Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vurdering af genoptræningsbehov ved fysio- og ergoterapeut og eventuelt udarbejdelse af genoptræningsplan, hos elektive ambulante eller indlagte patienter

 

Tilbud:

 1. 1. Ambulant fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering.

 2. 2. Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering i forbindelse med endagsvurdering

 3. 3. Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering i forbindelse med planlagt indlæggelse

 

Målgruppe:

1. Ambulant fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering:

 • • Patienter, hvor det ved en ambulant lægelig undersøgelse ikke er muligt for lægen at afdække patientens funktionsevnetab og dermed vurdere, om patienten har et genoptræningsbehov

 • • Patienter, der fysisk og psykisk kan magte et dagsprogram indeholdende både en fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering samt medvirke til evt. udarbejdelse af genoptrænings-plan. Tidsforbruget til vurderingerne varierer naturligvis fra patient til patient, men det samlede tidsforbrug må forventes at ligge på 2 – 4 timer.

 • • Patienterne møder direkte i Fysio- og Ergoterapiafdelingen til vurderingen. Det er en forudsætning, at patienterne kan klare sig selv, hvis der opstår ventetid i Fysio- og Ergoterapiafdelingen eksempelvis, mens genoptræningsplanen skrives færdig. Patienten skal således selv kunne klare toiletbesøg, sørge for mad og drikke osv.

 

2. Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering i forbindelse med endagsvurdering:

 • • Patienter, der ud over den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske vurdering har behov for andre undersøgelser scanning, lumbal punktur, neuropsykologisk undersøgelse eller lignende

 • • Patienter, der ikke er selvhjulpne, og som evt. har behov for et hvil ind imellem undersøgelserne.

 • • Patienten har status af ambulant. Møder i Neurologisk Sengeafsnit 106 kl. 9 og må forvente hele dagen afsat.

 

3. Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering i forbindelse med planlagt indlæggelse:

 • • Patienter, hvor det tværfagligt skal vurderes, hvorvidt patienten har behov for og skal overflyttes til et genoptræningsforløb under indlæggelse eller kan ”nøjes” med genoptræning ud fra en genoptræningsplan typisk i kommunalt regi.

 

Omfang:

Der kan afsættes to tider om måneden til ambulant fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering. Dette omfatter både de, der møder direkte i Fysio- og Ergoterapiafdelingen, og de, der møder på Neurologisk Sengeafsnit 106.

Patienter, hvor det tværfagligt skal vurderes, om patienten skal visiteres til et genoptræningsforløb under indlæggelse, vil blive prioriteret på lige fod med øvrige indlagte, på baggrund af gældende prioriteringsnøgle

 

Hvornår:

 • • Der kan reserveres tid til én patient henholdsvis 2. og 3. onsdag i måneden – dog kan der forekomme undtagelser i forbindelse med ferier og helligdage

 

Henvisning/booking/ansvarlig læge:

Fysio- og Ergoterapiafdelingen fastsætter de konkrete datoer for mulige vurderinger for et år ad gangen. Oversigt fremsendes til sekretærerne i Neurologisk Ambulatorium samt afsnitsledende sygeplejerske på Neurologisk Sengeafsnit.

Ved behov for fysio og/eller ergoterapeutisk vurdering tager lægen ved undersøgelsen i ambulatoriet stilling til, om patienten kan vurderes ambulant i Fysio- og Ergoterapiafdelingen, møde ambulant på 106, eller der er behov for indlæggelse.

 • • Sekretæren på Neurologisk Sengeafsnit reserverer tid til den enkelte patient en af de mulige onsdage (ud fra oversigten over datoer)

 • • Der fremsendes en elektronisk henvisning til Fysio- og Ergoterapiafdelingen med patientens diagnose og årsag til henvisning, således at fysio- og ergoterapeuterne senest fredag kl. 12.00 i ugen inden det ambulante besøg/den planlagte indlæggelse ved, om Neurologisk Ambulatorium ønsker at gøre brug af den reserverede tid.

 • • Hvis patienten skal vurderes ambulant, sendes en elektronisk henvisning på fysio- og ergoterapi, ambulant påført dato for undersøgelse, hvorefter sekretær i Fysio- og Ergoterapiafdelingen sender indkaldelsesbrev til patienten.

 • • Hvis patienten skal møde som ambulant på Neurologisk Sengeafsnit sendes ligeledes en elektronisk henvisning på fysio- og ergoterapi, ambulant, men ved disse patienter er det sekretær på Neurologisk Sengeafsnit, der sender indkaldelsesbrev til patienten. Hvis der skal gennemføres andre planlagte undersøgelser, mens patienten er på afdelingen, noteres dette i henvisningen – dette med henblik på at kunne koordinere i forhold til den fysio- og ergoterapeutiske vurdering.

 • • Uanset, om patienten undersøges ambulant eller under indlæggelse, er det som udgangspunkt henvisende læge, der kan kontaktes, hvis fysioterapeut/ergoterapeut har behov for lægelig sparring før eller i forbindelse med undersøgelsen. I henvisende læges fravær vil det være, stuegangslægen på 106, der kan kontaktes.