Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Næsefractur - patientforløb

 

Forløb: Skadestue ? Hjem ? Amb. ? Opvågning ? OP ? Opvågning ? udskrivelse til hjemmet ? Ambulant kontrol

 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

Der modtages henvisninger fra vagtlæge ellers er patienten set i skadestuen og der foreligger et journalnotat.

 

OBS: Hvis patient er kommet til skade i udlandet: Er der foregået behandling/indlæggelse i udlandet og er der screenet for MRSA?

 

 

Vagtlæge/skademodtagelsen

 

 

 

 

 

Koordinering

 

 

Sekretær booker den første kontakt i de ledige tider til næsefraktur på akutstuen, når patienten ringer herind først komne hverdag, som det er aftalt i skadestuen eller med vagthavende ØNH-læge.

 

Der skal podes for Coronavirus 3 dage før vurdering i ØNH-amb.

 

 

Patient/ØNH-læge/ØNH-sekretær

 

Henviser el. booker

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patienten bedes selv om at kontakte os efter besøg i skadestuen med henblik på at få en tid i ØNH-ambulatoriet til vurdering af næsebruddet.

 

Patient skal selv bestille tid til COVID-19 test i det nærmeste hospitals podetelt.

 

Patienten bedes medbringe et vellignende billede, hvor næsen ses forfra. Patient bedes møde fastende (fra kl. 6)

Patient må gerne have gjort sig overvejelse om, næsen er synlig skæv. (Subjektiv og objektiv vurdering af patient og pårørende)

 

 

Skademodtagelsen/patient

 

Patient

Patientinformation

 

Før en eventuel næseoperation Udleveres i skademodtagelsen

 

 

Skademodtagelsen

 

 

Første kontakt

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

Tjek patientens svar på Covid-19 , inden patienten tages ind på stuen

 

 1. 1. Patienten skal faste fra kl. 06 på operationsdagen og møde i øre-, næse- og halsambulatoriet kl. 11 eller kl. 11.15 til vurdering. Præoperative fasterutiner

 

 1. 2. Patienten modtages på akutstuen i ambulatoriet. Sygeplejeplan til patient med næsefraktur i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Ambulatorium

 

Sekretær el. sygeplejerske

 

Patient

 

 

 

ØNH-spl

Observation

 

 

 

 

Diagnostiske undersøgelser

 

Vurdering

 

 

 

 

Behandling og pleje

 

 

Hævelse eller misfarvninger i ansigt, som kan sløre eventuel vurdering.

Nedsat luftpassage i næsen, brud på septum, blødning fra næsen, smerter i ansigtsskelettet. Septumhæmatom.

 

ØNH-undersøgelse

Evt. fiberskopi

 

 • • Hvor gammel er frakturen? Den må ikke være over 10 dage gammel for at få et optimalt resultat.

 • • Er der kosmetisk indikation?

 • • Er der nedsat luftpassage, som kan forbedres ved operation?

 

Pt screenes for MRSA, hvis ikke dette er gjort

 

Amb.sygeplejersken behøver ikke oprette plejeplan i EPJ, men der skal sikres BT og højde/vægt til præoperativt tilmeldingsskema.

 

 

 

Læge og Spl.

Koordinering

 

 

Hvornår forventes det at patient kan blive opereret.

 • • Koordinatoren kontakter gangansvarlig på OP.

 • • Må der spises og drikkes inden operation og hvor længe

 

Der skal laves narkosetilsyn i ØNH-ambulatoriet, inden patient går derfra.

Patient bookes til OP via visitationssekretær

Patient meldes til Opvågningen og der laves aftale om ventetiden

 

 

Spl. Koordinator i ØNH-ambulatoriet

Forebyggelse

 

 

Skal der tænkes ”væsketerapi” pga. ventetid på OP?

 

 

Spl./læge/spl.koordinator

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patient og pårørende medinddrages i beslutningen om en eventuel operation. Vi kommer med en vurdering og evt. anbefaling, men beslutningen er helt og holden patientens egen.

Informeret samtykke til behandling

 

 

Læge/patient/pårørende/spl.

 

Behandling/undersøgelse

Operation er oftest samme dag, som patient er set i ambulatoriet til vurdering af næsefraktur.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

Patienten modtages på H-opvågningen og klargøres til operation Præoperativ sygepleje til patienter til operation i FBE Øre-, Næse-, og halskirurgisk afdeling”

 

 

DASY

Behandling, pleje og

rehabilitering

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1. Klargøring af operationsstue

 2. 2. Patienten modtages på operationsgangen

 3. 3. Anæstesi til reponering af næsefraktur

Der fremstilles til operation efter gældende retningslinier operation af næsefraktur

 

 

Plejeopgaver i DASY efter operation: Sygepleje og information til dagkirurgiske patienter tilhørende næsesøjlen

 

 

OP-teamet

 

 

 

 

 

 

DASY

Forebyggelse

 

 

Der anlægges gips-/hexalite skinne over næseryg ved OP-afslutning

 

 

OP-team

Koordinering

 

 

 

 

 1. 1. Efter operations flyttes patienten på opvågning

 2. 2. Patienten udskrives fra H- opvågningen hvis patientens tilstand tillader det

 3. 3. Sekr. Booker tid, når OP-notat skrives. Der skal som udgangspunkt ikke bookes tamponadefjernelse i weekenden

 

 

OP-team

Opvågning

 

Sekretær

 

 

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten overgår til andet regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

Kan udskrives af sygeplejerske – se Indikationer for udskrivelse: Udskrivelse af dagkirurgisk Øre-, næse-, halspatient

Der udleveres: Tak for denne gang - til dig som Øre-Næse-Hals patient

 

 

Spl. I DASY

Forebyggelse

 

Postoperativ information Efter operation af brud på næsen

 

DASY

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

 

 

Patient kommer 5 dage efter operation og får fjernet tamponader i næsen.

 • • Sekr. Booker tid, når OP-notat skrives. Der skal som udgangspunkt ikke bookes tamponadefjernelse i weekenden

 • • H-opvågningen informerer om ambulant tid/e-brev

 

 

Læge/spl/sekr.

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

 

Patienten modtages i ambulatoriet til tamponadefjernelse og kontrol på 5. dagen efter operation

 

 

Læge/spl.

Behandling, pleje og rehabilitering

 

 

Patienten informeres om det videre forløb.

 • • Næseskinne skal bibeholdes i 10 dage efter operation.

 

 

Læge/spl.

Forebyggelse

 

 

Der udleveres NaCl spray og folder om saltvandssnusning.

 

ØNH-Spl.

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

 

Vejledes i at vurdere evt. skævhed og nedsat luftpassage ved fjernelse af næseskinne på 10. dagen.

Hvis ikke patient har henvendt efter fjernelse af skinne, er patient afsluttet i ØNH-regi.

 

Læge/spl. og

Patient

Afslutning

 

 

Afsluttes efter amb. Kontrol og fjernelse af tamponader med information om at kontakte os, hvis næsen er synlig skæv eller der er nedsat luftpassage efter fjernelse af skinne på 10. dagen.

 

 

 

Læge

 

Målgruppe – modtagelse

Patient til vurdering og operation af næsefraktur

Formål

At sikre et godt patientforløb og gode overgange.

Referencer

Kommunikation i det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivningsforløb