Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Næsefraktur - patientforløb

 

Forløb: Skadestue à Hjem à Egen otolog à Amb. à Opvågning à OP à Opvågning à udskrivelse à Amb. kontrol 

 

 

 

Før kontakt 

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden. 

 

 

Kerneydelser 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Henvisning / Visitation 

 

Der modtages henvisning fra egen otolog, tilsynshenvisning fra indlagt patients stamafdeling eller grøn seddel fra ØNH Forvagt/Bagvagt. 

 

NB! Patienter set af egen læge, vagtlæge eller i skadestue/akutmodtagelsen skal vurderes hos egen otolog. 

 

OBS: Hvis patient er kommet til skade i udlandet:  

 • • Er der foregået behandling/indlæggelse i udlandet og er der screenet for MRSA? 

 

Egen otolog,  

 

Patientens stamafdeling,  

 

ØNH Forvagt/Bagvagt. 

 

Koordinering 

 

 

Koordinator/sekretær booker patienten til først komne tid afsat til næsefraktur på akutsporet ca. 5 dage fra traumet er sket. Kontakter patienten selv ambulatoriet skal denne informeres om, at kontakte egen otolog mhp. vurdering.  

 

NB! "Selvhenvender" både per telefon eller ved fysisk fremmøde må ikke bookes medmindre andet aftales med ØNH Forvagt/Bagvagt. Har egen læge bedt patient kontakte ØNH ambulatoriet direkte, sender sekretær standardfrase til denne. 

 

 

Egen otolog,  

 

ØNH-Koordinator/sekretær,  

ØNH Forvagt/Bagvagt. 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

 

Patienten kontakter selv egen otolog førstkommende hverdag efter traumet mhp. at få en tid til vurdering af næsebruddet omkring 4-6 dage efter traumet. Patientens almen praktiserende læge kan sende henvisning til privat praktiserende otolog ved behov. 

 

Patienten bedes medbringe et vellignende billede, hvor næsen ses forfra.  

Patient må gerne have gjort sig overvejelse om, næsen er synlig skæv. (Subjektiv og objektiv vurdering af patient og pårørende) 

 

 

 

 

Patient 

Patientinformation 

 

Vurdering og eventuel operation af brud på næsen (næsefraktur) (rn.dk)  

Udleveres i skademodtagelsen 

 

 

Skademodtagelsen 

 

 

Første kontakt 

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret. 

 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Modtagelse / dokumentation 

 

 

 1. 1. Patienten skal møde fastende i øre-, næse- og halsambulatoriet kl. 11 eller kl. 11.15 til vurdering/videre planlægning. Præoperative fasterutiner  

 

 1. 2. Patienten modtages på akutstuen. Sygeplejeplan til patient med næsefraktur i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Ambulatorium 

 

 

Sekretær el. sygeplejerske 

 

ØNH-spl 

Observation 

 

 

 

 

Diagnostiske undersøgelser 

 

Vurdering 

 

 

 

 

Behandling og pleje 

 

 

Hævelse eller misfarvninger i ansigt, som kan sløre eventuel vurdering. 

Nedsat luftpassage i næsen, brud på septum, blødning fra næsen, smerter i ansigtsskelettet. Septumhæmatom. 

 

ØNH-undersøgelse 

 

 • • Hvor gammel er frakturen? Den må ikke være over 10 dage gammel for at få et optimalt resultat. 

 • • Er der kosmetisk indikation?  

 • • Er der nedsat luftpassage, som kan forbedres ved operation? 

 

 

Amb.sygeplejersken lave sygeplejeanamnese og planlægger præoperativt klargøring i EPJ. 

 • • Obs MRSA og CPO 

 

 

Læge og Spl. 

Koordinering 

 

 

Hvornår forventes det at patient kan blive opereret.  

 • • Koordinatoren kontakter gangansvarlig på OP. 

 • • Må der spises og drikkes inden operation og hvor længe 

 

 • • Der skal laves narkosetilsyn i ØNH-ambulatoriet, inden patient går derfra. 

 • • Patient bookes til OP via visitationssekretær 

 • • Patient meldes til Opvågningen og der laves aftale om ventetiden 

 

 

Spl. Koordinator i ØNH-ambulatoriet 

Forebyggelse 

 

 

Skal der tænkes ”væsketerapi” og smertebehandling pga. ventetid på OP? 

 

 

Spl./læge/spl.koordinator 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere 

 

 

Patient og pårørende medinddrages i beslutningen om en eventuel operation. Vi kommer med en vurdering og evt. anbefaling, men beslutningen er helt og holden patients egen. 

Informeret samtykke til behandling 

 

 

Læge/patient/pårørende/spl. 

 

Behandling/undersøgelse 

Operation er oftest samme dag, som patient er set i ambulatoriet til vurdering af næsefraktur. 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

 

Ansvarlig 

 

Modtagelse / dokumentation 

  

 

Patienten modtages og klargøres til operation på H-opvågningen Præoperativ sygepleje til patienter til operation i FBE Øre-, Næse-, og halskirurgisk afdeling” 

 

 

Opvågning 

Behandling, pleje og  

rehabilitering 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1. Klargøring af operationsstue og fremstilling til operation af næsefraktur 

 1. 2. Anæstesi til reponering af næsefraktur 

 

Plejeopgaver efter operation: Sygepleje og information til dagkirurgiske patienter tilhørende næsesøjlen 

 

OP-teamet 

 

 

Opvågning 

Forebyggelse 

 

 

Der anlægges gips-/hexalite skinne over næseryg ved OP-afslutning 

 

 

OP-team 

Koordinering 

 

 

 

 

 1. 1. Efter operations flyttes patienten på H-opvågning  

 1. 2. Patienten udskrives fra H- opvågningen 

 1. 3. Sekr. Booker tid, når OP-notat skrives. Der skal som udgangspunkt ikke bookes tamponadefjernelse i weekenden 

 

OP-team 

Opvågning 

 

Sekretær 

 

 

                               

Udskrivelse/Afslutning 

                            Ydelser når patienten overgår til andet regi. 

 

Kerneydelser 

 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

Koordinering / dokumentation 

 

 

 

 

Kan udskrives af sygeplejerske Udskrivelse af dagkirurgisk Øre-, næse-, halspatient 

Der udleveres: Tak for denne gang - til dig som Øre-Næse-Hals patient  

 

 

Opvågning 

Forebyggelse 

 

Efter operation af brud på næsen 

 

Opvågning 

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering 

 

 

 

 

Patient kommer 7 dage efter operation og får fjernet evt. tamponader og hexlite skinne fra næsen.  

 • • Sekr. Booker tid, når OP-notat skrives. Der skal som udgangspunkt ikke bookes  i weekendener 

 • • H-opvågningen informerer om ambulant tid/e-brev 

 

 

Læge/spl/sekr. 

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering 

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi. 

 

Kerneydelse 

 

Aktivitet 

 

Ansvarlig 

 

Modtagelse / dokumentation 

 

 

Patienten modtages i ambulatoriet til evt. Tamponade og skinne fjernelse og kontrol på 7. dagen efter operation 

 

 

Læge/spl. 

Behandling, pleje og rehabilitering 

 

 

Pt. vurderes for evt. skævhed og nedsat luftpassage ved fjernelse af tamponader 

 

Læge/spl. 

Forebyggelse 

 

 

Der udleveres NaCl spray og folder om saltvandssnusning.  

 

  

ØNH-Spl.  

Afslutning 

 

 

Afsluttes efter amb. Kontrol og fjernelse af skinne og evt. Tamponader.  

 

Læge 

 

 

Målgruppe – modtagelse 

Patient til vurdering og operation af næsefraktur 

 

Formål 

At sikre et godt patientforløb og gode overgange.  

 

Referencer 

Kommunikation i det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivningsforløb