Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægens medhjælp på FMK for apotekspersonalet tilknyttet sygehusafsnit i Region Nordjylland

Beskrivelse

Denne instruktion er kun gældende for afsnits med tilkøbt klinisk farmaceutisk service. Formålet med instruktionen er at præcisere farmaceuter og farmakonomers (apotekspersonalets) kompetencer og ansvar i henhold til at kunne løse delegeret opgaver på det fælles medicinkort (FMK).

Apotekspersonale indgår i den daglige drift på specifikke sengeafsnit i Region Nordjylland, og anvender FMK i deres arbejde med henholdsvis medicingennemgang, optagelse af supplerende medicinanamnese, klargøring af FMK til ajourføring i forbindelse med udskrivelse og oprettelse af ordinationer. Dette kræver, at relevant apotekspersonale oprettes som lægens medhjælp i FMK.

Sygehusafsnit med klinisk farmaci har afsnitsspecifikke instruktioner for apotekspersonalets arbejdsopgaver på FMK.

Oplæring og supervision af apotekspersonale

Apotekspersonalets kompetencer i forhold til at udføre opgaver på FMK fås i form deres profession samt relevant og struktureret oplæring på Sygehusapoteket. Apotekspersonalet oplæres ved hjælp af strukturerede oplæringsprogrammer, som dokumenteres.

 

Farmakonomer, som udfører ydelserne ’Oprettelse af ordinationer’ og ’Medicinservice model 3’, superviseres af tilknyttet farmaceut, i forbindelse med audit én gang årligt.

 

Kliniske farmaceuter, som udfører medicingennemgang, klargøring af FMK til ajourføring og optagelse af supplerende medicinanamneser, superviseres af Klinisk Farmakologisk Enhed én gang årligt.

Ansvar

Afsnitsledende overlæge

Afsnitsledende overlæge skal sikre, at vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp efterleves. Vejledning nr. 115 af 11/12/2009.

Afsnitsledende overlæge skal oprette apotekspersonalet, som sin medhjælp på FMK og ligeledes slettes medarbejderen, når denne ikke længere er tilknyttet afsnittet.

Apotekspersonale

Apotekspersonale, som udfører klinisk farmaci må kun udføre arbejdsgange, som er beskrevet i afsnitsspecifik instruktion. Farmaceuter og farmakonomer kan drages til ansvar, hvis der udøves fejl i forhold til delegerede rettigheder/arbejdsgange samt udfører handlinger, som ikke er beskrevet i afsnitsspecifik instruktion.

Ansvarlig farmaceut for det enkelte afsnit har til opgave at orientere afsnitsledende overlæge om apotekspersonale, som ikke længere er tilknyttet afsnittet.

Apotekspersonale, der arbejder som lægens medhjælp i FMK, har mulighed for at få følgende rettigheder:

 • Oprette FMK-ordinationer

 • Seponere FMK-ordinationer

 • Pausere FMK-ordinationer

 • Oprette effektueringer

 

Apotekspersonalets konkrete arbejdsopgaver samt rettigheder i medicinmodulet/FMK er beskrevet i følgende afsnitsspecifikke instruktioner for klinisk farmaci på de pågældende afsnit:

 • Klinisk farmaceutisk service på mavetarmkirurgiske patienter i AMA, Aalborg

 • Klinisk farmaceutisk service på ortopædkirurgisk afsnit O1 og O2, Aalborg

 • Klinisk farmaceutisk service på ortopædkirurgisk afsnit O4, Farsø

 • Klinisk farmaceutisk service på psykiatriske afsnit

Apotekspersonalet har ikke rettigheder til følgende:

 • Oprette recepter

 • Annullere recepter

 • Dokumentere ajourføring af FMK

 

Definition af begreber

Klinisk farmaci: Sikring af optimal og rationel brug af lægemidler til gavn for patient og samfund ved et samarbejde mellem farmaceuter, andre sundhedsprofessionelle og patienten selv.

Medicingennemgang: Er en struktureret og kritisk gennemgang af patientens medicin med det formål at optimere den medicinske behandling ud fra en rationel farmakoterapeutisk vurdering.

Supplerende medicinanamnese: En proces, hvor der indhentes oplysninger om patientens lægemiddelbehandling med henblik på at supplere/opdatere en medicinliste, efter at den primære medicinanamnese er optaget af læge.

Klargøring af FMK til ajourføring: En proces hvor farmaceuter klargør FMK til ajourføring for patienter, der skal udskrives fra sengeafsnit.

Oprettelse af ordinationer: Farmakonom opretter sygeplejeordinationer/ordinationskladder i medicinmodulet, for elektive patienter, på baggrund af medbragt medicinliste fra patienten.

Målgruppe

Personalet på afsnit med tilkøb af klinisk farmaceutisk service.

Formål

Beskrivelse af apotekspersonalets kompetencer og ansvar i forbindelse med arbejde som lægens medhjælp på FMK.

Referencer

Bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) - retsinformation.dk