Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kombineret koronar by pass og aortaklap

 

Formål:

 1. 1) At genskabe en god blodforsyning til de dele af myocardiet, som pga stenose i koronararterierne eller AMI har været dårligt forsynet.

 2. 2) At erstatte en insufficient aortaklap (forkalkning, infektion eller stive klapper efter gigtfeber) med en protese – mekanisk eller biologisk.

 

Vigtige afsnit

Nøglepunkter

Lejring

Rygleje

Efter gældende procedure for lejring af hjertekirurgiske indgreb

Ryglejring til hjertekirurgiske indgreb og forflytning postoperativt

Desinfektion

 

 

Klorhexidinsprit 0,5% x 2

 

Desinfektion af operationsfelt

Fremstilling

TV-OP´s sterile depot:

Hjertegrundkasse

Standard hjertebakke

Bugge-sternumspærrer

Sternumsav

Klapkasse

De la croix spærrer

Klap udmålere, mekaniske eller biologiske

Rygg og Ross

Elastikbind x 2

Lampehåndtag

Klaptester

 

Fælles sterile depot:

Kardiovaskulær afdækning

Diatermihåndtag

 

NaCl 500ml x 2

 

 

 

 

 

 

Trykluft eller batteri

 

OBS hvilken operatør

OBS hvilke vi har for tiden

 

Graftben eller -arm

 

Mekanisk klap

 

 

Indhold i hjertekarsæt

 

 

 

Til skyl af biologisk klap

Suturskabet:

 1. 1) Venebenet:

Novosyn 4-0, klippet

Novosyn 3-0

Monosyn 4-0

 

 1. 2) Thorax:

Bonewax

Ethibond 2-0 (SH)x8

Ethibond 2 x2

Prolene 7-0

Prolene 5-0

Ethibond 2-0 (V4), med og uden filt

Prolene 4-0 (KV7) x 2

Novosyn 2-0

Novosyn 0 x 2

Premicron 0 x2

Monosyn 4-0

Clips, gule og blå

Knopkanyle 1,4 mm

 

 

 

Ligaturer

Subcutis

Cutis, intracutant

 

 

 

Tobaksposesutur + opsyning af pericardiet

Ligaturer til tourniquet.

Distale anastomoser

Anastomoser på aorta

Aortaklappen- pak ikke op fra start

Lukning af aorta

Evt lukning af pericardiet

Fascie

Fiksation af dræn

Hud, intracutant

Skab på stuen:

Sprøjte 50ml x 1

Defi-skeer

Puncher 4,0

3 ml Papaverin a 20mg/ml

2,6 ml Heparin a 1000ie/ml

100 ml NaCl

 

Lang hook

Savklinge

 

Drænkonnectorer

Paceelektroder

Boots

 

 

Evt

 

Blandes med 20 ml blod til ”suppen” og bruges til venegraften

 

 

 

OBS hvilken sav

 

Y= 1/4-1/4-3/8 eller lige= 1/4- 3/8

Forbinding:

 

Forbindinger på TV-OP

Dræn + paceelektrode forbinding er i procedurepakken.

Generelt ved kombineret by pass + aortaklap operation:

 1. 1) Der arbejdes på thorax og veneben samtidig

 2. 2) Hvis arteria mammaria skal bruges, fridissikeres denne først, men påsyes først efter venegrafterne er syet på distalt og klappen er sat i.

 3. 3) Anastomoser (venegrafter) distalt på hjertet syes først på. Ligger i ”hvile” til klappen er syet i.

 4. 4) Aorta åbnes, klappen fjernes og man bestemmer nu størrelsen og fabrikat på klap (biologisk eller mekanisk)

 5. 5) Når klappen er syet i, lukkes aorta igen

 6. 6) Bruges arteria mammaria, syes denne nu på hjertet.

 7. 7) Venegrafterne syes på aorta

 8. 8) Man placerer paceelektroderne og ”går af” HLM

 9. 9) Dræn placeres og thorax lukkes

 10. 10) Beholderen med væske fra biologisk klap kasseres i dden gule spand på stuen

 11. 11) Klappen scannes ind og genbestilles på ILS online

 12. 12) Kassen fra klappen indeholder et batteri, som kasseres ved batterier

 

Revideret 11/4-2022