Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Insulinbehandling af gravide - vejledende retningslinje

 

 

Definition

Hypoglykæmi under antidiabetisk behandling, der kan behandles af patienten selv evt. i samarbejde med plejepersonalet. Blodsukker <4 mmol/l samt symptomer.

 

Årsager

• for lidt mad

• udskudte eller manglende måltider

• fysisk aktivitet ud over det vanlige

• for meget insulin/visse tablettyper

• forkert injektionsteknik (intramuskulært eller insulinpuder)

• indtagelse af større mængder alkohol uden samtidig indtag af kulhydrat

 

Symptomer

• sultfølelse

• indre uro

• sveder (koldsved)

• ryster

• nedsat koncentrationsevne

• irritabel

• vred, aggressiv

• handlingslammet

 

Hos patienten med lang diabetesvarighed ses ofte uspecifikke symptomer som f.eks. prikken omkring munden eller i fingerspidserne.

  

Forslag til langsomt optagelige kulhydrater i mængder af 10 g kulhydrat:

½ skive rugbrød eller mørkt franskbrød, ½ bolle, ½ dl havregryn.

 

Skyldes hypoglykæmien fysisk aktivitet, bør der gives mindst 20 gram hurtigt optageligt kulhydrat, efterfulgt af mindst 1 skive brød, idet blodsukkeret, afhængig af intensitet og varighed af aktiviteten, fortsat kan være påvirket længe efter.

 

Forebyggelse

Hvis diabetikere i insulinbehandling skal mindske risikoen for lave blodsukre, er de afhængige af:

• regelmæssig blodsukkermåling, samt justering af antidiabetisk behandling ud fra blodsukkerprofiler

• regelmæssigt måltidsmønster (5-6 måltider dagligt). Fordelt på 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider

• at insulinadministration og -injektionsteknik er korrekt – se bilag 1-4

• at der tages højde for fysisk aktivitet ud over det vanlige (mindre insulin eller mere mad)

• at lave blodsukre behandles sufficient (ikke sufficient behandling øger risikoen for gentagelse)

 

Injektion af insulin til gravide – vejledende retningslinje

 

Vejledningen kan følges når der anvendes engangspenne som: Flexpen, InnoLet og Solostar.

 

  1. 1. Insulinet blandes grundigt, hvis der er tale om en uklar insulin. Vend pennen på hovedet 20 gange, hvorved kuglen i ampullen blander insulinet. Må ikke rystes.

OBS: NovoMix 30, 50, 70 skal også, første gang de anvendes, rulles vandret mellem hænderne frem og tilbage 10 gange.

 

  1. 2. Klare insuliner skal ikke blandes

 

  1. 3. Sæt ny nål på. (Voksne kan anvende 4, 5 eller 6mm nåle)

Nåle må ikke genbruges.

Brugte nåle mister glidebelægningen og har ofte modhager, som medfører arvævsdannelse.

Flere insulintyper kan krystallisere i nålen, hvis den bliver siddende på pennen og derved blokere for insulinen.

 

  1. 4. Tryk stemplet i bund, kommer der en dråbe insulin ud, er pennen klar

(dråben skal kunne løbe ned ad nålen)

 

  1. 5. Kommer der ikke insulin ud, indstilles pennen til 1 eller 2 enheder, og stemplet trykkes i bund. Hvis der, efter gentagne gange ikke kommer insulin ud gennem nålen, skift da nål og gentag proceduren. Hjælper det ikke, tag en anden pen.

(OBS. Med en ny pen skal proceduren ofte gentages flere gange, inden der kommer insulin ud af nålen).

 

  1. 6. Indstil insulindosis

Doser over 40-50 enheder deles i 2 indstik. For insulinerne Tresiba og Toujeo må der gives op til 80 enheder ad gangen jævnfør produktvejledningen.

 

  1. 7. Vælg injektionssted. Vær omhyggelig med fordeling af injektionerne for at forebygge insulinpuder (insulininfiltrater/lipohypertrofi). Se bilag 1-4.

 

  1. 8. Med 4 og 5 mm nåle stikkes lodret på plan hud

Er der meget lidt fedtvæv, eller der anvendes en 6 mm nål, stikkes i en løftet hudfold.

Bliv ved med at holde på hudfolden til stemplet er trykket i bund. Hold trykket på stemplet i nogle sekunder. Slip hudfolden og tæl til 10 inden nålen trækkes ud.

Nålen tages af pennen og kommes i en kanylebøtte.

 

  1. 9. Noter på stikkeskemaet hvor der er givet insulin i dag

 

OBS! Når pennen med uklar insulin er ved at være tom, skal man være opmærksom på:

Er der under 12 enheder insulin tilbage, når man indstiller pennen, skal dette kasseres.

(Kuglen i ampullen har ikke plads til at blande insulinet)

Er der over 12 enheder tilbage, kan disse anvendes, og resten kan tages af en ny pen.

Penne med klar insulin kan tømmes helt.

 

 

 

Bilag: 1, 2, 3 og 4 vedr. fordeling af insulin

 

Fordeling af insulin i låret
fra pressefold til sidesøm.
En håndsbredde fra knæet og op til lysken.
Der skal være ca.1cm mellem hvert stik

 

 

 

 

 

 

låret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling af insulin i maven
Ca 1,5 cm fra navlen.
Der skal være ca.1 cm mellem hvert stik.

 

 

 

 

 

 

 

maven 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling af insulin i maven
Ca 1,5 cm fra navlen.

Der skal være ca.1cm mellem hvert stik

 

 

 

 

 

 

 

maven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling af insulin i hoften

Der skal være ca.1 cm mellem hvert stik

 

 

 

 

 

 

Billede 1