Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urologisk samme dags børnekirurgi – Anæstesi Nord

Beskrivelse

Forundersøgelse/anæstesitilsyn

Operationsindikation stilles, præbookingskema udfyldes, selvdeklaration for børn udleveres og udfyldes i samarbejde med forælder/værge. Begge underskrives.

Barn og forældre/værge henvender sig i anæstesiambulatoriet med henblik på præoperativt anæstesiologisk tilsyn

Forberedelse

Udenomsfunktion:

Urologisk sekretær sender indkaldelse. Fremrykkes operationstidspunktet tager urologisksekretær telefonisk kontakt til forældrene.

Tirsdage bestilles pålægschokolade, chips, saltstænger, kiks og is. Der er altid brød og smør.

Der anvendes engangssengetøj, som bestilles efter behov tirsdage.

Sekretærfunktion, senest dagen før:

Skaffer og pakker journal, tjekliste, brun medicinkuvert, kørselsseddel, armbånd og labels.

Opvågningspersonale:

Torsdag sidst på dagen bestilles og opredes 4 voksensenge – til 8 børn.

Modtagelse

Barnet møder fastende i trafikcentrum på 3. sal. Henvender sig til sekretariat via vægtelefonen.

Sygeplejerske fra opvågningen byder velkommen og viser til rette i pårørenderum (”det gamle”). Procedurer udføres i henholdt til tjekliste. Ametop påsættes alle børn.

Operation

Børneanæstesierne udføres/koordineres af et team bestående af 2 anæstesisygeplejersker og en børneanæstesiolog evt. suppleret at en H-uddannelseslæge.

Anæstesisygeplejerskerne begynder forberedelserne på begge OP-stuer kl. 07:45.

Anæstesilægen møder på stuen kl. 08:00. Første barn hentes til stuen umiddelbart herefter.

Anæstesisygeplejersken eller anæstesilægen henter barnets journal på anæstesiens sekretariat og henter derefter barnet i ”det gamle pårørenderum”. Barnet er i eget tøj. Det er ok, at forældrene er i eget tøj og kun håret dækket af en OP-hue.

Barnet anæsteseres, forældrene følges/forklares tilbage til trafikcentrum, hvor der vil være kaffe. Alternativt kan forældrene følges tilbage til sekretariatet, hvor en sekretær vil tage over. Følges af den person på stuen som har bedst tid.

Barnet opereres – anæstesi svarende til ”hernia-pakken” inkl. blok.

Ved afslutningen af anæstesien afhenter portøren sengen i opvågningen.

Barnet følges til opvågningen – anæstesijournal, tjeklister og label skal følge barnet.

Ifølge opdateret Booking-plan kan forløbet følges – se vejledning.

Opvågning

Forældre hentes optimalt umiddelbart når OP-stuen forlades med barnet.

Mellem brug af seng rengøres disse opredes på ny af personale fra opvågningen.

Opvågningsophold efter vanlige rutiner – se tjekliste.

Udskrivning

Barnet kan udskrives fra opvågning af opererende kirurg og ansvarlig anæstesiolog (kan effektueres i pause mellem to operationer). Dokumenteres på tjekliste der følger barnets journal og på anæstesijournal.

Kirurgisk stillingtagen til postoperativ plan.

Medgives skriftligt råd om videre smertebehandling efter udskrivning.

Hvis udskrivning direkte til hjemmet ikke kan gennemføres tager anæstesiologen kontakt til børneafdeling med henblik på forlænget ophold der. I reglen vil årsagen til forlænget ophold skyldes manglende evne til at lade vandet eller postoperativ kvalme/opkastning / kirurgisk komplikationer eller blødning.