Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af øjenskader i Skadestuen/ Akutmodtagelsen, Thisted

 

Skarpe og stumpe traumer

Øjenomgivelser, conjunctiva og cornea inspiceres grundigt.

Ved mistanke om perforation af bulbus: Påsæt hård øjenklap, og henvis akut til Øjenafdelingen.

Ved mistanke om blow-out fraktur: Kontakt ØNH-læge, kæbekirurg eller øjenlæge m.h.p. evt. CT-skanning, eller få udført CT-skanning og kontakt derefter relevant speciale.

Ved synligt blod i forreste øjenkammer og/eller nedsat syn: Kontakt vagthavende i øjenafdelingen.

Ved mistanke om intraokulært fremmedlegeme: Kontakt vagthavende på Øjenafdelingen i Aalborg.

En klassisk situation: En patient har hamret metal mod metal (typisk hammer mod mejsel) og fornemmet et prik i øjet. Mekanismen er, at et lille metalfremmedlegeme med høj fart rammer øjet og går gennem øjets forreste lag for at ende længere inde. Typisk er der kun sparsomme eller ingen fund. Evt. kan man finde en lille gul prik på cornea efter farvning med fluorescein.

 

Abrasio corneæ

Anamnese og hornhindens udseende kan umiddelbart give diagnosen. I tvivlstilfælde kan der farves med fluorescein, idet områder med epiteldefekt farves gult.

Oculent. Kloramfenikol 1 % + recept på samme (smøres x 2-4 daglig i 5 dage). Afhængigt af symptomer kan suppleres med tbl. Acetylsalicylsyre eller tbl. Paracetamol. Evt. kan der gives NSAID-øjendråber (f.eks. ukonserverede Voltaren-minims) 2-4 gange dagl.

Kontrol hos praktiserende øjenlæge ved behov.

 

Corpus alienum corneæ

Øjenomgivelser, conjunctiva og cornea inspiceres grundigt.

Øjet bedøves med ogtt. Oxybuprokain 0,4 %. Eventuelle fremmedlegemer fjernes med vatpind (med ogtt. Oxybuprokain 0,4 % eller oculent. Kloramfenikol 1 % på).

Farvning med Fluorescein og inspektion for cornea abrasioner.

Ved fastsiddende fremmedlegeme gives oculent. Kloramfenikol 1 %, og der konfereres med Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital.

Efter fjernelse af fremmedlegeme i lokalanæstesi anbefales patienten at bære øjenklap i 3-4 timer.

 

Svejseøjne

Anamnesen sammenholdt med symptomerne lysskyhed, tåreflod og smerter samt objektive fund i form af let tåge af cornea og conjunctival hyperæmi giver diagnosen.

Behandlingen er dilatation med cyklogyl eller skopolamin samt infektionsforebyggelse med oculent. kloramfenikol 1 % x 2-4. Instruktion i smertebehandling med paracetamol/NSAID. Evt. NSAID-øjendråber.

 

Syre-baseætsninger

Anamnestisk er det vigtigt at få afklaret, om der er tale om flydende stof eller faste partikler, og hvornår skaden er sket.

PH-måling er IKKE indiceret!


Primær behandling:

  • • Bedøvelse med Ogtt. Oxybuprocain 0,4 %

  • • Skylning med isotonisk NaCl, varighed ½-1 time

  • • Faste partikler fjernes. Øjenlågene vendes og tjekkes for partikler. Anvend vatpind med oculent. kloramfenikol 1 %.

 

Derefter farves med Fluorescein for at vurdere omfanget af epitelmangel.

 

OBS! Hvis corneaepitelet mangler helt, kan der ikke umiddelbart ses farvning med fluorescein, men venter man nogle få minutter, vil cornea være kraftigt farvet. Sammenlign med cornea på den anden side.

 

Konference med Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital

  • • Ved større epiteldefekter (>¼ corneaareal)

  • • Ved svær påvirkning af vævet ved limbus (den korneosklerale overgang)

  • • Ved faste partikler, der ikke kan fjernes

 

Alle andre gives oculent. Kloramfenikol 1 % x 3 daglig i 1 uge.

Klap i 3-4 timer efter anvendelse af lokal anæstesi.

Ved fortsatte gener efter 1-2 dage kan patienten henvende sig til praktiserende øjenlæge.

 

Læsio palpebræ

Læsion af tårekanalen eller gennemgående læsion af øjenlågsranden sutureres ikke i skadestuen. Kontakt Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital.

 

Medicinske lidelser

En række medicinske tilstande af akut, subakut og mere kronisk karakter kan af og til dukke op i skadestuen. Det kan dreje sig om alt muligt, men der er en overrepræsentation af ketatitis, forreste uveitis og trykstigning i øjet. Patienter kan af og til relatere symptomerne til en bestemt begivenhed og kan have tendens til at tolke en årsagssammenhæng ind i situationen, hvor der kun er et tidsmæssigt sammenfald.

Hvis man støder på patienter, hvor det vurderes, at symptomer og fund skyldes en ”medicinsk” lidelse, anbefales det at kontakte en praktiserende øjenlæge eller øjenambulatoriet i Aalborg.