Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Thawing med KitaZato medie.

 

Formål

At sikre at Thawing med KitaZato medie sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

Baggrund, anvendelse og gyldighed

Proceduren omfatter thawing med KitaZato medie, af blastocyster vitrificeret med KitaZato medie i Cryotech-strå.

 

Ansvar
Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensiler

Reagenser

Sterilbænk L124, K-system

Nikon Mikroskop SMZ1500

 

Cryotubes

35 mm petriskål

Metalholder til petriskål

180-250 µm pipette

1000 µl pipettespids + pipette

6 brøndsbakke

Stopur

Pincet

Flamingokar i stålindsats med flydende nitrogen

4-brøndsbakke til transferering med blastocystmedie i brønd 3 og 4.

Blastocystmedie

Liquid Paraffin

KitaZato Thawing:

2 x 4 ml Thawing solution TS

1 x 4 ml Diluent solution DS

1 x 4 ml Washing solution WS

 

 

Fremgangsmåde

 • • 4,0 ml TS-medie (1 vial), 35 mm petriskål og evt. metalholder sættes i bordinkubator i 60 min inden brug.

 • • DS og WS medie tages ud af køleskab min 30 min før brug og sættes ved stuetemperatur. Når der åbnes en ny pakke afpipetteres 1 ml af hvert medie i 2 cryotubes. Resten af mediet sættes i køleskab igen.

 • • Flamingokar fyldes med flydende nitrogen og strået tages op af fryseren. Vær opmærksom at nitrogenen fordamper hurtigt pga. metalholderen.

 • • Klargør en pipette.

 • • Tag strået ud af visiotuben, check cpr-nr. og fjern yderrørret fra strået under flydende nitrogen. Sæt selve strået i et hjørne i flamingokarret.

 • • 300 µl DS afpipetteres i brønd 1 i en 6-brøndsbakke.

 • • Sæt evt. petriskålen i metalholderen og hæld TS i petriskålen.

 • • Petriskålen flyttes under mikroskopet hurtigst muligt.

 • • Tag strået med venstre hånd med den sorte spids væk fra en selv og put strået ned i TS i en hurtig bevægelse – 1 sek. Minutur startes.

 • • Vent 30 sek. og lad blastocysten selv falde af strået. Hvis dette ikke er sket efter 30 sek. bevæges strået forsigtigt frem og tilbage. Tag evt. en pipette og pust forsigtigt omkring blastocysten eller skub til strået med pipetten.

 • • (Sug aldrig blastocysten op i pipetten for at løse den fra strået. Det er bedre, at blastocysten er i TS mere end 1 minut)

 • • Efter 1 min i TS overflyttes blastocysten til DS på følgende måde:

 • • Først lidt medie i pipetten derefter blastocysten og til sidst 1 cm medie.

 • • Afsæt lidt medie i bunden af DS og lav en søjle opad i mediet og afsæt blastocysten i toppen af søjlen. Minutur startes på 9 min.

 • • 300 µl WS afpipetteres i brønd 2 i 6-brøndsbakken

 • • Efter 3 min flyttes blastocysten til WS1 på samme måde som før.

 • • 300 µl WS afpipetteres i brønd 3 i 6-brøndsbakken

 • • Efter 5 min flyttes blastocysten til WS2 med så lidt WS1 som muligt.

 • • Blastocysten afsættes i toppen af WS2 og daler ned i bunden, hvorefter den afsættes i toppen igen og daler ned.

 • • Efter 1 min flyttes blastocysten til brønd 3 i 4-brøndsbakke, hvor den skylles inden den kommes i trans hullet (hul 4)

 • • Efter ca. en time kontrolleres om blastocysten har overlevet