Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indkøring og vedligeholdelse af varmebord til brug under ægudtagning efter flytning og efter nyindkøb

 

Formål

At sikre, at indkøring og vedligeholdelse af varmebord efter flytning eller efter nyindkøb sker i overensstemmelse med Fertilitetsklinikken Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Identificering

 

Varmebordet ved ægudtagning er kritisk udstyr, da de glas med frisk flushing medie til brug ved ægudtagning, samt glas med aspirationsvæsken indeholdende æggene, anbringes i varmeblokke, som står på og bliver opvarmet af varmebordet.

Bioanalytikeren tager glas med aspirationsvæske én efter én med i flowbænken, for der at finde æggene under stereomikroskopet.

Alt efter, i hvilken grad lægen og bioanalytikeren har samme hastighed i deres procedurer, kan ”ventetiden” af glas med aspirationsvæske på varmebordet være i enkelte til fælde helt op på ca. 10 min.

Glasset med frisk flushingmedie står under hele aspirationen på varmebordet, parat til at blive brugt løbende.

Betydende afvigelser fra æggenes optimale temperatur (37,0 grader) kan direkte kompromittere æggenes kvalitet og levedygtighed.

Varmebordet er derfor kritisk udstyr, der skal kvalificeres, kontrolleres og vedligeholdes.

Ved kvalificering, løbende kontrol og vedligeholdelse af varmebordet forudsættes, at varmeblokkene og flushingmedie er forvarmet til 37,0 grader og først placeres på varmebordet lige umiddelbart før ægudtagningsproceduren.

 

 

 

Krav

Varmebordets varmeregulering skal sikre en stabil temperatur, således at temperaturændring i flushingmedie og aspirationsvæske som funktion af tid på varmebordet er relativ reproducerbart og kan ændres til et andet niveau ved ændring af varmebordets temperaturindstilling.

 

Kvalificering

Installationskvalificering (ved nyt udstyr)

Modtagerkontrol og Installationskontrol:

I forbindelse med indkøb af ny varmebord signeres ved modtagelse af relevant medarbejder (ligeledes af sagkyndig tekniker, hvis sådan en tilstede) med dato og underskrift på skemaet ”modtagerkontrol og korrekt installation”, for at kvalificere modtagelsen af rette udstyr.

Dokumentation:

Brugermanual og varmebordets funktioner gennemgås (med sagkyndig tekniker, hvis sådan en er tilstede).

 

Funktionskvalificering:

Temperaturmåling på K-Systems Warming Table R-64ET (behandlerrum 1+2)(simulering af en asp)

Ét rundbundet glas fyldes med sterilt H20 og sættes i en varmeblok i inkubator natten over.

Det rundbundede glas med sterilt H20 i varmeblokken sættes på det opvarmede varmebord med temperaturføleren i vandet.

 

Kontrol

Løbende kontrolmålinger af temperatur i henholdt til SOP ” Temperaturmåling i fertilitetslaboratoriet”

 

 

 

Vedligeholdelse

Årlig service ifølge servicekontrakten og rengøring ifølge

 

Temperaturålinger i forbindelse med indkøring af ny og/eller flyttet inkubator

Temperaturmåling på K-Systems Warming Table R-64ET

 

Dato og initialer

Varmebord ________

Varmebord ________

Start

 

 

1 min

 

 

2 min

 

 

3 min

 

 

4 min

 

 

5 min

 

 

6 min

 

 

7 min

 

 

8 min

 

 

9 min

 

 

10 min

 

 

Bemærkninger

Målinger godkendt:

 

 

Modtagerkontrol af ny varmebord

 

Leverandør:

 

Produkt:

 

Serienummer:

 

Dato :

 

Underskrift: Teknikker______________________

Laboratorieleder_____________________

 

Installationskontrol af ny varmebord

 

 

Samlet og installeret korrekt:

 

Funktioner gennemgået med laboratorieleder:

 

Dato :

 

Underskrift: Teknikker______________________

Laboratorieleder_____________________