Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vitrifikation med KitaZato medie.

 

Formål

At sikre ensartet vitrification med KitaZato medie af blastocyster på dag 5/6 efter aspiration i overensstemmelse med Fertilitetsenheden, Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Apparatur, utensilier og reagenser

Apparatur

Utensilier

Reagenser

Lafbænk

Stereomikroskop (Nikon SMZ1500)

Minut-ur

250 µl pipette

1000 µl pipettespids + pipette

6 brøndsbakke

Petriskål 6 cm

Pincet

Flamingokasse med flydende nitrogen

Cryotech strå

Kitazato vitrifikationsmedie

Blasttocystmedium

 

 

Blastocysterne scores og der vurderes om der er blastocyster til vitrifikation. (Kollapsede blastocyster kan også fryses). Hvis der er blastocyster til vitrification skal følgende klargøres:

 

Klargøring af bakker

 • • Klargjort petriskål mærkes med patient label og blastocyster, der skal vitrificeres overføres hertil

 • • En 6 brøndsbakke pr. strå mærket med Patient ID

 • • Placering til hver strå udvælges og registreres således:

  • • Ved hjælp af oversigtsskemaerne (sidder i mapperne: Mortek fryseren, A – D) findes en ledig placering i Mortek N2-fryseren. Oversigtskemaet udfyldes med navn, CPR-nr, dato for frys og prioritet (farvekode er fortrykt). For at minimere risiko for fejl, må kun være en farve for hver patient i hver box

  • • Placering og farvekode noteres på dyrkningsskema

  • • I Formatex registreres hvilke blastocyster der vitrificeres. Blastocystens placering i fryser, farvekode og prioritet registreres også (ved PGT patienter er prioritetsnummer det samme som blastocyst nummer i formatex)

 

Strå og visiotube mærkes med id:

 • • Strået mærkes med frysefast label påført patientens personnummer og evt. med prioritetsnummer (f.eks. V1)

 • • Farvet visiotube mærkes med patientens navn, personnummer, dato for vitrification, hul nummer og prioritetsnummer 

Flamingokasse fyldes med flydende kvælstof og placeres på et rullebord, så det kan flyttes hen til Lafbænk

Visiotubes placeres i flamingokasse med kvælstof, sørg for at der er kvælstof i tuben under hele processen.

 

Fremgangsmåde

 • • Der arbejdes i kold bænk.

 • • Medie tages ud af køleskabet min 30 min før brug. Mediet skal have opnået stuetemperatur (25-27 grader) inden brug. Hvis der ikke skal bruges en hel pakke medie (5 stk.) afpipetteres der 300 µL ES og 600 µL VS pr. blastocyst der skal vitrificeres i cryotubs. På pakken noteres dato for åbning samt hvor mange der er brugt.

 • • 300 µl ES afpipetteres i 6-brøndsbakke.

 • • Blastocysten afsættes med 250 µm denudreingspipette i toppen af ES med så lidt dyrkningsmedie som muligt i 6-brøndsbakken og minutur startes.

 • • Fyld flydende nitrogen i flamingo karret og efterfyld lige inden blastocysten flyttes til VS1. Vær opmærksom at nitrogenen fordamper hurtigt pga metalholderen.

 • • Efter 12-15 min er blastocysten dalet ned på bunden.

 • • Check at blastocysten er reekspanderet.

 • • 300 µl VS medie afpipetteres i VS1 og VS2.

 • • Ny 250 µm denuderingspipette tages i brug for at undgå olie i resten af proceduren.

 • • Blastocysten afsættes i toppen af VS1 med så lidt ES i pipetten som muligt og minutur startes.

 • • Fjern ES mediet omkring blastocysten med det samme med pipetten og tøm pipetten.

 • • Pipetten skylles med VS1

 • • Nyt VS1 suges op i pipetten og blastocysten flyttes til et nyt sted i brønden og vaskes ved at fjerne mediet omkring den

 • • Tøm pipetten

 • • Nyt VS1 suges op i pipetten og blastocysten flyttes til et nyt sted i brønden og vaskes ved at fjerne mediet omkring den

 • • Tøm pipetten

 • • Nyt VS1 suges op i pipetten og blastocysten flyttes til et nyt sted i brønden og vaskes ved at fjerne mediet omkring den

 • • Efter 30 sek flyttes blastocysten til VS2 på følgende måde

 • • Tøm pipetten for VS1 og skyl pipetten med VS2

 • • Nyt VS2 suges op i pipetten og blastocysten afsættes i bunden af brønden med VS2

 • • Vask blastocysten ved at fjerne mediet omkring den

 • • Nyt VS2 suges op i pipetten og blastocysten flyttes til et nyt sted i bunden af brønden og vaskes ved at fjerne mediet omkring den

 • • Blastocysten vil i starten stige op mod overfladen, men når der er kommet nok VS medie ind i blastocysten bliver den liggende på bunden

 • • Efter 20-30 sek i VS2 loades blastocysten på strået på følgende måde:

 • • Sug nyt VS2 op i pipetten og sug blastocysten op i spidsen af pipetten

 • • Blastocysten afsættes på strået, som holdes vandret. Den sorte spids vender væk fra en selv.

 • • VS2 suges af, så blastocysten ligger i så lidt medie som muligt. Drej evt. strået til lodret stilling for nemmere at suge medie fra

 • • Strået overføres med det samme til karet med flydende nitrogen og strået bevæges frem og tilbage med kraftige bevægelser for at undgå luft omkring blastocysten

 • • Strået og yderøret samles og puttes i visiotuben under flydende nitrogen ved hjælp af 2 pincetter

 

Proceduren i VS1 skal ske indenfor 30 sek.

Proceduren i VS2 skal ske indenfor 20-30 sek.

Loading af blastocyst på strået skal ske indenfor 20 sek.

Hele proceduren må max tage 80 sek.