Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Årsager til pludseligt kollaps eller hjertestop hos gravide

Vasovagal synkope

Aortocaval kompression

Hypovolæmi: Ekstrauterin graviditet, abruptio placentae, uterus ruptur, placenta prævia, miltruptur, leverruptur, atoni

Emboli: Lungeemboli, amnionvæske-emboli

Toxicitet: Magnesiumsulfat, lokal-anæstetikum, opioid

Hjertesygdom: Kardiomyopati, aortadissektion

Cerebralt: Eklampsi, ødem/infarkt/blødning, hypoglykæmi

Infektion: Sepsis

 

Fuldt venstredrejet sideleje

Fri luftveje

Ilttilførsel med højt flow

IV-adgang over diaphragmaniveau

500 ml NaCl i.v.

Tilkald obstetriker (Forvagt 40670 Bagvagt 40669)

Vurder FHR

Udred årsag

Hjertestop – aktiver hjertestopkald (Ring 111-01 fra en hvilken telefon som helst i afsnittet) og kald

Forvagt 40670

Bagvagt 40669

Rygleje- venstreforskyd uterus

HLR 30:2 med hænderne højt på sternum

Fortsæt genoplivning efter standard guidelines

Forbered akut sectio på stuen dvs skalpel på stuen.

Tilkald pædiater

Tidlig intubation

Sectio efter 4 min ved fortsat hjertestop

HLR fortsættes uafbrudt under sectio

 

Synligt gravid ca GA > 20 uger

 

Hjertestop

Ikke hjertestop

Nej

Ja

Tegn på liv hos den gravide?

GA < 20 uger, genoplivning efter standard guidelines

Truet ABCDE

Algoritme for genoplivning af gravide

Reference: www.dsog.dk