Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Næsefractur - patientforløb

 

Forløb: Skadestue à Hjem à Egen otolog ? Amb. à Opvågning à OP à Opvågning à udskrivelse à Amb. kontrol

 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

 

Der modtages henvisning fra egen otolog, tilsynshenvisning fra indlagt patients stamafdeling eller grøn seddel fra ØNH Forvagt/Bagvagt.

 

NB! Patienter set af egen læge, vagtlæge eller i skadestue/akutmodtagelsen skal vurderes hos egen otolog.

 

OBS: Hvis patient er kommet til skade i udlandet:

 • • Er der foregået behandling/indlæggelse i udlandet og er der screenet for MRSA?

 

Egen otolog,

 

Patientens stamafdeling,

 

ØNH Forvagt/Bagvagt.

 

Koordinering

 

 

Koordinator/sekretær booker patienten til først komne tid afsat til næsefraktur på akutsporet ca. 5 dage fra traumet er sket. Kontakter patienten selv ambulatoriet skal denne informeres om, at kontakte egen otolog mhp. vurdering.

 

NB! "Selvhenvender" både per telefon eller ved fysisk fremmøde må ikke bookes medmindre andet aftales med ØNH Forvagt/Bagvagt. Har egen læge bedt patient kontakte ØNH ambulatoriet direkte, sender sekretær standardfrase til denne.

 

 

Egen otolog,

 

ØNH-Koordinator/sekretær,

ØNH Forvagt/Bagvagt.

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patienten kontakter selv egen otolog førstkommende hverdag efter traumet mhp. at få en tid til vurdering af næsebruddet omkring 4-6 dage efter traumet. Patientens almen praktiserende læge kan sende henvisning til privat praktiserende otolog ved behov.

 

Patienten bedes medbringe et vellignende billede, hvor næsen ses forfra.

Patient må gerne have gjort sig overvejelse om, næsen er synlig skæv. (Subjektiv og objektiv vurdering af patient og pårørende)

 

 

 

 

Patient

Patientinformation

 

Vurdering og eventuel operation af brud på næsen (næsefraktur) (rn.dk)

Udleveres i skademodtagelsen

 

 

Skademodtagelsen

 

 

Første kontakt

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

 

 1. 1. Patienten skal møde fastende i øre-, næse- og halsambulatoriet kl. 11 eller kl. 11.15 til vurdering/videre planlægning. Præoperative fasterutiner

 

 1. 2. Patienten modtages på akutstuen. Sygeplejeplan til patient med næsefraktur i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Ambulatorium

 

 

Sekretær el. sygeplejerske

 

ØNH-spl

Observation

 

 

 

 

Diagnostiske undersøgelser

 

Vurdering

 

 

 

 

Behandling og pleje

 

 

Hævelse eller misfarvninger i ansigt, som kan sløre eventuel vurdering.

Nedsat luftpassage i næsen, brud på septum, blødning fra næsen, smerter i ansigtsskelettet. Septumhæmatom.

 

ØNH-undersøgelse

 

 • • Hvor gammel er frakturen? Den må ikke være over 10 dage gammel for at få et optimalt resultat.

 • • Er der kosmetisk indikation?

 • • Er der nedsat luftpassage, som kan forbedres ved operation?

 

 

Amb.sygeplejersken lave sygeplejeanamnese og planlægger præoperativt klargøring i EPJ.

 • • Obs MRSA og CPO

 

 

Læge og Spl.

Koordinering

 

 

Hvornår forventes det at patient kan blive opereret.

 • • Koordinatoren kontakter gangansvarlig på OP.

 • • Må der spises og drikkes inden operation og hvor længe

 

Der skal laves narkosetilsyn i ØNH-ambulatoriet, inden patient går derfra.

Patient bookes til OP via visitationssekretær

Patient meldes til Opvågningen og der laves aftale om ventetiden

 

 

Spl. Koordinator i ØNH-ambulatoriet

Forebyggelse

 

 

Skal der tænkes ”væsketerapi” og smertebehandling pga. ventetid på OP?

 

 

Spl./læge/spl.koordinator

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patient og pårørende medinddrages i beslutningen om en eventuel operation. Vi kommer med en vurdering og evt. anbefaling, men beslutningen er helt og holden patients egen.

Informeret samtykke til behandling

 

 

Læge/patient/pårørende/spl.

 

Behandling/undersøgelse

Operation er oftest samme dag, som patient er set i ambulatoriet til vurdering af næsefraktur.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

Patienten modtages og klargøres til operation på H-opvågningen Præoperativ sygepleje til patienter til operation i FBE Øre-, Næse-, og halskirurgisk afdeling”

 

 

Opvågning

Behandling, pleje og

rehabilitering

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1. Klargøring af operationsstue og fremstilling til operation af næsefraktur

 2. 2. Anæstesi til reponering af næsefraktur

 

Plejeopgaver efter operation: Sygepleje og information til dagkirurgiske patienter tilhørende næsesøjlen

 

OP-teamet

 

 

Opvågning

Forebyggelse

 

 

Der anlægges gips-/hexalite skinne over næseryg ved OP-afslutning

 

 

OP-team

Koordinering

 

 

 

 

 1. 1. Efter operations flyttes patienten på H-opvågning

 2. 2. Patienten udskrives fra H- opvågningen

 3. 3. Sekr. Booker tid, når OP-notat skrives. Der skal som udgangspunkt ikke bookes tamponadefjernelse i weekenden

 

 

OP-team

Opvågning

 

Sekretær

 

 

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten overgår til andet regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

Kan udskrives af sygeplejerske Udskrivelse af dagkirurgisk Øre-, næse-, halspatient

Der udleveres: Tak for denne gang - til dig som Øre-Næse-Hals patient

 

 

Opvågning

Forebyggelse

 

Efter operation af brud på næsen

 

Opvågning

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

 

 

Patient kommer 5 dage efter operation og får fjernet tamponader i næsen.

 • • Sekr. Booker tid, når OP-notat skrives. Der skal som udgangspunkt ikke bookes tamponadefjernelse i weekenden

 • • H-opvågningen informerer om ambulant tid/e-brev

 

 

Læge/spl/sekr.

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

 

Patienten modtages i ambulatoriet til tamponadefjernelse og kontrol på 5. dagen efter operation

 

 

Læge/spl.

Behandling, pleje og rehabilitering

 

 

Pt. vurderes for evt. skævhed og nedsat luftpassage ved fjernelse af tamponader

 

Læge/spl.

Forebyggelse

 

 

 • • Der udleveres NaCl spray og folder om saltvandssnusning.

 • • Næseskinne skal bibeholdes i 10 dage efter operation.

 

ØNH-Spl.

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

Patient vejledes i at vurdere evt. skævhed og nedsat luftpassage ved fjernelse af næseskinne på 10. dagen.

 

 

Læge/spl.

Afslutning

 

 

Afsluttes efter amb. Kontrol og fjernelse af tamponader med information om at kontakte os, hvis næsen er synlig skæv eller der er nedsat luftpassage efter fjernelse af skinne på 10. dagen.

 

Hvis ikke patient har henvendt efter fjernelse af skinne, er patient afsluttet i ØNH-regi.

 

 

Læge

 

Målgruppe – modtagelse

Patient til vurdering og operation af næsefraktur

Formål

At sikre et godt patientforløb og gode overgange.

Referencer

Kommunikation i det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivningsforløb