Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RADS behandlingsvejledninger

Beskrivelse

RADS er Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, som skal sikre ens anvendelse af dyr sygehusmedicin på tværs af regioner og sygehuse. På baggrund af dette udarbejder RADS behandlingsvejledninger for anvendelse af medicin inden for specifikke behandlingsområder.

Der udarbejdes regional information i relation til behandlingsvejledningerne (informationsbreve/RADS-forklæder), der fremsendes til relevante specialer, når nye/reviderede behandlingsvejledninger træder i kraft.

Region Nordjylland har mulighed for at supplere behandlingsvejledningerne med regionale tilføjelser. Dette besluttes i Lægemiddelkomiteen i samarbejde med regionale specialister. Dette kan være relevant, hvis der ikke er defineret et fast mål for implementeringen og opfyldelsen af behandlingsvejledningerne.

Hvis der er udarbejdet regionale suppleringer, vil det fremgå af implementeringsmaterialet.

 

Formålet med behandlingsvejledningerne er at sikre ens behandling og korrekt anvendelse af medicin indenfor specifikke behandlingsområder.

Behandlingsvejledningerne skal sikre en moderne, dækkende og effektiv behandling uanset, hvor i landet patienterne er bosat.

 

Behandlingsvejledninger

Alle RADS behandlingsvejledninger og rekommandationer kan tilgås via linket: http://www.regioner.dk/radsdk/behandlingsvejledninger

 

Ønskes tilgang til vejledninger og rekommandationer indenfor et specifikt område/speciale dirigeres man, ved at klikke på de nedenfor opstillede områder/specialer, videre til links til dertilhørende specifikke vejledninger.

 

Blod og plasma

 

Gigt

 

Gynækologi og fødsler

 

Hjerte-kredsløb

 

Hud

 

Immunhæmmende medicin

 

Infektioner

 

Kræft

 

Luftveje

 

Mave-tarm

 

Nervesygdomme

 

Psykiatri

 

Røntgen

 

Stofskifte

 

Øjensygdomme

 

Fremgangsmetode

Blod og plasma

Antistof (immunoglobuliner)

Primære immundefekter

Sekundære immundefekter

Guillain-Barré syndrom

Immun thrombocytopeni

Kawasaki syndrom

Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati og multifokal motorisk neuropati


Blodmangel (anæmi)

Knoglemarvssvigt

Kroniske myeloide neoplasier - jernkelerende lægemidler

Nyreinsufficiente patienter


Stamcelletransplantation (HSCT)

HSCT


Stimulation af dannelse af hvide blodlegemer (G-CSF)

Primær og sekundær neutropeni

Profylaktisk reduktion i varighed af neutropeni

Stamcellemobilisering

Blødersygdom (hæmofili)

Gigt

Børnegigt (biologiske lægemidler - reumatologi) 

Juvenil idiopatisk artritis

 

Kronisk leddegigt (biologiske lægemidler - reumatologi)

Reumatoid Artritis

 

Psoriasisgigt (biologiske lægemidler - reumatologi)

Psoriasis Atritis

 

Rygsøjlegigt (biologiske lægemidler - reumatologi)

Aktial SPA

 

Gynækologi og fødsler

Igangsættelse af fødsler

 

Hjerte-kredsløb

Blodpropforebyggende behandling (antitrombotisk behandling)

 

Antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren

Der er ikke lavet lægemiddelrekommandation. Anbefalingen er billigste produkt i primærsektoren. 


Trombocythæmning - stabil iskæmisk hjertesygdom

Trombocythæmning - AKS

Tromboseprofylakse - medicinske patienter


Tromboseprofylakse - parenkymkirurgi


Tromboseprofylakse - ved Apopleksi

Venøs tromboembolisme og sekundær profylakse

Tromboseprofylakse ved ortopædkirurgi

For Højt blodtryk i lungekredsløbet (Pulmonal Arteriel Hypertension)

Hud

Hudsygdomme (biologiske lægemidler - dermatologi)

Dermatologi

 

Immunhæmmende medicin

Organtransplantation

Hjertetransplantation

Levertransplantation

Lungetransplantation

Nyretransplantation

 

Infektioner

Leverbetændelse (hepatitis)

Hepatitis B

Hepatitis C

 

HIV/AIDS

 

Svamp (systemiske antimykotika)

 

Kræft

Behandling af metastaser (SRE/behandling af metastaser med KnAR)

SRE/behandling af metastaser med KnAR)

 

Brystkræft (Anti-HER 2) /aromatasehæmmere)

Brystkræft - Anti-HER 2

Brystkræft - Aromatasehæmmere

Blodkræft (kronisk myeloid leukæmi)

Lungekræft (ikke-småcellet lungekræft)

Knoglemarvskræft (myelomatose)

Nyrekræft (metastaserende nyrekræft)

Prostatakræft (metastatisk kastrationsresistent prostatakræft / endokrin behandling af prostatakræft)

Metastatisk kastrationsresistent prostatakræft

Endokrin behandling af prostatakræft

Tyk- og endetarmskræft (kolorektalkræft)

Neuroendokrine tumorer 

Luftveje

Astma hos børn

 

Rygerlunger/KOL

Mave-tarm

Biologiske lægemidler - gastroenterologi

 

Nervesygdomme

Multipel sklerose

Multipel sklerose - sygdomsmodificerende behandling

Multipel sklerose - behandling med Fampridin

Multipel sklerose - behandling med Nabiximols

 

Psykiatri

Psykotiske tilstande

Psykotiske tilstande hos børn og unge

Psykotiske tilstande hos voksne

Unipolar depression hos voksne

Bipolar lidelse

 ADHD

 

Røntgen

Røntgenkontraststoffer

Stofskifte

Akromegali

Væksthormon

Øjensygdomme

Aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD)

Diabetisk maculaødem (DME)

Retinal veneokklusion (RVO)

Målgruppe – modtagelse

Behandlingsvejledningerne og rekommandationer henvender sig til relevante specialer, der er dækket af RADS – behandlingsvejledninger.

Referencer

RADS behandlingsvejledninger: http://www.regioner.dk/radsdk/behandlingsvejledninger