Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Aclasta (zoledronsyre) infusion –Klinik Medicin, RHN

Aclasta (zoledronsyre) anvendes ved osteoporose ved postmenopausale kvinder og mænd med øget risiko for fraktur. Påvirker knogleomsætningen ved at hæmme aktiviteten af osteoklasterne og deres forstadier, hvorved knogleomsætningen og knoglegennemblødningen nedsættes. Der ses ofte et mindre fald i serum-calcium, der normaliseres på få dage.

Aclasta (zoledronsyre) infusion udføres i Endokrinologisk Ambulatorium, RHN, Hjørring.

Opgaver og ansvar

Der kan bookes minimum 2 sammenhængende Aclasta pr. dag af 25 min. varighed under ressourcen Aclasta (80036290) i bookingsystemet.

I Røntgenafdelingen i Frederikshavn er der sat to dexa-tider af mandag og 1 torsdag og fredag, som Endokrinologisk Amb. har fuld rådighed over op til en uge før datoen.

Sekretær

Ringer patienterne op 3-4 uger før planlagte infusion, for at minde om aftalen, at være behjælpelig med bookning af aftale til blodprøver og for at høre om de stadig er interesseret i behandlingen.

Bestiller blodprøver og booker tiden i ambulatoriet til infusion af Aclasta, når blodprøver er taget.

Booker sygeplejerske til svar.

Evt. bestilles Dexa scanning.

Læge

Vurderer behandlingsvarighed og tidspunkt for kontrol Dexa.

Lægger Aclasta ordinationen ind i FMK.

Vurderer blodprøvesvar efter behov.

Sygeplejerske

Signerer blodprøvesvar. Opfyldes ikke nedenstående sendes blodprøver til læge på opgaveliste.

eGFR skal være > 35 (stabilt).

Vitamin D total skal ligge mellem 80-100.

Ved Vitamin D total 50-80 bedes pt fordoble D vitamin dosis.

Ved Vitamin D total > 160 beds pr halvere D vitamin dosis

Calcium alb. korr. og calcium-ion skal være over mindste referenceinterval.

Aclasta kan gives ved Vitamin D total > 50.

 

 

 

På dagen:

 • •  Sikrer patients identitet + armbånd.

 • • Spørger til følgende:

  • Nye smerte gennembrud i ryggen

  • Om der er problemer med infektioner i mund, kæbe, tænder eller igangværende tandindgreb, da Aclasta infusion da er kontraindiceret

  • Evt. bivirkning ved sidste procedure.

 • •  Informerer om den intravenøse behandlings procedure

 • •  Måler BT og puls før anlæggelse af venflon og infusion

 • •  Infusion af 5 mg Zoledronsyre i 100 ml isotonisk NaCl over 15 min. og skylles efter med isotonisk NaCl (20-30 ml ) Husk at administrere i FMK

 • •  Observeres 30 min. efterfølgende og ved bivirkninger måles BT og puls igen

 • •  Oplyser patient om at kontakte ambulatoriet ved evt. bivirkninger. (Der udleveres kontaktkort til ambulatoriet)

 • •  Udfylder bookingseddel med ny tid om 1 år og afkrydsning for hypocalciæmipakke eller afslut ved endt behandlingsplan.

 • •  Laver notat. Informerer lægen ved komplikationer.