Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neurologisk sengeafsnit - Sygepleje til patienter med behov for infusion med immunglobuliner

Beskrivelse

På Neurologiske sengeafsnit gives behandling med immunglobulin både ved akut sygdom (eksempelvis ved forværring af Myastenia Gravis eller som behandling til autoimmun encefalit) og det gives som gentagende faste infusioner hos patienter med eksempelvis CIDP. Sygeplejehandlinger er til dels ens, med små forskelle, hvilket er beskrevet herunder.

 

Ordination

Immunglobulin til intravenøs brug findes i 100mg/ml. Som førstevalgspræparat bruges Privigen. Kiovig og Octagam er 2. og 3. valg og eventuelt behov herfor skal koordineres med apoteket for at sikre at vi har det i afdelingen.

Dosis ordineres ud fra patientens vægt.

Hos patienter der får gentagne faste infusioner

Dosis ændres ikke typisk fra gang til gang – skema (bilag) udfyldes af sygeplejersken og på baggrund heraf laves standard journalnotat og planlægges ny dato for næste infusion. Såfremt patienten er velbefindende og har TOKS=0 kan behandling opstartes uden patienten ses af neurologisk læge. Læge ordinerer IVIG og anden medicin i medicinsystemet.

Forprøver

Ved første gangs behandling med infusion immunglobulin tages diverse blodprøver. Hepatitis prøver, HIV, IgG, IgA og IgM. Findes som pakke i LABKA.

Hos patienter der får gentagne faste infusioner

Blodprøverne tages en gang årligt (januar).

Håndtering og administration

Immunglobulin kan gives i perifer adgang som PVK. Patienten får målt TOKS inden opstart.

Batch.nr. påføres transfusionsjournal. Label med patient ID sættes på glasset. Der åbnes et glas ad gangen på grund af lav holdbarhed. Transfusionsjournal og labelark opbevares i grå bakke i medicinrum.

Efter endt infusion kasseres dropsæt efter gældende forskrifter.

Ved første gangs behandling med immunglobulin øges infusionshastigheden gradvist under hensyntagen til eventuelle bivirkninger som lavt blodtryk og hovedpine.

Hos patienter der får gentagne faste infusioner

Der laves TOKS på første dag og de efterfølgende dage kontrolleres blot blodtryk såfremt behandlingen gives uden gener.

Infusionshastigheden øges typisk over to omgange eller direkte til vanligt max.

Dokumentation

Eventuelle komplikationer eller bivirkninger dokumenteres. Infusionshastighed dokumenteres i forhold til efterfølgende behandlinger.

Hos patienter der får gentagne faste infusioner

Tidligere problem/intervention tilknyttes nuværende kontakt og der dokumenteres kort om opstart og eventuelle komplikationer.

 

Hos patienter der får gentagne faste infusioner

Disse patienter registreres som dagspatienter, medmindre de har et plejebehov der kræver indlæggelse. Sekretær bestiller overnatning på patienthotel til de patienter der har behov herfor, eksempelvis på grund af lang hjemtransport.

Formål

At beskrive procedure, arbejdsgang og forholdsregler for infusionsbehandling med immunglobulin når den gives i Neurologisk sengeafsnit.

Referencer

Ingen angivet.