Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indberetning af alvorlige uønskede hændelser

 

Formål

At sikre, at indberetning af uønskede alvorlige hændelser sker i overensstemmelse med Fertilitetsenheden Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.


 

Beskrivelse

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Baggrund, anvendelse og gyldighed 
Denne procedure omhandler indberetning af alvorlige uønskede hændelser til Styrelsen For Patientsikkerhed. Ifølge vævslovens § 13, stk. 1-2 skal vævscentre og sundhedspersonale indberette alvorlige uønskede hændelser, der kan have indflydelse på eller forbindelse med vævs og cellers kvalitet og sikkerhed, og som kan tilskrives udtagning, testning, forarbejdning, opbevaring eller distribution af væv og celler. Der skal indberettes straks ved konstateringen.

 

Fremgangsmåde

Indberetningen af alvorlige uønskede hændelser skal ske på et særligt skema, der findes på Styrelsen For Patientsikkerheds hjemmeside.

 

Eksempler på kriterier for en alvorlig uønsket hændelse:

 

  • • Alle situationer hvor der er fejlidentifikation eller forbytninger af gameter eller embryoner.

  • • Uønsket hændelse, hvor alle æg mistes i en cyclus.

  • • Fejlagtig frigivelse af germinal væv (selv om det ikke blev brugt).

  • • Situationer hvor hændelsen kan have indflydelse på andre patienter, fordi samme procedure/udstyr er blevet brugt.

  • • En hændelse som medfører tab af sporbarhed til gameter eller embryoner.

  • • Hændelser som medfører kontaminering eller krydskontaminering.

  • • Utilsigtet tab af gameter eller embryoner (f.eks. pga. inkubator funktionsfejl, utilsigtet udsmidning, manipulations fejl), som resulterer i totalt tab i chance for graviditet i den cyklus.