ringe til afdelingens sekretær, som så vil få en af afdelingens lægerne til at ringe tilbage hurtigst muligt.

 

Henvendelse om patientspecifik rådgivning

Skriftlig henvendelse om psykiatrisk rådgivning af voksne i forhold til specifikke patientforløb kan ske til Central Visitation via korrespondancenotat (EDIFACT).

 

Central Visitation videresender korrespondancenotatet til hovedpostkassen i det relevante ambulatorium, hvis patienten er i forløb i psykiatrien eller for nylig har haft et forløb. Hvis patienten ikke har haft forløb, eller det er mange år siden, sender Central Visitation rådgivningsanmodningen til Central Visitations egen visitationsvagt (speciallæge).


Central Visitation stiler som udgangspunkt henvendelsen til den læge, som sidst har haft kontakt til patienten. Sekretariatet i det respektive ambulatorie sikrer, at pågældende kan besvare henvendelsen inden for tidsfristen på 5 hverdage. Alternativt tildeler sekretariatet opgaven til anden læge med kopi til daglig leder.

 

Hvad skal henvendelsen indeholde?

 • • Problemstilling der søges råd/vejledning om

 • • Diagnose

 • • Nuværende symptomer

 • • Aktuel medicinering

 • • Bivirkninger

 • • Varigheden af den medicinske behandling

 

Skriftligt svar eller kontakt pr. telefon

Det forventes, at der gives svar til rekvirerende læge inden 5 hverdage. Lægen, der besvarer henvendelsen, sikrer selv, at anbefalingerne/rådgivningen bliver dikteret og journaliseret. Hvis rådgivende læge finder det hensigtsmæssigt, kan rådgivningen foregå telefonisk, rådgivningen dokumenteres efterfølgende og sendes ligeledes som korrespondancenotat til rekvirerende læge.

 

Hvad skal svaret indeholde?

 • • Forslag til medicinændring

 • • Anbefaling vedrørende dosisjustering

 • • Anbefaling vedrørende op/nedtrapningshastighed

 • • Anbefaling vedrørende behandlingsvarighed

 • • Anbefaling om forsigtighedshensyn

Telefonisk kontakt ved ønsket om medicinrådgivning kan ligeledes ske ved Fremskudt Rådgivningstelefon, Central Visitation, hverdage mellem 14.00-15.00, hvor speciallæge vil svare telefonisk på spørgsmål fra praktiserende læger. Visitationsvagten vil herefter dokumentere i patientens journal.

 

Ved spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares af speciallægerne i Psykiatrien, kan der henvises til lægemiddelrådgivningen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus Universitetshospital (kfa@auh.rm.dk)