Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Psykiatriens Medicinrådgivning

 

Beskrivelse

Psykiatrien i Region Nordjylland har etableret en rådgivningsfunktion, hvor praktiserende læger og speciallæger kan få råd og vejledning af psykiatere i voksenpsykiatrien.

 

Henvendelser vedr. ældrepsykiatri samt Børn- og Ungepsykiatrien er ikke omfattet af denne rådgivningsfunktion.

 

Rådgivningen kan omfatte råd og vejledning til den henvendende læge om, fx hvorvidt patienten bør henvises til Psykiatrien eller rådgivning om psykofarmakologisk behandling, herunder relevant dosering, præparatvalg, højrisiko lægemidler, vejledning om udtrapning og præparatskift.

 

Henvendelse om patientspecifik rådgivning

Henvendelse om psykiatrisk rådgivning af voksne i forhold til specifikke patientforløb kan ske til Central Visitation via korrespondancenotat (EDIFACT).

 

Central Visitation videresender korrespondancenotatet til hovedpostkassen i det relevante ambulatorium eller sengeafsnit. Central Visitation stiler som udgangspunkt henvendelsen til den læge, som sidst har haft kontakt til patienten. Sekretariatet sikrer, at pågældende kan besvare henvendelsen inden for tidsfristen på 5 hverdage. Alternativt tildeler sekretariatet opgaven til anden læge med kopi til daglig leder.

 

Hvad skal henvendelsen indeholde?

 • • Problemstilling der søges råd/vejledning om.

 • • Diagnose

 • • Nuværende symptomer

 • • Aktuel medicinering

 • • Bivirkninger

 • • Varigheden af den medicinske behandling

 

Skriftligt svar eller kontakt pr. telefon

Det sikres, at der gives svar til rekvirerende læge inden 5 hverdage. Lægen, der besvarer henvendelsen, dikterer anbefalingerne i et korrespondancenotat (KOR) i Central Visitations MIRSK postkasse. Hvis rådgivende læge finder det hensigtsmæssigt, kan rådgivningen foregå telefonisk og rådgivningen dokumenteres efterfølgende, og sendes ligeledes som korrespondancenotat til rekvirerende læge.

 

Central Visitation sikrer, at notaterne fra MIRSK journalføres (sekretær i Central Visitation henter disse notater i Central Visitations MIRSK postkasse).

 

Hvad skal svaret indeholde?

 • • Forslag til medicinændring

 • • Anbefaling vedrørende dosisjustering

 • • Anbefaling vedrørende op/nedtrapningshastighed

 • • Anbefaling vedrørende behandlingsvarighed

 • • Anbefaling om forsigtighedshensyn

 

Ved spørgsmål der ikke umiddelbart kan besvares af speciallægerne i Psykiatrien kan der henvises til lægemiddelrådgivningen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Århus Universitetshospital (kfa@auh.rm.dk)

 

Dokumentation af antal henvendelser

Central Visitation registrerer følgende ift. henvendelserne bl.a.: dato, CPR nummer, ambulatorie, rådgivningstype (telefon eller korrespondancenotat).