Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning af børn fra børneafdelingerne og børneambulatoriet til fysio- og/eller ergoterapi

 

Formål

At sikre at det sundhedsfaglige personale på de pågældende afdelinger og ambulatorier kan identificere, hvilke børn der skal henvises til fysio- og/eller ergoterapi.

 

Beskrivelse

I følgende beskrives, hvornår børn skal henvises til fysio- og/eller ergoterapi. Instruksen er ikke udtømmende, og det er muligt at rette henvendelse til fysio- og/eller ergoterapeut i Pædiatrisk Team, hvis læge er i tvivl om grundlag for henvisning.

 

Hvilke børn skal henvises

Hvornår skal børnene henvises

Se yderligere

Præmature børn GA < 32 uger

Børnene henvises til et samlet fysio- og ergoterapeutisk tilbud bestående af følgende:

 

Fysioterapi til alle børn ved korrigeret alder 9 og 18 mdr.

 

 

 

 

Fysio- og ergoterapi til alle børn ved 3 og 5 år




Fysioterapi til præmature børn med gestationsalder 32 uger ved korrigeret alder 1, 9 og 18 måneder i ambulant forløb. https://pri.rn.dk/Sider/33222.aspx

 

Ambulant ergoterapi og fysioterapi til præmature børn med gestationsalder ‹ 32 uger ved 3 og 5 år

https://pri.rn.dk/Sider/30469.aspx

 

Børn med medfødt parese af OE (Plexus brachialis)

Hvis et barn på Neonatalafdelingen får konstateret parese af arm, henvises til fysioterapi med henblik på vejledning af forældre.

Endvidere henvises til ortopæd, der følger op på barnet.

 

Plexus brachialis læsion – medfødt

https://pri.rn.dk/Sider/22172.aspx

Børn født med klumpfødder

Hvis barnet er indlagt på Neonatalafdelingen, og O-læge vurderer behov for fysioterapi, henvises til fysioterapi i Pædiatrisk Team. Behandlingen varetages med supervision af fysioterapeut fra ortopædkirurgisk område.

 

Børn der er udskrevet behandles udelukkende af fysioterapeut tilknyttet ortopædkirurgisk område.

 

 

Børn med stramhed af halsmuskulaturen (Torticollis)

Henvises til fysioterapi.

 

 

Børn med udelukkende kranieasymmetri henvises IKKE til fysioterapi.

Fysioterapi til børn med congenit muskulær torticollis, børn med plagiocephali og børn med foretrukken hovedrotation

https://pri.rn.dk/Sider/25626.aspx

Børn fra 0-6 år
med forsinket psykomotorisk udvikling

Ved tegn på forsinket udvikling inden for fin- og grovmotorik, perception, kognition og adfærd henvises til både fysioterapi og ergoterapi.

Obs! Børn, der tidligere har været udredt her, kan ikke genhenvises.

 

https://pri.rn.dk/Sider/15337.aspx

Børn med respiratoriske vanskeligheder

Børn som ikke sufficient formår at mobilisere sekret, kan henvises til fysioterapi.

 

Hvis henvisning på indlagte børn modtages inden 13.30, tilstræbes det, at behandlingen effektueres samme dag.

 

Fysioterapi til børn med respiratoriske vanskeligheder

https://pri.rn.dk/Sider/23019.aspx

Børn med spise- vanskeligheder

Børn, der af forskellige grunde har svært ved at spise, kan henvises til ergoterapi.

 

Akut opstået og betydeligt funktionstab i henhold til alder (erhvervet hjerneskade, svær refleksdystrofi)

Henvises til fysioterapeutisk og ergoterapeutisk vurdering og indsats.

 

Børn med sansemotoriske vanskeligheder

Børn med specifikke vanskeligheder inden for sansemotorik kan henvises til fysioterapi og ergoterapi.

 

 

Børn med sanse-

bearbejdningsvanske-

ligheder

 

 

Børn med specifikke vanskeligheder inden for sansebearbejdning kan henvises til fysioterapi og ergoterapi

For uddybning af hvornår børn skal henvises til undersøgelse af sansebearbejdningsvanskeligheder, se bilag 1.

Børn med hovedpine

Børn med ryg- og hovedpineproblematikker henvises ikke til fysioterapi.

 

De anbefales at søge hjælp ved fysioterapeut i primærsektor via henvisning fra egen læge.

 

Børn med funktionelle symptomer, smerter, og lignende

Børn med betydelige begrænsninger i daglig funktionsevne kan henvises til fysioterapi og ergoterapi.

 

 

Børn med funktionsnedsættelser efter sygdom eller mistanke om forsinket motorisk udvikling

 

 

Børn med begrænsninger inden for det grovmotoriske område kan henvises til fysioterapi.

 

Børn med begrænsninger eksempelvis relateret til ansigt kan henvises til ergoterapi.

 

 

Behov for hjælpemidler

Ved vurdering af midlertidigt behov for hjælpemidler kan henvises til ergoterapi.