Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sengeafsnit A2 – Mave- og Tarmkirurgisk Speciale - Dokumentsamling

 

 

Administrative retningslinjer

 Aktindsigt

Dødsfald og dødsattester

 Information ved overflytning mellem enheder og institutioner

 Kommune- og tværsektorielt samarbejde - generelt

 KRAM – organisering i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

 Kursusdeltagelse – retningslinjer forse K-drev/procedureretningslinjer

Patientens team, Patientansvarlig læge og Behandlingsplaner, Mave- og Tarmkirurgisk Speciale

 Prøvesvar/parakliniske undersøgelser – håndtering af 

Rammeordination – delegation til sygeplejersker/plejepersonale på Mave Tarmkirurgisk Afsnit A2

Rehabilitering

 Struktur i Mave- og Tarmkirurgisk Speciale - se K-drev/procedureretningslinjer

 Utilsigtede hændelser

  

 

Kliniske retningslinjer

 Abscessus ad anum

 Analcancer

 Appendicitis acuta

 Arvelig kolorektalcancer

 Blodtype, BAC-test

Ernæringsinstruks for indlagte voksne patienter på Mave Tarmkirurgisk Afsnit A1 og A2

 Ernæringssonde – anlæggelse

 Ernæringssonde – pleje

 Forberedelse af elektiv patient til operation

 Forberedelse til akut operation

Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af centralt venekateter (CVK) hos voksne – Aalborg Universitetshospital

Hæmoroider

Ileus forløb

Ileus, sygepleje og observation

 Kolorektalcancer – pakkeforløb

 KRC-udredning

 Mundhygiejne - se ROAG-skema (Revised Oral Assessment Guide)

 Operationsforløbsskema

 Organisation af ernæringsindsats i Mave – og Tarmkirurgi

 Pigtail dræn – pleje af patienter med pigtail dræn

 Pneumokokvaccination

Postoperativ iltbehandling

 Postoperativ smertebehandling

 Præoperative fasterutiner

 Præ-operativ forberedelse til patienter med c. coli

 Præ-operativ forberedelse til patienter med c. recti

 PTC-dræn

 Standardplejeplan for patienter opereret for cancer recti

 Standardplejeplan for patienter opereret for coloncancer

 Standardplejeplan til stomiopererede patienter

 Stomimarkering

Sårbehandling med TNP ved fascieintakte sår på truncus og perifere kirurgiske sår

Tarmudrensningsprocedurer

 Tromboseprofylakse Abdominalkirurgisk Afsnit

 Tromboseprofylakse hos patienter i antitrombotisk behandling

 Tryksårsscreening og revurdering

 Udrensning før koloskopi hos voksne

 Ventrikelsonde – anlæggelse

 Ventrikelsonde - pleje

 

Regionale retningslinjer

 GIK-drop

 Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 Tilkald af mobilt akutteam (MAT)

TOKS 2.1

 

Infektionshygiejne

 

 Genvej til Infektionshygiejnen

 

Forholdsregler for håndtering af coronavirus (COVID-19), (4.8.2)

Liste over sygdomme, som kræver isolation (4.1.1)

 

 

Håndhygiejne (2.1.)

 Hygiejniske krav til møbelbetræk i sengestuer 12.1.9

Isolation af diarépatienter med Clostridium difficiele, der producerer binært toksin

 Isolation af patienter med Methicillin Resistent Staphylococcus

Isolation af patienter ved mistanke om akut gastroenteritis (norovirus/roskildesyge) 4.5.1

 Forholdsregler for patienter med ESBL-producerende Klebsiella (4.2.5)

Spinale og epidurale katetre (5.1.6)

 

 

Medicin

 Antibiotikaprofylakse/behandling i abdominalkirurgi

 Tromboseprofylakse hos patienter i antitrombotisk behandling

 Tromboseprofylakse Abdominalkirurgisk Afsnit

 Retningslinje for håndtering af dosisdispenseret medicin i Region Nordjylland

 Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 5.1.7

 Ampuller, hætteglas, sprøjter og kanyler 5.1.8

 

 

PjecerAfdelingens pjecer

 

 

Røntgenafdeling

 Den røntgenklare patient – Aalborg UH – Dokumentsamling