Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indkøring og vedligeholdelse af køleskab efter flytning og efter nyindkøb

 

Formål

At sikre, at indkøring og vedligeholdelse af køleskab efter flytning eller efter nyindkøb sker i overensstemmelse med Fertilitetsklinikken Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

 

Beskrivelse

 

Ansvar

Biologen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonale ansvarlig for, at nye medarbejder informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personligt ansvarligt for at proceduren efterleves i praksis.

 

Identificering:

Medierne for dyrkning og håndtering af æg og embryoner kræves fra producenterne en opbevaring ved køleskabstemperatur (omkring 4 til 8 grader). Ellers kan mediernes optimale sammenhæng ikke længere garanteres; eksempelvis kan organiske stoffer metaboliseres til andre molekyler, som ikke understøtter æggenes/embryonernes behov i samme grad.

Dermed er køleskabet indirekte et kritisk udstyr, da forkert temperatur må antages potentielt at kunne medføre ændringer i mediernes sammensætning, som eventuel ikke længere understøtter æggenes/embryonernes levedygtighed, udvikling og kvalitet optimalt.

De acceptable temperaturgrænser kræver dog langt fra den samme nøjagtighed, sammenlignet med afvigelser fra 37, 0 grader ved selve dyrkningen af æg/embryoner, og en afvigelse på +/- 1-2 grader får ingen konsekvens ud over at temperaturen justeres/kalibreres.

 

Krav

Køleskabet skal kunne sikre en stabil temperatur på omkring 4-8 grader for at bevare mediernes optimale sammensætning/kvalitet.

  • • Usikkerhed på +/- 1-2 grader vurderes ikke at have negativ konsekvens for gameter/embryoner

  • • Der vurderes, at der ikke kræves ekstern service på køleskab

 

Kvalificering:

Installationskvalificering:

  • • I forbindelse med opsætning af ny køleskab gennemgås køleskabets brugermanual og funktioner.

 

 

 

 

 

 

 

Funktionskvalificering

Temperaturmåling:

  • • Ved indkøring af nyt køleskab eller efter flytning måles temperatur i køleskabet dagligt og temperaturen justeres hvis nødvendigt.

  • • Målingerne forlægges laboratorielederen, som frigiver køleskabet til brug, hvis temperaturen ligger stabilt i området 4-8 grader.

 

Kontrol

Løbende kontrolmålinger af temperatur i henholdt til SOP ”temperaturmåling med datalogger”.

 

 

Vedligeholdelse

Ingen aftalt service. Rengøring ifølge SOP: ”Nedlukning og opstart af laboratoriet”

 

Temperatur målt i køleskab

 

Dato og initialer

temperatur